Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Zahraniční vztahy a EU » Evropská unie » Volný pohyb osob » Sociální zabezpečení osob pohybujících se v rámci EU:

Upozornění

Od 1. května 2010 se na sociální zabezpečení osob migrujících v rámci Evropské Unie začalo aplikovat Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 z 29. dubna 2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, které nahradilo Nařízení Rady (EHS) 1408/71 z 14. června 1971 a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení č. 883/2004 , která nahradí Nařízení Rady (EHS) č. 574/72.

Od 1. dubna 2012 přistoupilo Švýcarsko k aplikaci nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004, o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení. Do 31. března 2012 aplikovalo Švýcarsko koordinační nařízení (EHS) č. 1408/71 a 574/72.

Od 1. června 2012 přistoupily k aplikaci nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004, o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení Norsko, Lichtenštejnsko a Island. Do 31. května 2012 tyto státy aplikovaly koordinační nařízení (EHS) č. 1408/71 a 574/72.

Autor: oddělení 701
Poslední aktualizace: 29.10.2012

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 19.2. 2018 000 10:25.