Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2011 » Říjen:

MPSV zahájilo projekt na podporu harmonizace pracovního a rodinného života (MediaFax)

"Slaďování pracovního a rodinného života je pozitivní nejen pro zaměstnance, ale i pro zaměstnavatele," uvedl ministr. Audit prý není ve světě ojedinělý. "Přebíráme zkušenosti z jiných zemí, kde se podobný postup osvědčil," dodal Drábek. Projekt ministerstvo práce pilotně ověřilo v roce 2010, a to na dvou subjektech: Magistrátu města Brna a Knihovně Jiřího Mahena v Brně. Audit je z 85 procent financovaný z Evropského sociálního fondu, 15 procent se hradí z rozpočtu České republiky. Firmy za audit platit nebudou. Celkově projekt stojí 21 milionů korun, trvat bude tři roky. "Audit rodina a zaměstnání je určen všem, kteří sídlí mimo Prahu.

Auditovat lze celou společnost, tak její část. Může to být úsek, odbor, regionální pobočka. Kapacita projektu je třicet firem. Mezi cílové skupiny auditu patří zaměstnavatelé a zaměstnanci," vysvětlil vedoucí projektu Vít Liška. Dodal, že audit nemá být nástrojem kontroly, ale naopak má přinášet dialog. První smlouvy bude ministerstvo práce a sociálních věcí se zaměstnavateli podepisovat 13. října letošního roku. Audit má za cíl umožnit zaměstnavatelům zařadit do svých personálních strategií prorodinná opatření. Firmy tak mohou bezplatně zvýšit motivaci svých pracovníků a podpořit tak své ekonomické zájmy. Auditem podnik provází školený poradce. "Spolu s pracovní skupinou vytvořenou ze zaměstnanců společnosti analyzuje dosavadní opatření a navrhuje nová. Společným zájmem firmy a poradce je pak úspěšná implementace dohodnutých opatření a získání certifikátu, kterým MPSV potvrzuje, že společnost Auditem rodina a zaměstnání úspěšně prošla a zařadila se tak mezi firmy přátelské rodinným potřebám svých zaměstnanců," popsala průběh auditu metodička projektu z Národního centra pro rodinu v Brně Marie Oujezdská. MPSV uděluje v rámci projektu dva certifikáty. Základní certifikát získá společnost poté, co hodnotitel schválí předložený návrh opatření, která společnost hodlá zařadit do personální strategie. Dalších 18 měsíců má společnost na to, aby všechna opatření uvedla do praxe. Pokud splní všechna kritéria, je jí propůjčen plný certifikát. "Tento certifikát propůjčuje MPSV na rok v případě, že si společnost nepřeje v auditu pokračovat. V opačném případě má společnost možnost pokračovat v auditním řízení další tři roky," dodal Liška.

Mezi příklady z implementace navržených opatření patří pružná pracovní doba, kratší pracovní doba, distanční formy práce, možnost vzdělávání během rodičovské dovolené, pracovní volno, dlouhodobé neplacené volno při mimořádných životních situacích, možnost záskoku za nemocné zaměstnance, ale i blahopřání při životních jubileích. MPSV se v projektu opírá o poznatky, že zaměstnanci z fungujících rodin jsou výkonnější, investice do prorodinné politiky se firmě vrátí a spokojení zaměstnanci jsou loajálnější.

Zdroj: MediaFax

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 6.10.2011

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 16.11. 2018 000 12:20.