Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Novinky:

ÚOHS potvrdil správnost postupu MPSV při výběru dodavatele Karty sociálních systémů

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže rozhodl o zastavení správního řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných ve veřejné zakázce na dodavatele tzv. Karty sociálních systémů ( zakázka na „Nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o zajištění administrace výplaty nepojistných dávek a dávek z oblasti státní politiky zaměstnanosti a provozování karty sociálních systémů“). Na anonymní podnět ÚOHS šetřil, zda MPSV postupovalo v souladu s platnou legislativou, když pro zadávání výše uvedené veřejné zakázky postupovalo formou obchodní veřejné soutěže. Zrušeno bylo také související předběžné opatření, resp. zákaz uzavřít smlouvu na plnění veřejné zakázky. MPSV tedy pravděpodobně ještě do konce letošního roku uzavře smlouvu s dodavatelem služby, který vzešel z obchodní veřejné soutěže, tedy s Českou Spořitelnou a.s.

Karty sociálních systémů – S Karty, by měly začít být vydávány na přelomu prvního a druhého kvartálu příštího roku.

Rozhodnutí ÚOHS najdete zde.

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 12.12.2011

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 23.5. 2019 000 19:09.