Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Tiskové zprávy MPSV » Rok 2011 » Tiskové zprávy (září):

MPSV: První zásadní výstupy projektu Podpora procesů v sociálních službách

V měsíci červenci byly MPSV předloženy finální výstupy aktivity č. 1 projektu Podpora procesů v sociálních službách. Jedná se o dvě právní analýzy, které byly zpracovány dodavatelsky. První analýza prozkoumala práva Společenství v oblasti sociálních služeb v obecném zájmu s dosahem do právního prostředí ČR v oblasti sociálních služeb a jejich financování, druhá pak právní systém ČR v oblasti sociálních služeb a jejich financování ve vztahu k právu Společenství. Dodavatelem první právní analýzy byla společnost Mott MacDonald ve spolupráci s MT Legal a druhým dodavatelem advokátní kancelář Holec, Zuska a partneři. „Obě právní analýzy jsou podkladem pro navržení variant systému financování sociálních služeb. Chceme nastavit transparentní financování, které bude síť sociálních služeb stabilizovat, a zvýší jejich dostupnost“, říká PhDr. Radek Suda, vedoucí oddělení koncepce financování soc. služeb.

V rámci harmonogramu postupu aktivity se na finální podobě právních analýz podílela rovněž expertní platforma. Expertní platforma se průběžně vyjadřovala a připomínkovala dílčí výstupy obou zadání. Expertní platforma byla složena z odborníků: Mgr. et Mgr. Jiří Schlesinger, Mgr. Eva Prošková, Mgr. Jiří Foral. JUDr. Jiří Špalda, Ivan Olšovec, JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., Ing. Martin Krček, Ing. Bohumila Andělová a JUDr. Miloš Tuháček.

Právní analýzy prošly i oponenturou. Ke každé analýze byly vytvořeny dvě nezávislé oponentury. Pro vypracování MPSV oslovilo odborníky z řad vysokých škol zabývajících se tématem služeb veřejného zájmu. První analýzu oponovali JUDr. Kristina Koldinská z Právnické fakulty Univerzity Karlovy a prof. JUDr. Richard Pomahač z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oponenturu k druhé analýze vypracovali JUDr. Kristina Koldinská a prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc. z Vysoké školy ekonomické.Obě právní analýzy byly také projednány 6.září 2011 na expertním kulatém stolu. Diskutovali zde odborníci z řad partnerů projektu, krajů či neziskového sektoru.

Právní analýzy jsou jedním ze základních a nezbytných podkladů pro navržení možných způsobů financování sociálních služeb v následujících letech. Varianty způsobů financování navrhnou experti z řad odborníku přes veřejné finance a financování sociálních služeb a to jmenovitě: PhDr. Jakub Čtvrtník, M.Sc. Petr Janský, Ing. Mgr. Matěj Lejsal, Ing. Hana Prokopová Nesrstová a JUDr. Karel Zuska. Ve skupině jsou však zastoupeni i partneři projektu ve složení Ing. Pavel Dušek, Ing. Tomáš Havlásek a Mgr. Petr Studenovský.

Veronika Madejová

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 21.9.2011

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 22.2. 2018 000 17:24.