Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2011 » Říjen:

Začal Týden sociálních služeb (Deníky)

Ústav sociální péče pro dospělé ve Věži na Havlíčkobrodsku otevře brány svého areálu veřejnosti právě dnes od 10 hodin. Domov je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Kraj Vysočina.

Oficiálně začal Týden sociálních služeb už v pondělí 10. října pod heslem "Podporujeme kvalitu života". Jedná se v pořadí už o třetí ročník Týdne sociálních služeb ČR. Projekt vyhlášený Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR (APSS ČR) a Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV) potrvá až do neděle a nabídne řadu aktivit, jejichž společným cílem je představit veřejnosti náročnou a zodpovědnou práci desetitisíců zaměstnanců sociálních služeb.

Kapacita zařízení je 80 klientů, převážně střední generace, z 50 procent muži, z 50 procent ženy. Posláním je zajištění pobytové služby v domově se zvláštním režimem pro osoby s chronickým duševním onemocněním, jímž není možné zajistit pomoc v přirozeném sociálním prostředí. Rozsah a forma pomoci vychází z individuálně určených potřeb osob, při zachování lidské důstojnosti a snahy o sociální začlenění osob. Domov podporuje klienta v získání vlastní identity, v zachování a rozvoji dovedností, které směřují k soběstačnosti osob. Vytváří klientům domácí prostředí, kde mohou klienti uplatňovat vlastní vůli a samostatně se rozhodovat. "Poradna Svazu neslyšících a nedoslýchavých v Havlíčkově Brodě si Den otevřených dveří naplánovala na zítřek. Po celý den se mohou zájemci seznamovat s činností poradny a s nabídkou kompenzačních pomůcek pro sluchově postižené," informuje za vedení Svazu neslyšících Jiřina Kocmanová.

Domov důchodců Ždírec u Polné, který v současné době sídlí v Havlíčkově Brodě u nemocnice, neboť jeho původní prostory procházejí rekonstrukcí, zve na Den otevřených dveří ve čtvrtek 13.října od devíti hodin. Jeho posláním je podle ředitelky Martiny Matějkové poskytovat sociální služby seniorům převážně z Kraje Vysočina, kteří nemohou žít doma z důvodu snížené soběstačnosti. Usiluje o zachování jejich přirozených kontaktů a podporuje jejich stávající dovednosti v péči o sebe sama, nabízí pomoc při uplatňování jejich práv a zájmů, a umožňujeme důstojné završení života. Organizace poskytuje stravování, ubytování, ošetřovatelské služby a zprostředkování lékařské péče, poradenství.

Podporují kvalitu života

Oficiálně začal Týden sociálních služeb už v pondělí 10. října pod heslem "Podporujeme kvalitu života". Jedná se v pořadí už o třetí ročník Týdne sociálních služeb ČR. Projekt vyhlášený Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR (APSS ČR) a Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV) potrvá až do neděle a nabídne řadu aktivit, jejichž společným cílem je představit veřejnosti náročnou a zodpovědnou práci desetitisíců zaměstnanců sociálních služeb. Ti pomáhají řešit nepříznivou sociální situaci přibližně 700 000 uživatelů z řad seniorů, osob se zdravotním postižením či osob ohrožených sociálním vyloučením, a to formou, která zachovává lidskou důstojnost, ctí individuální potřeby a posiluje schopnost začleňování do společnosti v přirozeném sociálním prostředí.

V rámci týdne sociálních služeb již podruhé proběhne vyhlášení výsledků celostátní výtvarné soutěže "Šťastné stáří očima dětí", na které se jako vyhlašovatelé kromě APSS ČR a MPSV podílejí také Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Svaz měst a obcí ČR. Přes dvě stě subjektů poslalo do soutěže více než 1400 prací. Autorům vítězných děl předají dnes ve třináct hodin v budově MPSV (Na Poříčním právu 1/376, Praha 2) ocenění ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek, a také akademický malíř Kristian Kodet.

Zdroj: Deníky

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 12.10.2011

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 19.2. 2018 000 10:30.