Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2011 » Říjen:

Ministr Drábek vyzval kraje k jednání o dotacích sociálních služeb (MediaFax)

Návrh státního rozpočtu na příští rok přitom počítá v oblasti sociálních služeb s výdaji ve výši 6,1 miliardy, což je stejná částka jako letos. Pokud by tedy kraje skutečně přistoupily na výzvu asociace, znamenalo by to odmítnutí účasti krajských úřadů v hodnotícím procesu v rámci dotačního řízení. "Jsem přesvědčen, že co nejúčelnější a nejhospodárnější distribuce veřejných prostředků určených pro financování sociálních služeb je naším společným zájmem; tohoto cíle však lze dosáhnout pouze prostřednictvím skutečné spolupráce," uvádí ministr Drábek.

Ministerstvo je prý připraveno s kraji nadále jednat, upozorňuje však, že pokud krajské úřady k jednacímu stolu nezasednou, stanoví výši dotace pro jednotlivé poskytovatele sám rezort.Stávající pravidla počítají s tím, že žádost o poskytnutí dotace na příslušné rozpočtové období předloží MPSV krajský úřad. V něm přiloží zpracovaný střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, a to i s ekonomickou analýzou potřeb. Zmíněný musí být i způsob jejich finančního zajištění. Uvést se musí i to, kolik peněz by chtěl zájemce dotací získat.

Dotace jsou určené k financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v souladu se zpracovaným střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb. Získat je mohou registrovaní poskytovatelé sociálních služeb.

Zdroj: MediaFax

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 19.10.2011

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 24.2. 2018 000 09:23.