Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2012 » Leden:

Národní soustava povolání zlepší znalosti o trhu práce (Právo)

Soustava obsahuje informace o povoláních uplatnitelných na trhu práce a kompetencích, které jsou pro ně požadovány. Vytvářejí ji zaměstnavatelé a jejím garantem je stát. Veřejná zakázka Národní soustava povolání II (NSP II) je realizována v rámci projektu ministerstva práce a sociálních věcí, který je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu České republiky.

V databázi uživatel nalezne vše, co potřebuje vědět o povoláních v České republice, například jejich pracovní náplň, požadovanou kvalifikaci, kompetence, potřebné odborné dovednosti a znalosti, údaje o mzdovém ohodnocení, volných místech a další užitečné informace.

"Hlavním přínosem projektu je nejen efektivní rozvoj lidských zdrojů v České republice, ale i aktivní ovlivňování vazeb mezi světem práce a vzdělavatelskou sférou prostřednictvím důraznějšího a širšího zapojení všech klíčových partnerů," říká ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek.

Zaměstnavatelé mají nejpřesnější informace o potřebách trhu práce, a proto jsou stěžejním aktérem Národní soustavy povolání – vytvářejí ji prostřednictvím tzv. sektorových rad.

"Požadavky zaměstnavatelů a jejich organizací nejpřesněji vystihují potřeby trhu práce, proto společně s ministerstvem práce a sociálních věcí aktivně hledají východiska a řešení za účelem vytváření celostátního ‚zadání‘ pro vzdělavatele a aktéry trhu práce obecně," vysvětluje Zdeněk Liška, generální ředitel Svazu průmyslu a dopravy ČR.

V současnosti je ustaveno 29 sektorových rad, které sdružují významné zástupce zaměstnavatelů, profesních organizací, vzdělavatelů a dalších odborníků na lidské zdroje. Tyto rady pokrývají již kompletně celou oblast činností trhu práce v ČR a na jejich práci se nyní podílí více než 1000 odborníků. Veřejná zakázka Národní soustava povolání II (NSP II) je realizována v rámci projektu ministerstva práce a sociálních věcí, který je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu České republiky. Realizátorem je sdružení, jehož členy jsou Svaz průmyslu a dopravy ČR, Hospodářská komora ČR a společnost Trexima. Podrobnosti o projektu najdete na www.nsp.cz.

Zdroj: Právo

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 4.1.2012

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 22.2. 2018 000 02:12.