Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Zahraniční vztahy a EU » Mezinárodní vztahy » Mezinárodní smlouvy:

Obsah položky Mezinárodní smlouvy o spolupráci v oblasti zneužívání dávek a nelegálního zaměstnávání:

Mezinárodní smlouvy o spolupráci v oblasti zneužívání dávek a nelegálního zaměstnávání

V rámci globalizace je v současné době častým jevem migrace osob. Nejčastěji osoby migrují za prací a to nejen v rámci Evropské unie, ale po celém světě. Tato migrace má za následek snahu jednotlivých států koordinovat své sociální systémy, aby migrující osoby nepřišly o své nároky ze sociálního zabezpečení.

Koordinace systému sociálního zabezpečení probíhá v České republice jednak na úrovni Evropské unie a jednak na mezinárodní úrovni. V rámci provádění této koordinace dochází často ke zneužívání dávek. Z tohoto důvodu se Česká republika snaží těmto situacím zabránit a to prostřednictvím mezinárodních smluv o potírání zneužívání dávek a zamezení nelegálního zaměstnávání.

V současné době má Česká republika uzavřeny smlouvy o spolupráci v oblasti zneužívání dávek a nelegálního zaměstnávání se třemi evropskými státy. Jsou jim Francie, Německo a Nizozemí.

Přehled smluv představuje následující tabulka s odkazy na jednotlivé texty smluv.
StátDatum podpisuVstup v platnostSbírka m. s.Plný název smlouvy
Francie11.7.20081.4.201139/2011Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Francouzské republiky o výměně údajů a spolupráci v oblasti pojistného a při potírání zneužívání dávek sociálního zabezpečení
Německo28.8.200925.5.201063/2010Ujednání mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky a Spolkovým ministerstvem financí Spolkové republiky Německo o spolupráci při boji proti nelegálnímu zaměstnávání, neohlášené výdělečné činnosti a nelegálnímu najímání přeshraničních pracovníků a s tím souvisejícímu přeshraničnímu zneužívání sociálních dávek a neodvádění pojistného
Nizozemí28.11.20071.2.200810/2008Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Memoranda o spolupráci mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky a Ministerstvem sociálních věcí a zaměstnanosti Nizozemského království o výměně údajů a přeshraniční spolupráci při potírání podvodů při mezinárodním vysílání pracovníků a boji proti nelegálnímu zaměstnávání
Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 29.9.2011

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 16.9. 2019 000 04:20.