Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2011 » Listopad:

Navzdory úmluvě OSN hodně českých dětí končí v ústavech (MediaFax)

Konvence přitom jasně říká, že ústavní péče by měla být až tím nejzazším možným řešením. Dodržování článků Úmluvy o právech dítěte kontroluje Výbor pro práva dítěte OSN, kterému se Česká republika zpovídala naposledy v červnu tohoto roku. Výbor tehdy se situací nebyl spokojený a udělil státu více než 50 doporučení, která musí země splnit do roku 2018. Kromě jiného Výbor pro práva dítěte OSN již poněkolikáté kritizoval Českou republiku zejména za vysoký počet dětí žijících v ústavní péči, za nedostatek preventivních služeb, které by pomáhaly předcházet umisťování dětí do rodin, i za nedostatečnou přípravu lidí na rodičovství. Stát by měl zavést nové a posílit stávající služby v oblasti pěstounské péče.

Ministerstvo práce a sociálních věcí na kritiku zareagovalo a v současné době připravuje novelu zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Novela by měla podpořit pěstounskou péči, zejména otevřít pěstounům nové služby, které jsou v současné době nedostupné nebo v nedostatečném množství, například službu doprovázení. "To je ale jen první krok, který sám o sobě stačit nebude, i když je nastavený dobrým směrem," kritizuje snahy ministerstva právnička Ligy lidských práv Michaela Tetřevová.

Podle ní je totiž nutné posílit také kapacity terénních služeb tak, aby se služba dostala k dítěti a rodině a aby nemuselo dítě docházet za službou do ústavu nebo instituce. "Je potřeba pracovat s celou rodinou jako celkem. To je dnes hodně podceněné," komentovala stávající situaci Tetřevová. Úmluva pro práva dítěte je nejúspěšnější mezinárodní konvencí na světě. Ukládá státům povinnost dohlížet mimo jiné na to, aby dítěti byla zajištěna lékařská pomoc, bezplatné základní vzdělání i ochrana před mučením nebo sexuálním vykořisťováním. Konvence také podporuje výchovu dětí v rodinném prostředí. Smlouvu ratifikovaly v roce 1989 všechny státy kromě USA a Somálska. Česká a Slovenská federativní republika Úmluvu přijala v roce 1991, Česká republika ji pak do mezinárodních závazků zahrnula ihned po svém vzniku v lednu 1993. K úmluvě byly přijaté dva opční protokoly, přičemž Česká republika dosud ratifikovala pouze jeden. V současné době se připravuje třetí protokol, který by měl dětem umožnit podávat stížnosti na porušení svých práv přímo Výboru pro práva dítěte OSN – dnes tato organizace individuální stížnosti dětí neřeší.

Zdroj: MediaFax

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 21.11.2011

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 19.2. 2018 000 18:51.