Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Novinky:

Reakce MPSV na poplašné zprávy šířené elektronickou poštou

Veřejná služba bude od 1. 1. 2012 nabízena zejména těm, kteří jsou dlouhodobě nezaměstnaní, tzn. primárně těm nezaměstnaným, kteří naopak již nárok na podporu v nezaměstnanosti nemají a jsou tedy velmi často právě příjemci dávek pro sociálně slabé. Pokud odmítnou vykonávat veřejnou službu, jejich nárok na tyto dávky zanikne. MPSV v současné době připravuje metodický pokyn pro výběr těchto osob, kterým budou práce nabídnuty – výběr bude klást důraz zejména na to, aby byly zařazovány ty osoby, u nichž je buď předpoklad zneužívání systému – ať již pasivním přístupem k hledání vlastního uplatnění, nebo například výkonem práce na černo.

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 14.10.2011

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 22.4. 2019 000 14:28.