Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2011 » Prosinec:

Nezaměstnaní se hlásí na poště, stát ušetřil (Deníky.cz)

Celkem bylo za první dva měsíce, tedy od počátku října do konce listopadu, předepsáno nezaměstnaným 86.000 návštěv. Zahájeno bylo zhruba 800 správních řízení, což při odejmutí dávek znamená úsporu 12,7 milionu korun. Dalších 78 lidí si po zařazení do projektu našlo zaměstnání. Úspora v tomto případě podle ministerstva práce a sociálních věcí činí 1,5 milionu korun.

Povinnost nezaměstnaných hlásit se v předem určených termínech na úřadovnách Czech POINT při České poště je součástí boje MPSV proti nelegální zaměstnanosti. Uchazeči o práci evidovaní na úřadu práce jsou zváni v termínech, které odpovídají standardní pracovní době. Pokud nepřijdou, musí doložit například potvrzení, že byli u lékaře. Pokud to nesplní, mohou být vyřazeni z evidence úřadů práce. Mohou tak tak například přijít o podporu, navíc za ně stát neplatí sociální pojištění.

Přes 6500 kontaktních míst

V současné době slouží veřejnosti více než 6500 míst Czech POINT v Česku i zahraničí, na poštách je podle webu České pošty skoro tisíc z nich. Kontaktní místa jsou kromě pošty na obecních úřadech nebo v kancelářích Hospodářské komory ČR, do budoucna by mohla být i v bankách. Za projekt MPSV České poště zaplatí z peněz Evropského sociálního fondu zhruba 234 milionů korun, návštěvy by měly probíhat 24 měsíců. Přínosy jsou podle Drábka několikanásobně vyšší, než budou náklady. Úřadovny Czech POINT umožňují získat na jednom místě například výpisy z rejstříku trestů, katastru nemovitostí nebo obchodního rejstříku nebo v souladu se zákonem převést dokument z listinné podoby do elektronické či naopak. Řidiči si zase mohou z centrálního registru řidičů zjistit počet trestných bodů.

Zdroj: Deníky.cz

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 16.12.2011

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 18.2. 2018 000 10:04.