Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Tiskové zprávy MPSV » Rok 2011 » Tiskové zprávy (říjen) » MPSV POSILUJE V BOJI S PRACÍ NA ČERNO – I TZV. MOBILNÍMI KANCELÁŘEMI:

MPSV navrhuje zvýšení životního a existenčního minima

Materiál je nyní ve vnějším připomínkovém řízení, valorizaci těchto částek předpokládá s účinností od 1. ledna 2012. „Důvodem valorizace k 1. 1. 2012 je zejména zohlednění úprav snížené sazby DPH od ledna 2012,“ vysvětlil ministr práce.

Podle valorizační podmínky uvedené v zákoně o životním a existenčním minimu, vláda může částky životního minima a částku existenčního minima zvýšit svým nařízením v pravidelném termínu od 1. ledna, pokud vzrostou náklady na výživu a ostatní základní potřeby v rozhodném období alespoň o 5 %. Tyto částky však od 1. 1. 2007 valorizovány nebyly.

Navrhované zvýšení částek životního a existenčního minima od 1. ledna 2012 (v Kč za měsíc)

  Částky v Kč za měsíc od 1. 1. 2007 Částky v Kč za měsíc od 1. 1. 2012 Rozdíl částek (v Kč)
Životní minimum (jednotlivec) 3 126 3 410 284
Existenční minimum 2 020 2 200 180

Životní minimum je stanoveno jako minimální společensky uznanou hranici peněžních příjmů fyzických osob k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb. Existenční minimum je stanoveno jako minimální hranici peněžních příjmů osob, která se považuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití.

Životní minimum ani existenční minimum nezahrnuje nezbytné náklady na bydlení. Tato problematika je řešena v rámci systémů pomoci v hmotné nouzi a státní sociální podpory.

Částky životního minima jsou odstupňovány podle pořadí osob v domácnosti a věku nezaopatřeného dítěte (nezaopatřených dětí). Částka existenčního minima je stanovena v jednotné výši. Existenční minimum nelze použít u nezaopatřeného dítěte, u poživatele starobního důchodu, u osoby invalidní ve třetím stupni a u osoby starší 68 let.

Hlavní využití životního a existenčního minima je v zákoně o pomoci v hmotné nouzi, kde plní rozhodující úlohu při posuzování hmotné nouze i jako sociálně ochranná veličina. Životní minimum se také využívá v zákoně o státní sociální podpoře při zjišťování nároku na některé dávky, případně při výpočtu jejich výše. Další využití životního minima je v soudní praxi pro stanovení alimentačních povinností, v případě exekucí pro určení nezabavitelné částky, v zákoně o azylu apod.

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 21.10.2011

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 25.2. 2018 000 08:49.