Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Novinky:

Příspěvek na mobilitu

Příspěvek na mobilitu může být přiznán nejdříve od prvního dne v měsíci, ve kterém bylo zahájeno řízení (uplatněna žádost). Žádost je tedy možné uplatnit kdykoli do 31. ledna 2012, aniž by to mělo negativní dopad na vznik nároku na dávku od počátku tohoto měsíce.

MPSV dále uvádí na pravou míru informace o dokladech, které mají být předkládány k žádosti o výše uvedenou dávku, které se mezi příjemci dávek objevily. Rozhodnutí o příspěvku na péči, který byl přiznán před rokem 2012 (tj. nebyl posouzení zdravotní stav podle nových kritérií účinných od 1. ledna 2012), nemá na příspěvek na mobilitu vliv. Stejně tak není nutné předkládat technický průkaz motorového vozidla nebo dokládat vztah k němu.

Pokud by žadatelé o příspěvek hromadně podávali žádosti v první den (dny) nového roku, pak by zcela jistě docházelo k umělému vytváření front a nepohodlí, což v případě osob se zdravotním postižením vnímáme obzvlášť negativně.

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 21.12.2011

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 22.3. 2019 000 21:08.