Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Zahraniční vztahy a EU » Evropská unie » Volný pohyb osob » Sociální zabezpečení osob pohybujících se v rámci EU » Právní předpisy související s koordinací sociálního zabezpečení:

Upozornění

Nařízení Rady (ES) č. 859/2003 se vztahuje k nařízení č. 1408/71 a nařízení č. 574/72.

Nařízení č. 1231/2010 se vztahuje k nařízení č. 883/2004 a nařízení č. 987/2009.

Ve vztahu k Dánsku se nařízení (ES) č. 1231/2010 (ani jiná nařízení rozšiřující působnost koordinačních nařízení na třetí osoby) neuplatní. Ve vztahu k Velké Británii se – co se týče osob ze třetích zemí - uplatňuje nařízení č. 859/03 a 1408/71, včetně administrativy.

Autor: oddělení 701
Poslední aktualizace: 29.10.2012

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 15.12. 2018 000 05:33.