Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Novinky:

MPSV: Reakce na nepravdivá vyjádření společností zastupující dětské lékaře

Kritici návrhu MPSV neslyší, nebo nechtějí slyšet, že jde v první řadě o to, aby děti nebyly odebírány z rodin z ekonomických či jiných důvodů, které je možné řešit – aby nedocházelo k případům, kdy je dítě odebíráno, byť jen na několik měsíců, ze svého přirozeného prostředí z důvodů, které jsou řešitelné přímo v domácím prostředí. V případech, kdy dítě musí rodinu opustit, by měla primárně nastupovat náhradní rodinná péče.

Nezbytným předpokladem pro realizaci tohoto záměru je vytvoření sítě služeb, které budou systematicky pracovat s rodinami a v rodinách. Přitom je zřejmé, že součástí systému bude vždy určitý počet pobytových zařízení pro děti se speciální potřebami, mělo by jít však o zařízení s malou kapacitou, nebo o zařízení, umožňující, aby zde dítě pobývalo spolu s rodičem či rodiči. MPSV proto bude cíleně vytvářet alternativy k ústavní péči tak, aby byly zajištěny v dostatečné kapacitě a žádné dítě se neocitlo bez potřebné péče či ochrany.

Co se týče stávajících ústavních zařízení, předpokládá se, že významná část jejich personálních, materiálních a finančních zdrojů bude transformována do poskytování terénních a ambulantních služeb péče o děti. Cílem je nasměrovat služby do terénu, k rodinám a skončit s praxí, kdy je dítě při problému v rodině odebíráno a tráví část (nebo i celé) dětství v ústavu. Velkými změnami projde rovněž pěstounská péče, která se bude postupně profesionalizovat. Pěstouni projdou náročnou přípravou a budou mít povinnost se průběžně vzdělávat. Na druhé straně se počítá s většími odměnami a podpůrnou sítí služeb (pomoc psychologa, sociálního pracovníka apod.) a individuální péčí o děti, které vyžadují například v důsledku vážných zdravotních komplikací odbornou lékařskou péči, jsou závislí na přístrojích apod. MPSV tímto sleduje trend, který je v civilizovaných zemích naprosto běžný.

Je zřejmé, že se nepodaří do pěti let zavřít všechna ústavní zařízení, je ale reálné v tomto směru postupovat a ústavní péči systematicky nahrazovat alternativami, které jsou pro vývoj dětí příznivější. Prvním legislativním krokem je novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí, která je předkládána do vlády.

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 3.10.2011

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 24.3. 2019 000 14:58.