Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2011 » Září:

Novinka: místo firemní školky dětská skupina (MF Dnes)

Ve strohé budově ministerstva práce a sociálních věcí pod pražskými Emauzy nic nenasvědčuje tomu, že by si tu někde hrály děti. Všude mramor, dřevo, kůže, přísná "ochranka", busty prezidentů... Pak však zahnu do jedné z chodeb, sejdu po schodech a jako bych rázem byla v jiném světě. Na stěnách mě vítají Pat a Mat a další veselé postavičky. Barevný koberec mě vede do prostor takzvané dětské skupiny, dříve tu byly kanceláře. Je to firemní školka pro děti ministerských úředníků. Ale říkat se tomu tak nesmí, protože byla zřízena podle jiných než školských kritérií.

Dětské skupiny převzalo ministerstvo z německých "Kinder Gruppe" a chce jim dát co nejdříve prostor i v zákoně. "Zatím je to pilotní projekt, který ale už teď může inspirovat podniky, případně obce, jež hodlají pomoci lidem v návratu z mateřské dovolené do práce," vysvětluje mluvčí ministerstva Viktorie Plívová, podle níž je zřízení dětské skupiny méně náročné než vybudování klasické firemní školky. "U té je obtížné zajistit podmínky vyžadované vyhláškou o hygienických požadavcích, zvláště v případě malého počtu dětí. Na zřizovatele dětské skupiny se však podmínky školského zákona, zákona o péči o zdraví lidu ani zákona o živnostenském podnikání nevztahují," říká Viktorie Plívová a dodává: "Zřízení a následný provoz skupiny s sebou samozřejmě nese povinnosti, musí se garantovat kvalita péče, ale nejsou zdaleka tak náročné."

Konečně! Náklady na zařízení pro děti si bude možné odepsat

Zákon, zatím pracovně nazvaný O dětské skupině a chůvě, by měl vejít v platnost v lednu 2013. Počítá i s daňovou uznatelností nákladů na zřízení a provoz. Po tom veřejnost už dlouho volá. Náklady na vybudování školek se šplhají k milionům korun, stejně tak provoz není levnou záležitostí. Mnoho podniků právě kvůli vysokým nákladům vybudování školky vzdalo. Od roku 2013 by se však počet firemních školek nebo dětských skupin mohl výrazně zvýšit. Česká republika by se tak konečně mohla přiblížit západním státům, kde je zajištění péče o předškolní děti běžným zaměstnaneckým benefitem.

"Zájemci mohou dětské skupiny otevírat už teď, dostanou všechny potřebné informace a rady, na odepsání z daní si ale budou muset ještě počkat," říká Lydie Keprová z oddělení rodinné politiky MPSV. Platí, že prostory pro takovou skupinu musí být vybudovány v souladu s obecně platnými předpisy zejména v oblasti hygieny a požární ochrany.

Režim jako v klasické školce

Děti z dětské skupiny MPSV vypadaly u obřího autíčka a dřevěné mašinky dost spokojeně. "Máme kapacitu pro osm dětí. Tím, že jsme otevřeli v červenci, ještě není naplněná, ale zájemci se hlásí. Musí si podat žádost, a pokud ji schválíme, doplácejí měsíčně dva tisíce korun," vysvětluje Lucie Fusková, jedna ze dvou pracovnic. S dětmi tráví hodně času i venku, kousek od budovy ministerstva je dětské hřiště. Školské zákony vyžadují u firemních školek vlastní venkovní prostory, skupina je mít nemusí, stačí veřejné někde poblíž. Režim je podobný jako v klasické školce, jen jídlo pro děti nosí rodiče z domova.

Dětské skupiny jsou rozděleny na tři typy – malá maximálně pro čtyři děti, střední pro 12 a velká až pro 24 dětí. Platí, že se o ně musí starat pracovnice s pedagogickým, sociálním či zdravotnickým vzděláním. V budoucnu budou moci o děti pečovat i takzvané chůvy, které získají potřebnou kvalifikaci. Zatím tu taková profese není, měla by vzniknout právě s novým zákonem.

Školství se také snaží

Podpořit školky u zaměstnavatelů chce i ministerstvo školství. "Jednáme o daňovém zvýhodnění nákladů na zřizování firemních školek. Návrh byl předložen ministerstvu financí k vyjádření," říká Jiřina Tichá z ministerstva školství.

Pro firemní školky v současnosti platí stejné podmínky jako pro soukromé mateřské školy. Aby mohly získat dotaci na žáka určenou na platy pedagogů musí být zapsány ve školském rejstříku. "MŠMT nabízí firemním školkám, pokud se registrují, v prvním roce fungování dotaci 60 procent školského normativu. Pokud školky splní všechny podmínky, od dalšího roku fungování mohou čerpat až 100 procent. Normativ na jedno dítě je tři tisíce korun měsíčně. Firmy si musí dobře spočítat, zda se jim registrace vyplatí. Ze školského zákona jim totiž vznikají další vícenáklady," upozorňuje Kateřina Francová z občanského sdružení Firemní školky. Proto se také většina podniků, jež firemní školky provozují, do rejstříku škol zatím nepřihlásila.

Zdroj: MF Dnes

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 29.9.2011

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 19.2. 2018 000 10:44.