Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2012 » Leden:

Podnikatelé si mohou nově navýšit zálohy na důchodové pojištění (MF Dnes)

Nová doba splatnosti

Zálohy na pojištění jsou nově splatné v období od prvního do 20. dne měsíce, který následuje po tom, k němuž se záloha vztahuje. V praxi to znamená, že všechny zálohy na důchodové pojištění, které budou na účet příslušné okresní správy sociálního zabezpečení připsány do 20. dne následujícího kalendářního měsíce, budou považovány za zálohu na měsíc předchozí.

Příklad: OSVČ má za leden 2012 povinnost hradit zálohu na pojistné v minimální výši 1 807 korun. Prvního ledna ji připíše na účet správy a 20. února pošle další částku ve výši 1 807 korun. Obě platby budou považovány za zálohu na pojistné na leden. Celkem tedy podnikatel za první měsíc v roce zaplatí 3 614 korun. Pokud ovšem druhou platbu pošle o den později, 21. února, bude už považována za zálohu na únor.
Stejně u nemocenského pojištění

Stejný systém mohou osoby samostatně výdělečně činné od ledna 2012 uplatnit také u nemocenského pojištění. Splatnost je stejně jako u důchodového pojištění stanovena od prvního do 20. dne následujícího kalendářního měsíce. Obě zálohy lze navýšit o jakoukoliv částku, záleží na podnikateli. Poprvé je tak možné postupovat u záloh na důchodové a na nemocenské pojištění za leden 2012. A pozor - je tu ještě jedna novinka. Údaje o dobách účasti na důchodovém pojištění, o době vyplácení nemocenské a zaplaceném pojistném na důchodové pojištění budou od teď správy sociálního zabezpečení zasílat pouze na základě písemné žádosti OSVČ.

"Zálohy na důchodové a nemocenské pojištění je možné zvednout o jakoukoliv částku, záleží na OSVČ." Zdenka Janecká vedoucí oddělení metodiky sociálního pojištění OSVČ

O autorovi: Zdenka Janecká, vedoucí oddělení metodiky sociálního pojištění OSVČ
Zdroj: MF Dnes

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 10.1.2012

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 24.2. 2018 000 19:11.