Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Novinky:

Upozornění: MPSV varuje zdravotně postižené občany před podvodným jednáním neznámého muže

Podvodníkovi se bohužel podařilo využít dnešních avizovaných zmatků na úřadech práce v souvislosti s akcí Národní rady zdravotně postižených, která vyzvala k hromadnému podávání žádostí na příspěvek na mobilitu. Ministr práce Jaromír Drábek oběma poškozeným osobám částku vyplatil zpět.

MPSV dnešní akci NRZP považuje za nešťastnou zejména z pohledu komfortu samotných klientů, naštěstí se ale podařilo na všech pracovištích vyřídit žádosti v obvyklých časech, tedy v řádu minut. MPSV se zároveň ohrazuje proti účelově vypouštěným informacím, podle nichž vzrůstá byrokracie a klientský komfort pro příjemce příspěvku na mobilitu. Od ledna 2012 si klientu z řad OZP mohou svoji agendu vyřídit na jednom místě (ÚP), dosud byli nuceni navštěvovat (podle typu čerpaných dávek) až tři různé typy úřadů. Osm dávek, které vyžadovaly vlastní agendu, vyplňování formulářů a administraci na straně státního, resp. obecního aparátu, jsou dnes agregovány do dvou základních typů dávek, které zajistí stejnou podporu od státu mnohem efektivnějším a komfortnějším způsobem. Průběžné vyplácení příspěvku na mobilitu (tedy měsíčně, nikoli jednou ročně) zajišťuje jeho výplatu v období, kdy jej klient skutečně potřebuje, nikoli i v měsících, kdy nárok na příspěvek nemá. Mezi příjemci této dávky se také objevily nepravdivé informace o tom, že žádost je nutné podávat opakovaně každý měsíc – není to pravda, po prvním podání žádosti částka 400 Kč měsíčně přichází klientovi automaticky, a to jeho zvoleným způsobem (například zasíláním na účet).

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 4.1.2012

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 17.12. 2018 000 19:19.