Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2011 » Září:

Za nelegální práci cizinců by mohla hrozit pokuta až pět milionů korun (MediaFax)

Podle zákona nebude moci cizinec smět v Česku pracovat bez platného oprávnění k pobytu, a to bez ohledu na vztah mezi ním a zaměstnavatelem. Směrnice jasně zakazuje členským státům zaměstnávat neoprávněně příslušníka třetí země. Cizí státní příslušník musí zaměstnavateli předložit platné povolení k pobytu a naopak zaměstnavatel během doby, kdy u něj cizinec pracuje, mít v rukou kopii povolení nebo záznam kvůli kontrolám. Dále stanovuje povinnost uhradit dlužnou odměnu za vykonanou práci.

Cizinec podle nové předlohy bude muset pracovat nejméně tři měsíce a výše odměny se musí rovnat nejméně minimální mzdě. V případě odhalení bude muset zaměstnavatel, který podvádí, zaplatit za cizince celkovou částku odpovídající výši zdravotního a sociálního pojistného včetně penále, které má za cizince povinnost odvést. Návrh zákona počítá s tím, že cizinec může požadovat úhradu dlužné odměny, zaměstnavatel ale není povinný uhradit celou částku jen za předpokladu, že splnil všechny povinnosti podle zákona o zaměstnanosti. Směrnice také ukládá členským státům průběžné kontroly v místech, kde se soustřeďuje nelegální práce na území Evropské unie. Ta navíc nařizuje členským státům každoročně do 1. července podávat Evropské komisi zprávu o těchto zátazích.

Se schválením návrhu zákona a vytvoření evidence podvodných zaměstnavatelů ale souvisí navýšení prostředků. Náklady na vytvoření a vedení "černé listiny" zaměstnavatelů se mohou vyšplhat až na 2,7 milionu korun. Předloha, kterou vládě předložil ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek, také vymezuje pojmy související s novým druhem provinění a přestupku v rámci nelegální práce.

Zdroj: MediaFax

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 22.9.2011

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 24.2. 2018 000 16:58.