Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2011 » Říjen:

Jaromír Drábek: Rozhovor – Ranní interview (Radiožurnál)

Moderátor (Petr Král):
Postupné zvyšování věku pro odchod do penze, to je jedna ze změn, kterou má přinést novela zákona o důchodovém pojištění. Ta se bude vztahovat na lidi, kterým bude důchod přiznaný od dnešního dne. Lidé s vyššími příjmy, kteří také odvádí víc peněz do sociálního systému, by měli mít i vyšší penzi. Jak výrazně? Na to se budeme ptát ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka. Dobrý den.

Host (Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí):
Dobré ráno.

Moderátor (Petr Král):
Já bych ještě úvodem připomněl, že vláda změnou výpočtů důchodů reagovala na návrh Ústavního soudu, podle kterého mají lidé s vyššími příjmy nízké penze. Většině lidí, kteří nyní dosáhnou důchodového věku, se proto pravidelná renta sníží. Ať to ještě jednou slyší všichni od Vás, pane ministře. Není to všechno retroaktivní? Všechno začíná platit ode dneška? Tedy od posledního září.

Host (Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí):
Ano, to co začíná platit dnes je postupná změna výpočtového vzorce pro nově přiznávané důchody. Ten vzorec se bude upravovat v přechodném období 5let tak, aby ta změna byla skutečně velmi pozvolná. Tak, aby se jednalo o velmi malé postupné úpravy. Nicméně nijak se to netýká těch důchodů, které již byly přiznány před dnešním dnem.

Moderátor (Petr Král):
Povězte nám, jak výrazné bude tedy to snižování důchodů budoucích těm, kteří nepatří mezi ty majetnější vrstvy nebo mezi ty, kteří vydělávali víc, aby se jim důchody zvyšovaly? Jak moc se to sníží těm ostatním lidem?

Host (Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí):
Tak já jsem byl postaven Ústavním soudem, tím jeho nálezem před úkol, abych vypracoval nový výpočtový vzorec pro nově vypočítávané důchody. A já jsem v žádném případě nechtěl, aby se snižovaly výměry důchodů těch nově přiznávaných u nejnižších příjmových kategorií. Takže u těch nejnižších příjmových kategorií to zůstane stejné. Nicméně pokud Ústavní soud nařídil, že v těch nejvyšších příjmových kategorií se musí důchody zvýšit, no tak samozřejmě oproti tomu se musí snížit ten výpočtový vzorec pro důchody, které jsou toho, řekl bych středního formátu, střední výše.

Moderátor (Petr Král):
Můžeme dát nějaký příklad, prosím?

Host (Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí):
Ano, můžeme dát příklad takový, že u nejvyšších 20% důchodu, tam dochází k částečnému zvýšení důchodu, ale na 2. stranu nově důchody budou omezeny stropem na sociální pojištění. Tzn., na rozdíl od dosavadního výpočtu už se nebude přihlížet k výdělkům, které přesahují stropy na sociální pojištění. Na 2. stranu u typicky u důchodů v té kategorii kolem 28-30tisíc měsíčně hrubého příjmu před přiznáním důchodu, tak tam dojde k mírnému snížení v těch jednotlivých krocích o několik desítek korun.

Moderátor (Petr Král):
Říkali jsme tedy, že lidé s podprůměrnými příjmy zhruba do 11 tisíc korun měsíčně se ničeho bát nemusí. Jim by penze klesat neměly. Zkuste nějak kvantifikovat, jak velká je to skupina lidí?

Host (Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí):
Tak je to přibližně 10 % těch lidí s nejnižšími příjmy, kde ty nejnižší úrovně důchodů, i po tom novém výpočtovém vzorci zůstanou zachovány tak, jak jsem řekl. U 20 % lidí s nejvyššími příjmy by měl být ten příjem zohledněn až do stropu na sociální pojištění větší měrou než doposud a u těch středně příjmových, tam dojde k mírné úpravě v tom výpočtovém vzorci směrem dolů. Důležité ale je, že tím pádem ten vzorec je nastaven tak, že každá koruna, odvedená do důchodového pojištění je potom zhodnocena stejným způsobem. Takže ten nový systém po tom 5letém přechodném období bude z tohoto pohledu spravedlivější a Ústavní soud už nebude moci jakýmkoliv způsobem zpochybňovat to, že ta zásluhovost do toho systému důchodového pojištění je zakomponována. Na 2. stranu ta solidární část důchodu zůstane velmi silná. Ta je v České republice na velmi vysoké úrovni. Tzn., nijak to neohrozí ty, kteří mají důchod jako základ nějakého životního standardu.

Moderátor (Petr Král):
Pojďme k další změně. Změnit by se měl i věk pro odchod do důchodu. Novela se nedotkne lidí, narozených do roku 1955. Dalším už se ale zvyšovat bude, a to například pro lidi, narozené v roce 1977, na věk 67 let. Pak dál poroste. Proč ale zatím není hranice, kde se zastaví?

Host (Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí):
Tak postupné zvyšování věku odchodu do důchodu už začalo v polovině 90. let. Souvisí to s tím, že se zvyšuje střední věk dožití. Postupují tak v podstatě všechny státy, které mají podobný důchodový systém, jako Česká republika. A my jsme byli v tuto chvíli přesvědčeni a já jsem o tom přesvědčen, že je to tak správně. Že je potřeba nastavit dlouhodobý trend. Tzn.,i po roce 2018 i po roce 2030, že je potřeba jasně říci dnešním mladým lidem, s čím mají počítat a neschovávat hlavu do písku a raději jim říci předem, jaký je výhled, jak dlouhá bude muset být jejich ekonomická aktivita.

Moderátor (Petr Král):
Poslyšte, jenom krátce. Opravdu ten výpočet je tak dobrý? Nebude se přece jenom snižovat počet let, které jako penzisté prožijeme?

Host (Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí):
Ne, ten výpočet vychází z demografických prognóz, které jsou celkem respektované. Ty prognózy samozřejmě nedělá ministerstvo. Ty vycházejí i ze světových zkušeností a mezinárodních srovnávání věku dožití v České republice a v jiných zemích. A ta prognóza je jednoznačná. Tak, jak je dnes, od dnešního dne nastaven ten dlouhodobý trend, přesahující několik desetiletí, tak je právě nastaven tak, aby střední doba pobírání důchodu, zůstávala stejná jako dnes po dlouhá desetiletí dopředu.

Moderátor (Petr Král):
Říká ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek v Ranním Interview. Děkujeme, na shledanou.

Host (Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí):
Pěkný den. Děkuji za pozvání.

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 3.10.2011

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 23.2. 2018 000 13:25.