Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2012 » Leden:

Jaromír Drábek: Rozhovor - Co všechno se změní v roce 2012, Hyde park (ČT 24)

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Dobrý večer. I novém roce vás vítáme v Hyde Parku a samozřejmě za celý tým vám přeji, aby rok 2012 byl co možná nejúspěšnější, co možná nejpříjemnější, ten nový rok přinesl řadu změn v lecjaké oblasti. řada reforem vstoupila navíc v platnost právě dnes a na mnohých z nich se podílel i ministr práce a sociálních věcí. Jinak je to se sociálními dávkami, jinak s některými daněmi, upravená pravidla platí pro to, jak jsme zaměstnáváni anebo z práce vypovídáni, je toho opravdu dost., co všechno vás zajímá od ministra práce a sociálních věcí, tak na to se ho v Hyde Parku můžete zeptat. Jaromír Drábek je jeho hostem, dobrý večer. Pane ministře, dobrý večer, vítejte u nás.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Pěkný večer.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Díky, že jste přišel.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
I všem divákům všechno nejlepší do nového roku samozřejmě.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Děkujeme za přání, hned se dostane na celou řadu otázek, je jich opravdu hodně, můžeme si ale připomenout, že ale den D sociální reformy je právě ten dnešní den. Zatímco v neděli měla většina lidí díky státnímu svátku volno, tak první pracovní den roku 2012 už změny v systému důkladně prověřil. Hlavní roli hráli Úřady práce, kde se začaly vyplácet nebo vydávat všechny sociální dávky. Další opatření se projeví až za pár dnů, ale už teď je jasné, že se dotkne většiny lidí.

redaktor:
Zákoník práce a sociální podpora, dvě oblasti, které se od nového roku výrazně proměnily. Začala totiž platit první fáze Drábkovy sociální reformy. Systém má být přehlednější a stát by si měl také více posvítit na ty, kteří ho zneužívají. Prakticky okamžitě se projevilo zřízení jednotného výdejního míst., pro dávky odedneška lidé chodí jen na Úřad práce. Ministerstvo tím chce ušetřit 750 milionů ročně, při ostrém startu se ve výdejnách čekaly komplikace a fronty.

Hana POLMOVÁ, ředitelka ÚP Liberec:
Budou vypomáhat pracovníci z různých oddělení Úřadu práce, tak abychom byli připraveni a zvládli jsme to všechno.

Karla PUNČOCHÁŘOVÁ, vedoucí referátu sociálních věcí, Úřad práce Jihlava:
Přijímáme žádosti, máme tiskopisy, tam není problém.

redaktor:
Jen na papíře je zatím tzv. S-karta, má nahradit vyplácení příspěvků z přepážek. Místo toho, aby si lidé pro ně do výdejny chodili, dostanou čipovou kartu, kam jim stát dávky pošle. Projekt by se měl rozběhnout nejdřív na jaře.

Jiří KUBEŠA, generální ředitel, Úřad práce ČR:
Došlo k jistému zpoždění, ale chtěl bych všechny ujistit, že to, že není karta, není problém, je to jenom odsunutí té možnosti využít kartu k výplatě.

redaktor:
Mění se také parametry rodičovského příspěvku. Jeho výše je jednotná. 220 000 do 4 let věku dítěte., otec s matkou si můžou sami rozhodnout, jak dlouho a v jakých dávkách budou podporu čerpat. Na novinky se musí připravit taky lidé se zdravotním postižením. Od ledna dostávají jen dva typy dávek. Příspěvek na mobilitu a příspěvek na zvláštní pomůcku. Podle ministerstva bude nový systém jednodušší, s tím ale zástupci lidí se zdravotním postižením nesouhlasí.

Václav KRÁSA, předseda, Národní rada zdravotně postižených /Studio 6, 2.1.2011/:
Jestliže dávku, která byla vyplácena jednou ročně, teďko budu vyplácet 12krát ročně, to přeci nikdo nemůže tvrdit, že je to snížení byrokracie.

redaktor:
Druhou oblastí, kterou reforma převrátí vzhůru nohama je pracovní právo, na dohodu bude podle nového zákoníku práce možné odpracovat až 300 hodin, místo dosavadních 150. Upravuje se také nárok na podporu v nezaměstnanosti, když člověk přijde o místo, stát mu peníze bude dva měsíce garantovat, pak ale musí nezaměstnaný nastoupit na tzv. veřejnou službu, tedy 20 hodin týdně pracovat pro svoji obec nebo kraj, nabídku může odmítnout. Tím se ale rozloučí s finanční podporou. Ministerstvo si chce taky posvítit na tzv. schwarz systém, tedy zaměstnávání lidí na živnostenský list., kvůli tomu totiž zaměstnavatel neplatí sociální a zdravotní pojištění a státu tak utíkají peníze. Mezi nejdiskutovanější změny patří nový výpočet odstupného, bude totiž záležet na tom, jak dlouho zaměstnanec v podniku pracoval.

Táňa ŠVRČKOVÁ, mluvčí, Ministerstvo práce a sociálních věcí:
Opatření se zavádí proto, aby zaměstnavatelé ochotněji přijímali nové pracovníky, aby vytvářeli dlouhodobá pracovní místa.

redaktor:
Firmám také hraje do karet nový výpovědní důvod. Podniky totiž snadněji propustí lidi, kteří předstírají nemoc. Opozici se ale vyšší pravomoce pro zaměstnavatele nelíbí.

Jan MLÁDEK, stínový ministr financí /ČSSD/:
Experimenty pana Drábka zhorší postavení pracujících.

redaktor:
Naplno se všechny novinky projeví během následujících týdnů. Další velká systémová změna, reforma důchodů, by měla přijít na řadu příští rok.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Tak to jsou skutečně jenom některé změny, které přinesl začátek letošního roku, roku 2012. Slyšeli jsme, že celá řada kroků bude teprve následovat, ať už v týdnech nejbližších, taky v týdnech vzdálenějších, jaké otázky budou následovat, do značné míry závisí na vás. Kontakty do Hyde Parku hledejte na našem webu na adrese www.hydeparkct24.cz, kde stejně tak najdete tradiční plusové, minusové body, které můžete přidělovat našemu dnešnímu hostovi, tedy ministru práce a sociálních věcí, Jaromíru Drábkovi případně svými palci podpořit některou z otázek, aby co by pomocné kritérium pro tým Hyde Parku, aby měla větší šanci se do našeho vysílání dostat. Tak pojďme na to, pane ministře, první otázka na chatu, mířící na vás. V prvním letošním Hyde Parku od Míčka. V novele zákoníku práce je ustanovena povinnost zaměstnance odpracovat měsíčně bez nároku na odměnu 140 hodin ročně. Podle mě je to návrat k feudalismu, kdy se odváděl panovníkovi desátek, jaký to má podle vás přínos pro zaměstnance?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Tak možná začneme takovým Součkovským úpravníkem oblíbených omylů. Nejedná se o 140 hodin ročně, ale 150 hodin ročně a nejedná se o bezplatný nebo bez nároku na odměnu odpracovaný čas, ale jedná se o to, že je možné v pracovní smlouvě nebo v kolektivní smlouvě sjednat odměnu už s přihlédnutím k té přesčasové práci. Nevracíme se tím do feudalismu, ale do stavu, který byl do konce roku 2006. ta nová úprava od roku 2007 se prostě neosvědčila, tak se vracíme k té původní.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Ale proč vůbec mít i něco, co fakticky pro zaměstnance zaplaceno nebude. Jestliže to má stanoveno v běžné měsíční odměně, je tam někde větička, že to je s přihlédnutím k práci přesčas, proč něco takového zakotvovat, přece mám měsíční plat a za ten plat pracuji standardní pracovní dobu?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Protože je to administrativně mnohem jednodušší, jak pro zaměstnavatele, tak pro toho zaměstnance a pokud je jasné, že ta doba nemůže přesáhnout 150 hodin ročně, což se týká běžně 3 hodin týdně, tak je jasné, že je to mnohem jednodušší a výhodnější a nakonec to porovnání úpravy a zkušeností do roku 2006, do konce roku 2006 a od začátku roku 2007, to jasně ukazuje.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
A proč to dělat jednodušší pro zaměstnavatele nikoli pro zaměstnance? Prostě tak s tím zaměstnavatel bude mít trochu práci, aby případnou práci navíc prostě proplatil.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Protože každá administrativní zátěž snižuje produktivitu práce a pokud chceme být jako společnost co nejbohatší, tak musíme nastavovat pravidla taková, aby byla co nejjednodušší.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Na chatu další otázka dnešního Hyde Parku, Michal V., proč zavádíte veřejně prospěšné práce pro nezaměstnané, kteří platí daně a pojistné? Nemyslíte, že jsou tyto práce pod hrozbou ztráty dávek v rozporu s listinou základních práv a svobod, kde se píše, nikdo nesmí být podroben nuceným pracím nebo službám?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Tak nucená práce, že někdo nemá možnost výběru, tady ta možnost výběru je, každý se může dobrovolně rozhodnout, zda se přihlásí jako uchazeč o zaměstnání, tedy využije služeb Úřadu práce a využije toho, že ostatní spoluobčané se na něj skládají například ve zdravotním pojištění, v poskytování těch služeb i v částečném nároku na starobní důchod. Nebo zda této možnosti nevyužije a já považuju za úplně normální, že pokud je někdo dlouhodobě nezaměstnaný, tak alespoň část toho, na co se ostatní spoluobčané složili, tak část toho odvede zpět formou nějaké dobrovolné práce.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Přesto, není to nespravedlivé, třeba vůči lidem a to se v otázkách také objevovalo, kteří po x letech přijdou o práci, léta pracují, jsou zaměstnaní, odvádí veškeré poplatky, které odvádět mají a najednou je vyženete, jak řada diváků plíšek na ulici s koštětem v oranžové vestě?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Takové lidi rozhodně vyzývat k naplnění té veřejné služby nebudeme, metodický pokyn mluví jasně. Na veřejnou službu budou vyzýváni ti, kteří jsou nezaměstnaní déle než rok a také ale ti, kteří s podporou v nezaměstnanosti spekulují, a já mám například konkrétní situaci člověka, který sedmý rok za sebou je půl roku zaměstnaný a půl roku nezaměstnaný, protože to je právě ta doba, kterou splní nárok na podporu v nezaměstnanosti, on půl roku bere podporu v nezaměstnanosti, všichni se na něj skládají a potom zase půl roku je zase jako osoba samostatně výdělečně činná a vytváří svůj vlastní příjem.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
To znamená, že lidé, kteří po 10, 15 letech běžné práce byli zaměstnáni, nebyli na Úřadu práce nikdy před tím, teď z nějakého důvodu a to se stát může, přijdou o práci, tak ti nebudou nuceni vykonávat veřejně prospěšné práce, aby jim zůstal nárok na dávky?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Pokud je to takovýto případ, že někdo po dlouhé době zaměstnání se stane nezaměstnaným, tak skutečně nemusí mít obavu, to opatření se týká dlouhodobě nezaměstnaných, těch, u kterých je potřeba, aby obnovovali pracovní návyky a tak jak jsem řekl, aby ostatním spoluobčanům také něco vrátili z těch prostředků, které /nesrozumitelné/.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Ale to není napsáno v zákoně?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
To není napsáno v zákoně. Pro tu druhou situaci, kterou jsem vysvětlil, pokud někdo spekulativně, opakovaně je uchazečem o zaměstnání, tak je potřeba mít účinný nástroj proto, abychom mu tu veřejnou službu mohli nabídnout nebo nařídit také.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
To znamená, že to bude záviset na tom konkrétním úředníkovi Úřadu práce, jestli dotyčnému žadateli, uchazeči o práci, řekne, ano, ty budeš muset na veřejně prospěšné práce?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Ano závisí na rozhodnutí, úředníka Úřadu práce, který se ale musí řídit normativním pokynem.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Kde si případně uchazeč může stěžovat, kdyby si myslel, že on nespadá do té kategorie, že musí na ty veřejně prospěšné práce?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Nadřízeným úřadem, nadřízeným orgánem Úřadu práce je ministerstvo, to znamená, každou takovou stížnost samozřejmě, která přijde na ministerstvo, tak pečlivě vyhodnotíme, tak jako vyhodnocujeme každé jiné stížnosti jednotlivě řešíme a osobně odpovídáme tomu, kdo je stěžovatel.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Hana na chatu. Vyjmenujete alespoň tři konkrétní opatření, která jste udělal ve prospěch snížení nezaměstnanosti. Dále prosím uveďte konkrétně, co jste udělal konkrétně pro zlepšení finanční situace pro rodiny s dětmi, důchodce, nezaměstnané a především zdravotně postižené. Děkuje Hana, tak tři konkrétní opatření, která jste udělal ve prospěch snížení nezaměstnanosti?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Tak to je skutečně těch otázek na celý večer.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Ne, ne, vezme to rychle od začátku. Co jste udělal ve prospěch snížení nezaměstnanosti?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Tak jednoznačně změny zákoníku práce, těch změn je více než 300 z těch několika opravdu významných mohu jmenovat úpravu odstupného, tak, aby bylo posíleno zaměstnávání na dlouhou dobu, tedy na pracovní poměry na dobu neurčitou. Dále úpravy pracovních poměrů na dobu určitou, tak aby nedocházelo k tomu nekonečnému řetězení krátkodobých pracovních poměrů. Dále zvýšení možností, které se týkají rozsahu zkušební doby u vedoucích pracovníků, aby manažeři mohli lépe vyhodnotit vedoucí pracovníky ve své funkci, tam je možnost rozšíření zkušební doby až na 6 měsíců.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
A to sníží nezaměstnanost? Nezvýší jí to naopak, že je větší období, kdy můžete člověka propustit.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Ne naprosto jednoznačně proto, že tím jsou motivováni zaměstnavatelé k tomu, aby vytvářeli víc pracovních míst a potom je řada nepřímých opatření, které jsou v odvodové oblasti, které jsou i v těch dalších oblastech, o kterých doufám budeme mluvit.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Co jste udělal dobrého pro zlepšení finanční situace rodin s dětmi?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Tak od 1. ledna se zvyšuje základní odpočitatelná dávka na dítě, to není záležitost přímo Ministerstva práce a sociálních věcí, nicméně ministerstvo se na tomto rozhodnutí také podílelo. Co se týká rodičovského příspěvku, tak to už bylo uvedeno v úvodním příspěvku, tam si myslím, že ta změna je velmi významná pro rodiny, že si mohou mnohem lépe volit průběh rodičovského příspěvku sami volit výši. Navíc ještě ..

Daniel TAKÁČ, moderátor:
No ale celková výše není vyšší než byla v minulých měsících?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Navíc to tam ještě nebylo zmíněno, od dvou let věku dítěte už může také ta žena nebo ten muž, který se stará o dítě nastoupit do částečného zaměstnání, protože už tam není to omezení celodenní péče o dítě. To jsou konkrétní opatření, která zlepšují komfort rodičů.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Ale stát více nedá tedy rodinám?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Pokud říkáte, že stát více nedá. Ano, stát více nedá, už nyní jsme v podpoře rodin, v té finanční podpoře rodin, na špičce vyspělých zemí na světě. Jendou skutečně z velmi špičkových zemí organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj a není myslitelné v této době ekonomických turbulencí, aby stát se choval nezodpovědně a rozdával další peníze z dluhu, který bychom potom předali našim dětem.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Co jste udělal pro zlepšení finanční situace důchodců?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Tak ty změny, které byly na začátku prezentovány, jakože v důchodovém systému přijdou až za rok, tak to je jenom pokračování důchodové reformy, ta první etapa už je za námi v letošním roce,. Já jsem velmi rád, že se podařil.o schválit nejprve tzv. malou důchodovou reformu, kde to postupné zvyšování věku odchodu do důchodu zároveň se stabilizací tzv. náhradového poměru a vyřešení toho problému, který Ústavní soud naznačil svým náletem, to znamená špatné proporce mezi jednotlivými příjmovými skupinami, to je zásadní.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
To je situace těch bohatších důchodců.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Já bych jenom domluvil tu větu, to je zásadní předpoklad pro dlouhodobou stabilitu toho systému, to znamená, pokud se ptáte, co konkrétního se udělalo pro zlepšení pozice důchodců, tak říkám, je to základní předpoklad pro to, aby bylo na důchody i za 10, za 20 let.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Hana se ptá na zlepšení finanční situace, tedy ani ne tak na pozici důchodců, ale na finanční situaci, tedy důchodcům stát mnoho nepřidal.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Však to je o zlepšení finanční situace důchodců, to, že nebudeme muset, tak jako například v Portugalsku nebo například v Pobaltských zemích snižovat důchody, to že držíme stále ten velmi komfortní valorizační vzorec, kde se důchodcům kompenzuje 100 % růstu inflace a ještě se přidává třetina růstu průměrné mzdy. To si může dnes dovolit v Evropě jen poměrně úzká skupina zemí.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Ale malá důchodová reforma částečné snížení pro určitou skupinu důchodců přinesla?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
To je záležitost Ústavního soudu.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Ano, ale stalo se to

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Ten tak rozhodl, to je věc, která byla mimo politickou diskuzi, protože nález Ústavního soudu je potřeba respektovat a já znovu říkám, že ten způsob vývoje valorizace důchodů, takže je skutečně jeden z nejkomfortnějších v Evropě.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Vy jste ale mohl prosadit tedy třeba mimořádnou valorizaci, aby ten pokles daný rozhodnutím Ústavního soudu se vykompenzoval tak, že nikdo nedostane méně a naopak ti nejbohatší tedy podle rozhodnutí Ústavního soudu ještě více, více.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Ano, mohl, nicméně bylo by to naprosto nezodpovědné, protože by se tím ještě zvyšoval státní dluh a myslím si, že každý musí uznat, že zvyšování státního dluhu v této době, kdy se snažíme o to, aby hospodaření státu bylo co nejméně vyrovnané, abychom byli v co nejmenším riziku různých turbulencí, kterými procházejí jiné země, takže takové rozhodnutí by bylo skutečně velmi špatné.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Tak a finanční situace nezaměstnaných a především zdravotně postižených, poslední dvě části Haniny otázky.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Co se týká finanční situace nezaměstnaných, tak od 1. ledna dochází ke zvýšení životního a existenčního minima, to znamená, pro ty, kteří skutečně se neobejdou bez pomoci státu, tak se ta pomoc zvyšuje, na druhou stranu se velmi výrazně zpřísňují kritéria pro sociální pomoc, tak aby byla zaměřena skutečně jenom na ty, kteří se bez té pomoci státu neobejdou a s tím souvisí i různá další opatření, jako veřejná služba, docházka nezaměstnaných na Czech Pointy atd..

Daniel TAKÁČ, moderátor:
A ti zdravotně postižení tam byli ještě.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Co se týká zdravotně postižených, tak důležitý je celkový objem prostředků směřovaných ke zdravotně postiženým. Ten se mezi ročně z roku 2011 na rok 2012 mírně zvyšuje, ten systém se velmi výrazně zjednodušuje z přibližně 8 různých dávek od 1. ledna, tedy od včerejška, existují pouze dvě dávky, ten systém je tedy mnohem přehlednější, pro klienty komfortnější, pokud dnes byli klienti zdravotně postižení spoluobčané obslouženi přibližně na 220 místech tak nově budou obslouženi na 420 místem to si myslím, že je velké přiblížení.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
A to, že o nějaké dávky se žádá 12krát ročně místo jednou ročně.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
To je skutečně manipulace s občany, žádá se na rozdíl od minulého období, kdy se žádalo jednou ročně, tak teď se žádá pouze při změně stavu. to znamená, žádá se jednou a do té doby, dokud se stav nezmění, nemusí na Úřad práce.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
A proto se vyplácí 12krát nikoli jednou jako do teď?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Právě proto že ta situace se mění i v průběhu roku a v minulém období to bylo nastaveno tak, že se žádalo vždycky na celý kalendářní rok a potom už nikdo se nestaral o to, jestli skutečně ta dávka je potřebná všechny měsíce celý rok. My přecházíme na to, že tak jak se vyplácí společně s jinými dávkami, tak prostě ta frekvence vyplácení je měsíční, protože to považujeme za korektní a odpovědné vůči ostatním občanům. Není důvod, aby někdo, kdo je v nějaké situaci například dva měsíce a potom už ne, tak aby mu byly přiznána dávka na celý rok.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Facebook, další otázka dnešního Hyde Parku, pro Jaromíra Drábka, David Schenflug, dobrý den, jsme tělesně postižený a víc jak rok nemohu sehnat práci. Od září 2011 mám na Úřadu práce podanou žádost o rekvalifikaci, doposud nevyřízena, prý z důvodu nedostatku peněz na rekvalifikace. Myslíte si, že vaše podpora zaměstnanosti je dostatečná? Děkuji, David.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Tak obecně skutečně je situace v zaměstnanosti osob se zdravotním postižením velmi špatná, to souvisí s celkovou mírou nezaměstnanosti, přestože jsme zemí patřící ke třetině zemí v Evropě s nejnižší mírou nezaměstnanosti, tak ekonomická krize samozřejmě způsobila, že zdravotně postižení spoluobčané velmi obtížně hledají práci a tady je potřeba ty rekvalifikace skutečně šít na míru, aby to nebyla jenom rekvalifikace pro rekvalifikace, aby to k něčemu pomohlo.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
A je v pořádku, že za půl roku není vyřízena žádost o rekvalifikaci?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Tak je i otázka, jestli skutečně rekvalifikace má být poskytována hned v prvním nebo v druhém měsíci nezaměstnanosti, to je přeci také vynakládání celospolečenských prostředků, tak jak říkám, ta rekvalifikace musí být dobře ušitá a jde o to, aby byla.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
To není Davidův případ, je bez práce víc než rok a od září 2001 žádá o rekvalifikaci. To znamená, že je někdy od ledna bez práce, v září se začal zajímat o rekvalifikaci a za dalších 4, 5 měsíců, to Úřad práce pořád nevyřídil a za další 4, 5 měsíců to Úřad práce pořád nevyřídil.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Ano, a je tady otázka, jaká je přiměřená doba, po jaké době nezaměstnanosti má člověk nastoupit rekvalifikaci. Já neznám ten konkrétní případ, to znamená, neznám konkrétní vzdělání, konkrétní praxi toho člověka, existují i jiné způsoby hledání zaměstnání, než jenom rekvalifikací. Je to skutečně otázka individuálního posouzení, pokud by klient nebyl spokojen s prací Úřadu práce, tak jak už jsem říkal v jedné z předchozích odpovědí, je dobré obrátit se buď na vedení Úřadu práce, nebo přímo na ministerstvo a teď případ budeme individuálně řešit.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
A byť neznáte tedy konkrétní případ, říkal jste, že je otázka, jaká je ta rozumná lhůta, od ztráty práce k rekvalifikaci, tady je to 9 měsíců. Je 9 měsíců rozumná lhůta nebo není?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
To záleží na individuálním případě. Já uvedu jeden z příkladů, který to ilustruje, pokud je někdo například vysokoškolák v určitém oboru, který je velmi úzký, je potřeba určitě hledat zaměstnání v širším území, než jenom v jeho domovské obci. To zaměstnání se většinou najde, většinou se ale nejde až po určité době, to skutečně záleží na konkrétním posouzení, konkrétního regionu, konkrétní nabídky práce, pracovních míst, ale také konkrétních okolností, u toho člověka, to znamená vzdělání a praxe.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
V tomto případě je to ale údajně z důvodů nedostatku peněz na rekvalifikace. Je dost peněz na rekvalifikace, on tom se před časem také mluvilo, že vlastně není, že sice jsou menší výdaje na rekvalifikace, ale ukazuje se, že to nestačí.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Tak my jsme od 1. ledna zavedli změnou zákona mnohem pružnější přístup k rekvalifikacím, takže ten konkrétní dotace toho konkrétního diváka určitě uspokojí to, že od 1. ledna může dokonce navrhnout tu rekvalifikaci sám a Úřad práce potom, tzv. normativně mu tu rekvalifikaci uhradí, pokud je to v nákladech srovnatelnými s obvyklými náklady rekvalifikace, takže myslím si, že od ledna, od včerejška, že by ta situace už měla být lepší i tím zákonným vymezením.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Bylo nedostatek nebo bylo málo peněz na rekvalifikaci do teď?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Obecně nikdy není dost peněz na žádnou položku ve státním rozpočtu.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Jde o tom, jestli všichni, co chtěli rekvalifikaci dostali.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
V žádné případě, nikdy nejí dost peněz na všechny položky ve státním rozpočtu, ani by to nebylo správné, jde vždycky o to vyvážit tu správnou míru, tu potřebu s tou odezvou jaká je tom v naplnění toho účelu, to znamená v nalezení pracovního místa, proto také klademe velký důraz a změnili jsme kvůli tomu i zákon na cílené rekvalifikace, na rekvalifikace, které směřují ke konkrétnímu zaměstnavateli. Tady to není jenom otázka objemu peněz, ale je to otázky správného zacílení, té rekvalifikace, takže na jednoduše položenou otázku odpovídám, peněz nebude nikdy dost, jde jen o to je efektivně využít.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
A nemůžete tedy zaručit, že všichni, u kterých to, nebo můžete zaručit, že všichni, u kterých to bude mít smysl, splní to ty podmínky, o kterých vy mluvíte, že rekvalifikační kurz dostanou?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Takováto otázka zavání skutečně tím, že na otázku jestli bude dost peněz na to, aby všichni dostali to, co požadují, tak na to nikdy nebude dost peněz.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Ne, já jsem říkal, že to splní ty podmínky, které jste tady říkal, to znamená, aby to bylo účelné, aby se nehledalo zbytečně pracovní místo.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Ano, jistě, jsem přesvědčen, že změna podmínek, o kterých jsem mluvil zajistí, že tam, kde je ta rekvalifikace účelná, takže na ní bude dostatek prostředků.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Facebook, pan Ježek, na zpřísňování přidělování dávek a přesouvání výplaty na Úřad práce údajně ušetříte stovky milionů, ale na druhé straně vám utíkají stovky miliard v korupčních státních zakázkách, takže pro třísky nevidíte les a řešíte problémy o mnoho nul menšího řádu. Proč?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Tak já na to mám jedinou odpověď. V resortu práce a sociálních věcí všechny veřejné zakázky zadáváme naprosto transparentně, jsou na webu pod veřejnou kontrolou, každý občan si může zkontrolovat jaké zakázky zadáváme, jak proběhlo výběrové řízení, jak byla uzavřená smlouva, to znamená, nějaký korupční potenciál v řádu miliard korun, o kterých se v té otázce mluví, se možná týká někoho jiného, to já neumím posoudit, ale rozhodně se netýká resortu práce a sociálních věcí.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
No jste politik, jste místopředsedou strany, takže by vás i ty velké korupční skandály, byť tvrdíte, že se netýkají ministerstva práce a sociálních věcí, měli nějakým způsobem zajímat.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Tak jak jste správně řekl, jsem místopředsedou TOP 09, a co se týká ministrů TOP 09, tak nevím o žádném skandálu, který by byl na Ministerstvu zdravotnictví či Ministerstvu financí či Ministerstvu zahraničí nebo Ministerstvu kultury.

Více na: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10252839638-hyde-park/212411058080102/video/

Zdroj: ČT 24

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 3.1.2012

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 19.2. 2018 000 17:10.