Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Tiskové zprávy MPSV » Rok 2012 » Tiskové zprávy (leden):

Obsah položky MPSV: Vláda schválila Národní strategii ochrany práv dětí - „Právo na dětství“:

MPSV: Vláda schválila Národní strategii ochrany práv dětí - „Právo na dětství“

Strategie definuje základní principy ochrany práv dětí a péče o ohrožené děti. Obsahuje konkrétní záměry, cíle a aktivity včetně harmonogramu, stanovení odpovědnosti jednotlivých rezortů a způsobu monitoringu a hodnocení. Předpokládá se, že národní strategie bude naplněna v úzké spolupráci vlády, územních samospráv, nestátního neziskového sektoru a občanských iniciativ. Všechny děti si zaslouží příležitost k dosažení svého plného rozvoje. Všechny děti mají právo na dětství.

Nový systém ochrany dětí by měl fungovat na základě těchto hlavních principů (v příloze principy podrobněji):

  • Je plně zaměřen na dítě
  • Respektuje potřeby a vývoj dítěte
  • Sleduje dlouhodobý zájem dítěte, podporuje jeho jedinečnost a vývoj
  • Umožňuje rovné příležitosti pro všechny děti bez ohledu na jejich pohlaví, schopnosti, rasu, etnikum, zdravotní postižení, okolnosti nebo věk
  • Zahrnuje do řešení situace děti a rodiny i celé jejich sociální okolí
  • Staví na silných stránkách dětí a rodin a identifikuje problémová místa
  • Funguje integrovaně a ve spolupráci všech zúčastněných subjektů
  • Je trvalým a interaktivním procesem
  • Poskytuje a reviduje opatření a poskytované služby
  • Je založen na objektivně zjištěných skutečnostech a důkazech

Hlavního cíle Národní strategie ochrany práv dětí bude dosaženo do roku 2018 realizací dílčích cílů v následujících čtyřech prioritách: účast dítěte na rozhodovacích procesech, odstranění diskriminace a nerovného přístupu vůči dětem, právo na rodinnou péči a zajištění kvality života pro děti a rodiny.

Zkvalitnění systému péče o děti je jednou z priorit Ministerstva práce a sociálních věcí pro další etapu sociální reformy. Již v loňském roce byla připravena novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí, kterou v prosinci loňského roku schválila vláda. Česká republika navíc obdržela v polovině loňského roku poměrně silný impuls v podobě doporučení Výboru OSN pro práva dítěte, který hodnotil stav ochrany práv dětí v České republice za období 203 – 2011. Náš stát obdržel od výboru celkem 77 doporučení, na velkou většinu z nich strategie reaguje konkrétním úkolem.

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 9.1.2012

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 19.2. 2018 000 17:12.