Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Noviny Práce a sociální politika » Dobrý tip:

Rekvalifikace a tzv. víceprofesní kariéra

MPSV realizuje či připravuje několik projektů a nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. Jejich cílem je například posílení kvalifikace pracovní síly ve vybraných růstových odvětvích národního hospodářství nebo realizace rekvalifikačních kurzů a poradenské činnosti pro uchazeče a zájemce o zaměstnání evidované na Úřadu práce ČR (ÚP). S novelou zákona o zaměstnanosti je připravován nástroj zvolené rekvalifikace. Uchazeč o zaměstnání si bude moci vybrat sám rekvalifikační kurz i rekvalifikační zařízení. Podle vlastního uvážení si tak zvolí druh pracovní činnosti, v níž má zájem získat kvalifikaci za účelem získání zaměstnání. Podmínkou však je, že ÚP musí posoudit uplatnitelnost takto získané kvalifikace na trhu práce a zároveň posoudit, zda rekvalifikace vyhovuje zdravotnímu stavu uchazeče.

Zatímco dříve si člověk vystačil se zaměřením na jeden úzký obor, který v mládí vystudoval, v dnešní době začíná být stále důležitější tzv. víceprofesní kariéra, kdy si jedinec rozšiřuje své znalosti i během své kariéry. Také platí, že už rodiče by měli při výběru školy brát ohled na situaci na trhu práce a řídit se mj. tím, o které obory je či není zájem.

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 20.12.2011

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 15.10. 2018 000 10:51.