Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2011 » Prosinec:

Projekt MPSV umožňuje klientům návrat do běžného života (Zdravotnické noviny)

Prostor však dostali nejen odborníci, ale také ti, jichž se transformace týká nejvíce – lidé s postižením, kteří díky ní opouštějí ústavní zařízení a mohou žít běžným životem ve společnosti. Jeden z nich například na otázku, jak se na odchod z ústavu do běžného prostředí připravoval, odpověděl: "Nijak, sbalil jsem se a vypadl, nic mne tam nedrželo!" Mnohé příspěvky se však zaměřovaly na rizika, která s sebou přináší přechod lidí z ústavů do běžného prostředí, a na způsob, jak s nimi pracovat. Většina z nich podporu potřebuje. Diskutovalo se zejména o tom, že je nutné rizika vyhodnocovat a poměřovat je běžným životem, v němž jsou lidé vystaveni také řadě rizik, např. v dopravě, zaměstnání apod.

Podpora transformace

Výrazným tématem konference byla podpora, kterou má transformace ústavů od ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). V jeho pilotním projektu je zapojeno přes 30 velkokapacitních ústavních zařízení, která pracují na tom, aby umožnila svým klientům návrat do běžného života. Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Součástí tohoto projektu je Národní centrum podpory transformace sociálních služeb, které zajišťuje personální podporu a vzdělávání pracovníků zapojených organizací a krajů. Čtyřicet pracovníků Národního centra působí přímo v krajích a zařízeních, kde pomáhají s činnostmi, které transformace ústavů obnáší. Národní centrum provozuje na základě zakázky MPSV společnost 3P Consulting, s. r. o. Více na www.trass.cz.

Konference přístupná lidem s postižením

V rámci začleňování lidí s postižením do běžného života a do rozhodování o tom, jak má proces transformace vypadat, byla konference přístupná i lidem se ztíženými možnostmi komunikace.

"Využívali jsme barevné kartičky, které účastníci používali, když např. něčemu nerozuměli nebo chtěli položit doplňující otázku. S přípravou nám pomáhala Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením. K dispozici byl také simultánní přepis mluveného slova, který slouží zejména neslyšícím, ale ocenila ho i řada dalších účastníků konference," vysvětlil Milan Šveřepa, vedoucí Národního centra podpory transformace sociálních služeb.

A dodal, že díky podpoře pracovníků služeb, s nimiž centrum spolupracuje, se konference zúčastnilo asi 20 lidí s postižením. Nejen jako účastníci, ale i v roli řečníků.

Zdroj: Zdravotnické noviny

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 5.12.2011

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 23.2. 2018 000 19:02.