Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2011 » Září:

Jaromír Drábek: Rozhovor – Partie (Prima TV)

Moderátor:
Dobrý den. Není to tak dávno, co odbory slibovaly horký podzim plný demonstrací a stávek. Chtěly tak vyjádřit nesouhlas s některými vládními reformami. Jenomže podzim je za dveřmi, reformy prošly sněmovnou a o odborářských protestech se najednou nemluví, odhalily snad odbory skrytý půvab vládních reforem, i o tom bude dnešní Partie, ve studiu vítám ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka, dobrý den.

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Dobré dopoledne.

Moderátor:
A předsedu Českomoravské konfederace odborových svazů Jaroslava Zavadila, dobrý den

Jaroslav Zavadil, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů:
Hezký dobrý den.

Moderátor:
Pane Zavadile, uniklo mi něco, nebo teď záměrně vystupujete méně radikálně?

Jaroslav Zavadil, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů:
No já myslím, že vám nic neuniklo, že je potřeba ještě nějaký čas na to, abychom udělali ty věci, o kterých hovoříte, a jsem přesvědčen, že pokud to půjde takhle dál, takže k tomu může dojít. Říkám může dojít, protože nerad říkám věci, které se potom nesplní, takže uvidíme, uvidíme, jak se bude odehrávat celá ta záležitost okolo těch dalších věcí, protože ty reformy neskončily, budou dále ještě projednávány, ať už Senátem anebo tedy zpět, předpokládám, že se řada z nich vrátí do Poslanecké sněmovny, takže ještě máme čas.

Moderátor:
To znamená, že připravujete nějaké protesty nebo o tom nemluvíte?

Jaroslav Zavadil, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů:
Zatím o tom nemluvíme.

Moderátor:
Není to tím, že třeba ten poslední plánovaný velký protest v dopravě nevyzněl úplně přesvědčivě, protože se z pohledu obyčejných lidí prakticky nic nestalo.

Jaroslav Zavadil, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů:
No tady si myslím, že to tak není. Podívejte se, stála celá Praha, mám na mysli metro, to ještě v životě nebylo, stála železnice a i v té dopravní komunikaci, ať už to byla Praha, Brno Ostrava, tak řada těch vozidel nevyjela, takže já si nemyslím, že to bylo tak jak říkáte, já se naopak domnívám, že ta stávka proběhla velmi úspěšně, a že lidé také pochopili, že stávka je tady, že se musejí s tím nějak vyrovnat a proto také ty protesty proti stávce byly velmi nízké. My jsme dostali 60 % podporu veřejnosti k té stávce, takže to zase nebylo tak málo.

Moderátor:
Z řad vládní koalice zaznívaly směrem k tomu poslednímu protestu, o kterém mluvíme, k té stávce v dopravě, více méně úsměšky, nebo takové trošku přezíravé komentáře, máte nějaké zásadnější obavy z případných dalších protestů?

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Tak já v žádném případě nechci zpochybňovat to úsilí odborů o prosazování svých zájmů, nicméně vláda jasně řekla jakým způsobem chce postupovat na začátku svého funkčního období, jasně jsme deklarovali, že považujeme vůči občanům za zodpovědné, abychom udělali zásadní změnu těch socioekonomických systémů a to ať penzijního systému, tak sociálního systému, tak zdravotního systému a myslím si, že dnes je vidět po tom roce a čtvrt, že vláda, ať je ten umělecký dojem jakýkoli, tak postupuje systémově v těchto oblastech,. Nakonec, tak jak už tady…

Moderátor:
Taky veřejnost patřičně odzrňuje, tedy pokud jde o popularitu vlády.

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Tak samozřejmě., ale pokud musíte udělat nepopulární reformy. Tak nemůžete počítat s tím, že první rok vládnutí získáte nějaké ovace a důležité je a to tady už bylo naznačeno, že Poslaneckou sněmovnou prošly jak zásadní roky ve zdravotnické reformě., tak zásadní kroky v důchodové reformě, tak základní krok v sociální reformě a to si myslím, že za rok a čtvrt vlády není vůbec špatný výsledek.

Moderátor:
Jedna z těch věcí, které zaznívaly jako kritika i od odborářů byla, že s nimi i se zaměstnavateli na tripartitě nedostatečně probíráte to, co chce vláda dělat. Řekl byste, že se tahle záležitost zlepšila?

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Tak já jsme přesvědčen, že ten způsob, jakým komunikujeme se sociálními partnery, protože kromě pléna tripartity, existuje řada pracovních skupin, pracovních týmů, ve kterých projednáváme ty jednotlivá témata, tak si myslím, že ten systém je nastaven tak, že je možná korektní konkrétní diskuze a já musím říct, že ve většině těch oblastí, ta konkrétní a korektní diskuze probíhá, že samozřejmě v řadě případů máme různé pohledy na tu věc a nestřetneme se v tom, že bychom si řekli ano, tady jsme se dohodli 100% a takhle je to nejlepší, to je přeci ale úplně normální, ale ta korektní a konkrétní diskuze z mého pohledu probíhá v naprosté většině těch témat.

Moderátor:
To je, pardon, jak s odboráři tak se zaměstnavateli?

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Jak s odboráři tak se zaměstnavateli.

Jaroslav Zavadil, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů:
No víte, ta korektnost je trošičku taková v uvozovkách, samozřejmě, že se jedná, že se schůzky konají, ale bohužel musím říct, a na těch pracovních skupinách se to projevuje, a pak i tedy v samotném plénu, že se zaklíná vláda jakýmsi fetišem a to je programové prohlášení, které bylo ustanoveno v době, kdy ta vláda nastoupila a podle našeho názoru není možné to brát jako dogma a myslíme, si že i v té době, která je teď a která se mění, takže by bylo vhodné, aby se také měnily programové prohlášení, ale tady vláda prostě nechce o tom vůbec hovořit a trvá si dál na těch svých postulátech a bohužel potom dochází k těm střetům, ke kterým dochází.

Moderátor:
Takže tím chcete říct, ž podle vašich, dejme tomu i nezávislých analýz by bylo rozumnější dělat i něco jiného, nějaké modely se kterými pracujete , ukazují, že by vláda měla volit jiné kroky, a jenom proto, že dogmaticky lpí na nějakém textu tak je nedělá?

Jaroslav Zavadil, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů:
Dá se to tak říct protože my jsme v těch našich připomínkových řízení dali spoustu návrhů, konečně pan ministr práce ví, co se stalo s důchody, nakonec k tomu dojdeme, my jsme dali svůj vlastních návrh existence dvou pilířů vedle sebe, druhé a třetího, ale k tomu dojdeme, byl námi odmítnuta, byla námi odmítnuta i ta záležitost, která vyvádí peníze z toho průběžného systému, aby se to nahradilo DPH, k tomu ale také dojdeme, to je řada věcí, kdy se nemůžeme shodnout a kdy vláda si zarputile jede v tom svém koridoru, to znamená v tom své m programovém prohlášení a to si myslím /nesrozumitelné/.

Moderátor:
Tak je logické, že vláda plní své programové prohlášení, nebo snaží se ho plnit.

Jaroslav Zavadil, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů:
Já jsem ale znovu řekl, že podmínky se mění, že je tady určitá záležitost, která je, jak jste naznačil i ve vztahu na veřejnost,. Kdy dneska více méně 80 % tyto druhy, tento uzpůsob reforem odmítá, tím nechci říct, že by odmítla reformy an block, to ne, ale znovu je potřeba si říct, že prostě tak jak byly prosazovány tyto reformy, to nebylo prostě Ok, nebylo to v pořádku a my jsme přesvědčeni, že se mohlo jít úplně jinou cestou.

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Tak já dám s dovolením také dva konkrétní případy, které si myslím, že to velmi dobře ilustrují, jeden z nich je ten pozitivní, to je diskuze kolem zákoníku práce, kde já si myslím, že ta diskuze na tripartitní úrovni probíhá skutečně velmi konstruktivně, kde pracovník jim zpracovávalo postoje jednotlivých sociálních partnerů, nakonec ještě v druhém čtení v Poslanecké sněmovně se doplňovala ta tématika pracovních kont, na kterých se dohodli zaměstnavatelé s odbory a my jako zástupci státu jsme pouze hlídali, aby to nebylo v rozporu s evropskou legislativou nebo s naším ústavním pořádkem. Co se týká důchodové reformy, tak to je spíše ten opačný pól, tam prostě když strana odborů velmi úpěnlivě trvá na tom svém postoji, že prostě nechce přesunout a já prostě nechci jít do detailů, ale nechce přesunout ten dnešní systém penzijního připojištění do toho systému penzijního spoření, tu změnu, no tak to prostě je obecně nepřijatelné, protože ten dnešní třetí pilíř, může být doplňkový, to dnešní penzijní připojištění může být doplňkové v tom systému důchodového zajištění, ale nemůže to být ten hlavní převažující, z jednoduchého pohledu, k že třetí pilíř, to dnešní penzijní připojištění je založeno na přehazování peněz z jedné kapsy do druhé, stát něco od toho člověka vybere na daních a potom mu to vrátí jako příspěvek na důchodové pojištění a to může být doplňkový systém, ale nemůže to být ten základní prvek důchodového systému.

Moderátor:
My se k důchodové reformě, ještě vrátíme, ať se na ní teď nezasekneme., pojďme se vrátit k zatím poslední tripartitě, která skončila poměrně rychle kvůli nevolnosti ministra financí. Mimochodem už je v pořádku?

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Ano, pokud já mám informace, tam ministr financí je už zdravotně zase nějaké stabilizovaném stavu, on měl skutečně minulý týden problémy, měl horečky a musím říct že poté, co jsme si vyslechli na začátku jednán í tripartity tak se vůbec nedivím, že se mu dělalo špatně.

Moderátor:
Počkejte, vy chcete říct, že tripartita je zdravotně riskantní prostředí?

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Musím říct, že tentokrát tomu tak bylo, protože když jsme si, a to snad není ani na stranu odborů výjimečně, protože odboráři přednesli celkem standardní svoje argumenty, které byly očekávatelné, ale musím říci, že pokud na začátku, ještě před úvodním slovem v procedurální části, jsme vyslechli od nejvyšších představitelů zaměstnavatelů, že například to, že se zvyšuje rating ČR, škodí českým firmám, nebo to, že vláda nešetři na provozních výdajích a měla by tedy se zamyslet nad tím, jak šetřit na provozních výdajích, když se tady rok a půl dohadujeme o tom, jestli to šetření na provozních výdajích je příliš razantní nebo jestli je únosné, tak to skutečně je věc, která je velmi na pováženou.

Moderátor:
Zástupce zaměstnavatelů tady nemám, odboráři tentokrát nepřispěli ke špatnému stavu ministra financí.

Jaroslav Zavadil, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů:
No, já se domnívám, že také, akorát snad tak možná s úctou, respektive úcta pana ministra Kalouska k nám, nedovolila mu tak ostře vystoupit, jako vystoupil vůči zaměstnavatelé,. Já se panu ministrovi na jednu stranu nedivím,. Protože já bych byl také indisponovaný, kdybych měl sestavovat rozpočet v téhle situaci, ve které se nachází ČR a kdy vlastně i on sám, někteří členové vlády..

Moderátor:
Počkejte, myslíte situaci opatrného hospodářského oživení, nízké nezaměstnanosti a tak a tak to je nepříjemná situace pro ministra financí.

Jaroslav Zavadil, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů:
To je jedna věc a druhý věc je, ale to, že razantním způsobem právě tři členové z vlády, já budu jmenovat ty nejdůležitější, Nečas Kalousek a bývalý ministr, bývalý premiér Topolánek vlastně způsobily poměrně velký propad veřejných financí a to se dneska sčítá a to vlastně dneska je ten problém, který tedy řeší ministr Kalousek většinou škrty a podle našeho názoru, to těmi škrty nevyřešíme, a až se dostaneme potom k některým věcem do hlouby, do větší hloubky, tak zjistíme proč, takže je to skutečně obtížná situace, sestavovat za této, v téhle době rozpočet a já si neumím představit, jak bych ho sestavoval, s těmi základními věcmi, které tam v tom rozpočtu jsou a my jsme přesvědčeni, že řada těch věcí, nejsou správná, čísla, mám na mysli čísla. 2,5procentní nárůst HDP my považujeme za velmi přehnaný a od toho se potom odráží všechno.

Moderátor:
Pardon, tím říkáte, že by vláda měla šetřit ještě víc, pokud chce zachovat nějaké ..

Jaroslav Zavadil, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů:
Ne, ne, ne. My se bavíme o příjmové straně rozpočtu, protože na druhou stranu se snižuje a neustále snižuje příjem do státní kasy a to bylo způsobeno v tom roce 2007.

Moderátor:
Takže když říkáte, že vláda počítá s příliš velkými příjmy, protože s příliš velkým hospodářským růstem a protože s příliš velkým růstem spotřeby.

Jaroslav Zavadil, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů:
S nízkými příjmy, s nízkými příjmy. Ona počítá s nízkými příjmy.

Moderátor:
Pokud říkáte, že je nadhodnocený odhad hospodářského růstu v příštím roce, pochopil jsem to dobře, tak pokud ekonomika poroste pomaleji, tak logicky, z důvodu menšího hospodářského růstu bude menší příjem státu, než jaký je plánovaný.

Jaroslav Zavadil, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů:
Ano. To si rozumíme, ale druhá věc je, že příjmy státu jsou podhodnoceny už z minula a to je daňová záležitost, to není záležitost státního rozpočtu a to spolu úzce souvisí a v těch daních a v té struktuře daní, to je prostě zárodek toho, že ten rozpočet vypadá takhle.

Moderátor:
Čili vládě vytýkáte, že víc nedaní, jestli tomu rozumím?

Jaroslav Zavadil, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů:
Ano. Vládě vytýkáme, že skutečně na některé typy daní a na některé typy těch věcí, které se dají nazvat příjmy, prostě rezignuje a bohužel tedy je mi líto.

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Dovolte mi k sestavování rozpočtu dvě poznámky, první je metodická, rozpočet se začíná zpracovávat v dubnu, každý rok a je to poměrně složitý proces od toho dubna až do konce září, kdy vláda rozpočet projedná a pošle ho Poslanecké sněmovně k projednání, není možné říct v půlce září, 14 dní před tím, než má být odeslán Poslanecké sněmovně, vezměte to zpátky a celé to přepracujete, to je prostě několikaměsíční práce. Samozřejmě také, když se ta základní čísla dávají v dubnu, no tak také se odvíjejí od makroekonomické predikce, která je známá v dubnu a není možné každý měsíc měnit naprosto výrazně ty zásady, na kterých je rozpočet postaven. Ano. Potom je možné průběžně upřesňovat v rámci běhu roku, plnění rozpočtu a to také jsme i loni i letos dělali, protože tak jak se vyvíjí rok, no tak potom je potřeba průběžně reagovat na naplňování rozpočtu, druhá poznámka je k těm daním. Přece všichni víme, že jsou tady tři základní momenty, které ovlivňují rovnováhu rozpočtu a to,. že pro nás ten schodek rozpočtu,. Těch 105 miliard korun, je tím cílem, který je naprosto neporušitelný, to je jasné. To nám pomáhá v mezinárodní prestiže, právě v ratingu ČR v tom, aby měly podniky co nejlevější úvěry to je prostě ten základní cíl, který splnit musíme, z důvodu dlouhodobého rozvoje ČR. Jak to máme udělat? Ten rozpočet je skutečně napjatý, to já s panem předsedou Zavadilem naprosto souhlasím. Jsou jenom tři instrumenty snižovat provizní výdaje státu, a tem se možná dnes už v řadě případů shodujeme, že jsme na hraně, snižovat laťku sociálního systému, to samozřejmě jako ministr práce a sociálních věcí musím říct, že to není ta správná cesta, byť víme a budeme o tom možná mluvit za chvíli, byť víme., že ten sociální systém je potřeba upravit a třetí věc je příjmová stránka rozpočtu, ano na tom se shodujeme. My se pouze neshodujeme, na tom, jak se to má na příjmové stránce rozpočtu řešit, protože já říkám, ne, nezvyšujeme přímé daně, ve chvíli, kdy budeme zvyšovat přímé daně, ať už u závislé práce nebo u korporátní daně, tak tím podvážeme ekonomický růst, ano, pokud chceme zvýšit příjmovou stránkou rozpočtu, tak jako ostatní země musíme jít do nepřímých daní a musíme řešit DPH a to je ta cesta, kterou vláda jde.

Jaroslav Zavadil, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů:
Tady se nemůžeme shodnout.

Moderátor:
Ještě vláda by měla ten rozpočet dokončit do konce září, aby ho stihla poslat do sněmovny, stihnete se do té doby se zaměstnavateli a zaměstnanci sejít?

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Ano, je svoláno mimořádné jednán í tripartity na úterní večer.

Moderátor:
A má takové setkání vůbec nějaký smysl, když říkáte, že na těch podstatných věcech i z hlediska odborářů, to znamená na tom, jestli danit práci nebo spotřebu se prostě neshodujete?

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Já na tom mám naprosto jednoznačný názor. Ano, takové setkávání, a taková argumentace má smysl, pokud ty argumenty jsou věcné a my jste dostali písemné stanovisko, od Českomoravské konfederace odborových svazů, které je, a teď dávám příklad, které je velmi propracované, má i tu část metodickou i tu část konkrétní a my ty argumenty prostě bereme vážně, zabýváme se jimi a buď je odargumetujeme zpátky nebo je vezmeme v úvahu při tom dalším postupu. Podobným způsobem jsme dostali stanovisko Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů, zase konkrétní argumenty, se kterými můžeme souhlasit jednotlivě, nemusíme s některými z nich souhlasit, ale rozhodně je bereme v úvahu a určitě v úterý večer o nich budeme diskutovat.

Moderátor:
Jenom, abych tomu rozuměl, co znamená, že berete nějaký argument v úvahu, že si řeknete, hm, to je pěkná analýza, a pak si uděláte to, co jste do té doby naplánovali?

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Ne, ne, ne. to samozřejmě, také je možný způsobe jednání, nicméně, není alespoň mě úplně vlastní. Já si myslím, že by se to ukázalo v řadě těch předklonů, které Ministerstvo práce a sociálních věcí předkládalo vládě, je potřeba prostě ty argumenty posoudit a je potřeba z nich vyvodit i důsledky a tak jak jsem řekl, buď to se to týká drobných úprav rozpočtu, které je možné ještě teď udělat, to je jedna věc.

Moderátor:
Takže maličkosti přijmete.

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Ano se to týká věcí, které je potřeba zohlednit potom při naplňování rozpočtu v průběhu toho roku, na který je ten rozpočet schválen.

Moderátor:
Mohl byste u toho rozpočtu vzít tedy nějaký příklad, abychom si představili, o čem se bavíme, takovou jako zásadní výtku odborářů, kterou zohledníte během toho příštího roku?

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Já to v tuto chvíli nemůžu říct, protože o tom budeme skutečně diskutovat v úterý večer.

Moderátor:
No tak nějaký alespoň typově, abychom si dovedli představit, co znamená zohlednit něco v průběhu roku a jaký typ argumentů to je?

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Ano, jsou tam argumenty např. na strukturu kapitoly, abych to řekl na svém příkladu, na strukturu kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí, na to, kolik peněz a jak členěných je přiděleno na aktivní politiku zaměstnanosti, kolik je přiděleno na mandatorní výdaje v pasivní politice zaměstnanosti, jakým způsobem by měly být tyto peníze směřovány, to jsou přesně ty rámce, kterých já jsem připraven diskutovat, připraven diskutovat o tom, jakým způsobem budeme řešit problematiku, to je strašně ošklivé slovo, ale tzv.. kurzharbeitu a my o tom diskutujeme a myslím si, že dostaneme se k nějakému společnému výsledku,. To jsou přesně ta témata, která společně můžeme řešit.

Moderátor:
Zkrácený pracovní týden je jedna z věcí, které jste kritizovali na vládní novele zákoníku práce, že vůbec neřešíte.

Jaroslav Zavadil, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů:
Já bych ale řekl jeden velký argument, jak ministr Kalousek, tak premiér Nečas tvrdili, že výběr z DPHG bude použit jenom a jenom na eliminaci tedy dopadu té důchodové reformy, protože ta důchodová reforma přijde až v roce 2013, tak se předpokládalo a to tady bylo řečeno panem ministrem Kalouskem, že ty peníze půjdou jakoby do jakési rezervy, použiji tohoto výrazu, ale oni jsou teďko v tomhle tom návrhu rozpočtu už rozparcelovány, takže ve své podstatě se dá říct, že ten předpokládaný výběr 21 miliard, který očekává vláda z DPH v příštím roce, nebude už použit tedy na eliminaci..

Moderátor:
Myslíte dodatečných 21 miliard?:

Jaroslav Zavadil, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů:
Ano, no, těch dodatečných 21 miliard, je už použit do rozpočtu, takže lidé zaplatí dvakrát. Oni dneska zaplatí díry v rozpočtu prostřednictvím 21 miliard přes DPH a bude to znamenat podle našich makroekonomů, že v příštím roce, se těchto 21 miliard, bude muset dále buď seškrtat anebo získat na příjmové straně, takže to je jedna z věcí, která by se měla jasně vyjasnit a mělo by se jasně říct, co mysleli oba pánové tím, když říkali že DPH se nebude požívat na nic jiného než na …

Moderátor:
Nevytýkáte teď vládě, že neškrtá zbytečně moc, když ví, že má příští rok nějaký polštář, se kterým může pracovat?

Jaroslav Zavadil, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů:
Já znovu opakuji, to není jenom otázka škrtů, přece tady znovu by se měla nastolit záležitost příjmů a ta záležitost příjmů je dneska v takové rovině, že podle našeho názoru nebude do budoucna stačit, pokud se s těmi příjmy něco neudělá, a tady já vůbec nemám na mysli nepřímé daně, tady mám na mysli skutečně i přímé daně a to by byla jiná debata. A pokud se s tímhle nic neudělá, tak se ostane ČR podle našeho názoru, podle názoru našich makroekonomů, kteří se bohužel moc nepletou, do situace, která budce velmi složitá, a já už si neumím představit další a další škrty, čímž nevylučuji, že audity jednotlivých resortů, které se zatím také moc neudělali, kde jsme to požadovali, se prostě zatím nekonají.

Moderátor:
Já už úplně slyším, jak vládní strana naopak argumentuje tím, že její nebo potažmo její makroekonomičtí experti, konkrétně teď myslím ekonomy, z agentury Standard & Poors, kteří zlepšili výhled ČR a řekli ano, takto nasměrovaný rozpočet je dlouhodobě stabilnější, tedy docházejí k jinému závěru než vaši makroekonomové?

Jaroslav Zavadil, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů:
Určitě.

Moderátor:
Čím to je?

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Tak já bych si dovolil o tom říci pár slov., tak jak jsem říkal, důležité je to směřování toho rozpočtu,. Ten trend, my jsme jasně řekli, že do roku 2016 vytvořím předpoklady proto, aby rozpočet mohl být vyrovnaný, to v současní turbulentní době, to že dodržujeme ten trend, je naší obrovskou výhodou, podívejte se, jak jsou na tom jiné země, jakým způsobem musejí dělat kroky, které vyplývají z toho, aby vůbec zachovaly alespoň určitou míru důvěryhodnosti, v řadě zemí se snižují důchody, například, v řadě zemí se snižují platy ve státní správě. Myslím si, že ty kroky, které tato vláda za 14 měsíců udělala, tak jsou velmi přesně vyvážené, to, co je nutné. Proto aby dlouhodobě byla ČR úspěšná, ale s minimální, byť to může na jednotlivce dopadat velmi těžce, ale s minimálním rizikem toho, že to budou skutečně velmi razantní dopady, tak jak jsem o tom mluvil, v některých zemích přece, vždyť to víme, snížení důchodu o 20 %, snížení platů ve státní správě o 25 %, snížení lůžek v nemocnicích o 50 %, ale tam dojít přece nechceme.

Moderátor:
Pane ministře, teď to skoro zní, jako kdyby se v ČR nesnižovaly platy ve státní správě?

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Však se také podívejte na statistiky, meziroční snížení platů ve veřejné sféře o 1,5 %.

Moderátor:
Slibovali jste 10 %, tak tedy asi nešetříte..

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
My jsme slibovali snížení objemů platů o 10 % a to jsme dodrželi a vidíte, že to šlo tou cestou, kterou všichni zpochybňovali, že se udělají organizační změny, že se udělají audity, to znamená, že se s níží objem té agendy a lidé nemusejí přijít příliš zkrátka, pokud se meziročně platy ve veřejné sféře snížily o 1,5 %, tak je to samozřejmě mnohem méně než všichni černě předpovídali, jak se budou snižovat platy o 20, 30, 40 %.

Jaroslav Zavadil, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů:
No jestli vás teď poslouchají ty skupiny, kterých se tedy skutečně těch 20, 30 % dotýká a dotýká se jich, a není to malá skupina, pana ministře, tak tedy bych chtěl slyšet, co by vám tedy říkali, o 1,5 %.

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
A já jsem ani slovem neřekl o tom, že se to jednotlivců nedotýká velmi těžce. Já jsem jenom řekl, to, na co vy jste se ptal, že rozhodně nedošlo k tomu, že by se plošně snížily platy o 10 %. Tedy celková úroveň platů v nepodnikatelské sféře.

Jaroslav Zavadil, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů:
Jenom ještě poslední poznámku k tomuto tématu. Samozřejmě u těch zemí, kde dochází k těmto problémům. Tak tam je zadlužení těchto zemí v tak obrovské výši, které se naší republiky, absolutně netýká. My máme kolem 40 % HDP a tyhle země jdou všechny přes 100 % a já se nedomnívám, že bychom my se měly dostávat do těchto pozicí, to je první poznámka.

Moderátor:
Vy si myslíte, že vláda šetří zbytečně.

Jaroslav Zavadil, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů:
Ne, to jsem neřekl, já chci jenom dávat fakta, druhá věc je, že naše složená daňová kvóta, je zhruba dneska kolem 33 % konsolidovaná a to je prostě číslo, které absolutně neodpovídá některým vyspělým evropským zemím, kde je o 4, o 5 % vyšší. A to hovoří právě o tom poměru těch přímých a nepřímých daní, takže je potřeba se skutečně zabývat celu touhle problematikou daňovou velmi vážně nejenom prostě si myslet, že docílíme, výsledku velmi dobrého tím, že seškrtáme, co se dá a připravíme českou společnost do situace, kdy opravdu řada lidí už dneska je na tom velmi, ale velmi špatně.

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Velmi krátké poznámky, důležitý je ten trend. Pokud bychom nedodržovali ten trend, který dnes máme, tak bychom se velmi rychle mohli dostat do pozice například Portugalska, které je stejně výkonnostně, na stejné výkonnostní ekonomické úrovni, má stejný počet obyvatel prostě ten proces je potom velmi rychlý. Druhá poznámka, já jsem zdůrazňoval, že mluvím o makročíslech, v žádném případě jsem nemluvil o jednotlivcích. Já vím, že ty postupy pro jednotlivce jsou v řadě případů velmi obtížné, velmi těžké, ale makročísla jasně říkají, že to, co bylo provedeno od nástupu vlády, to znamená, ty strukturální změny ve státní správě ve veřejné správě, takže se povedly, protože nedošlo k tomu, že by se v cellovém objemu snížily průměrné platy. Došlo k tomu, že se snížil celkový objem, ale průměrné platy zůstali v podstatě na stejné úrovni.

Moderátor:
Přemýšlím pane ministře jestli budete dál pokračovat v té trochu statistické ekvilibristice, která makroekonomicky vychází určitě hrozně pěkně, jestli vás nebudeme muset pustit zadními dveřmi potom z Primy, protože ti…

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Ale to je přece na zvážení občanů a má, znovu zdůrazňuji, že rozumím tomu, že v jednotlivých oborech nebo v jednotlivých konkrétních úřadech může dojít k nějakým takovým excesům, jaké pan předseda naznačoval, nicméně musíme se také dívat na ta makročísla, protože ta makročísla například způsobila to, že letošní dluhová služba bude o 20 miliard levnější, prostě šetříme na tom velmi významně prostředky nás všech.

Moderátor:
To jsou argumenty, které vás prostě nepřesvědčují.

Jaroslav Zavadil, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů:
Ne. protože to se neustále motáme do kruhu, já tomu říkám kvadraturu kruhu, které není východisko, prostě buď se budeme bavit i o té příjmové straně, toho rozpočtu, kde vládní garnitura tudy cesta pro nás nevede, ale na druhou stranu, no o tom je možné se legitimně bavit, ale když se o tom mám legitimně bavit, tak bych chtěl také slyšet jaký bude výhled do roku 2015, 2016, pokud nadále budeme držet tu daňovou kvótu v této hladině, protože kdyby se jenom o 3, o 4 procentní body změnila daňová kvóta, navýšila se, to znamená, poměr, těch přímých nebo nepřímých daní, tak jsme vysmátí, protože jedno procentní bod dělá zhruba kolem 37 miliard, takže jenom abychom věděli, o jakých číslech se bavíme v makroekonomice.

Moderátor:
A není problém celé té kvadratury kruhu v tom, že vy říkáte, ať se zvýší daňová kvóta a současně říkáte ve kterých daních ji nechcete zvyšovat? Protože předpokládám, že byste to dorovnávali asi progresivním zdaněním.

Jaroslav Zavadil, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů:
No samozřejmě, taj je víc těch postulátů. Progresivní zdanění, daně z příjmů právnických osob, kde tedy dneska každý ví, dokonce /nesrozumitelné/ spočítal, že tam je rozdíl v efektivním a v nominálním zdanění..

Moderátor:
Pardon, kdo to spočítal?

Jaroslav Zavadil, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů:
/nesrozumitelné/ ta společnost, 7 % je rozdíl mezi výběrem a mezi tím, co se vlastně nastavuje, takže tady jsou.

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Ale vždyť to je přesně ten směr, kterým jde daňová reforma, omezování výjimek, snižování rozdílu mezi efektivním zdaněním a daňovou sazbou. Já teď nechci zacházet do detailů a to je přesně to, o čem mluvíme. Ano, je potřeba řešit příjmovou stránku rozpočtu, já se jenom vrátím k tomu napadení, které tady zaznělo, že zvýšený výběr DPH bude rozpuštěn do provozních výdajů, není to tak. Zvýšený výběr DPH jde jednoznačně na snižování schodku důchodového účtu. Vy dobře víte, že schodek důchodového účtu je mezi 30 a 40 miliardami ročně v současném období.

Jaroslav Zavadil, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů:
Ale vy také dobře víte, jak ten schodek vzniknul.

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
A ten schodek je potřeba hradit. Pokud teď řeknete oblíbenou větu, že schodek vznikl tím, že se snižovalo sociální pojištění, není to pravda.

Jaroslav Zavadil, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů:
Ne, ne, ne, ono se snižovalo něco jiného, řada základních věcí snižovala ze základu z výběru z daně.

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Důchodové pojištění, sazba důchodového pojištění se nesnižovala.

Jaroslav Zavadil, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů:
Sazba ne.

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Ten schodek důchodového účtu samozřejmě vzniká tím, že se prostě mění demografická struktura, nastoupila ekonomická krize, tím pádem se snížila zaměstnanost, snížily se příjmy toho tzv. důchodového účtu a to je potřeba..

Jaroslav Zavadil, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů:
A vy přece dobře víte že jsou tři věci, které rozhodují o tomhle tom, o čem se tady bavíme. Počet lidí, kteří platí, sazba, která je nemění, to s vámi souhlasím a základ daně a ten základ daně se několikrát změnil a u některých skupin hodně. Takže to jsou věci, které potom ovlivňují to, že deficit důchodového účtu je ve výši zhruba 30, 40 miliard, takže my si myslíme, že to byla hlavně vláda, která způsobila tyto deficity, a na krizi bych dal zhruba asi kolem 10 miliard podle našich makroekonomů.

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Tedy potřebujeme odstraňovat daňové výjimky, abychom snížili ten rozdíl mezi procentuální a efektivní daňovou…

Jaroslav Zavadil, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů:
Změňte paušály, zastrojování, změňte odbody do sociálního OSVČ a uvidíte, jak se to změní.

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Co se týká paušálů. Tak tam si myslím, že ten pohled je naprosto jednoznačný, v rámci předvolebního boje ty paušály v řadě případů byly nastaveny skutečně vysoko a je potřeba se na to podívat. To je naprosto jasné, ale tam je důležitý skutečně ten postup k odbourávání výjimek, tak abychom mohli zůstat s tou sazbou na dnešní úrovni, ale abychom zvýšili efektivitu zdanění.

Moderátor:
Ono to skoro vypadá, že se shodujete. Ještě mi prozraďte to kouzlo, jakým poznáte, že dodatečných 21 miliard z DPH jde zrovna na pokrytí schodku důchodového systému, když je to jeden balík příjmů a jeden balík výdajů.

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Podíváte se do kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí.

Moderátor:
Tam je šipka, která to říká.

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Ano, tam je šipka, která to říká.

Moderátor:
V další části budeme mluvit o tom, jak vláda komunikuje s veřejností. Premiér Nečas dává své vládě opakovaně špatné známky za umělecký dojem i političtí komentátoři ministrům vyčítají, že nedokážou své reformy vysvětlit veřejnosti, ta nejenže ministerským výkonům netleská, ale podle všeho jim ani pořádně nerozumí, před prázdninami pak média informovala i o tom, že si chce ministr Drábek najmout PR agenturu, aby mu s propagací reforem pomohla, už jí máte.

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Ne, agenturu nemáme, a to kdyby to nebyla tak vážná věc, tak je to opravdu úsměvné., protože média na jednu stranu říkají, vy to špatně vysvětlujete, a dnešní mondiální svět je takovým přiznejme si to, že je založen na negativním mediálním titulku, když se podíváte do statistik, tak negativních a neutrálních zpráv je přibližně stejně a pozitivních práv je o řád méně než těch…

Moderátor:
Ten mediální svět existuje asi 200 let, to už jste se mohli naučit v to chodit trošku.

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
To je sice možné, nicméně, jestli před 25 lety tady byl mediální svět, který měl ideologicky nařízený povinný novinový titulek, tak dnes je svět, který má tržně nařízený negativní novinový titulek a já rozhodně nechci zpochybňovat právo na svobodu vyjadřování a svobodu informací, ale to je prostě fakt, že ten mediální trh je tažen k negativnímu vyjádření a to je také důvod proč je potřeba trpělivě vysvětlovat asi i na jiných platformách a nejlépe tady, protože tady je to nesestříhatelné, jakým způsobem postupujeme v reformách a já si myslím, že n a začátku jsme tu charakteristiku těch třech základních systémech, kde reformy děláme řekl. Ty reformy jsou prostě nezbytné a prezentovat je, je nejlepší v tom současném mediálním světě výsledkem a já si myslím, že po novém roce, až nastoupí mnohem lepší zaměření sociálního systému včetně toho principu veřejné služby, to znamená, nic není zadarmo, nastoupí úpravy typu od roku 2013 jednotného inkasního místa, kde zaměstnavatelům výrazně uleví to, že …

Moderátor:
Pane ministře, já trochu lituji toho, že to není sestřihatelné, protože já jsem se vás ptal jestli už Ministerstvo práce a sociálních věcí našlo PR agenturu, kterou podle zpráv z médií v červnu hledalo a vy místo abyste mi odpověděl na tu otázku, tak znovu propagujete reformy, tak tedy chápu, že ministr práce a sociálních věcí bude propagovat reformy, při každé příležitosti, i když se ho na to nikdo ptát nebude.

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
No vidíte, a já využívám to, co využívají novináři, já jim řeknu 10minutovbý výčet toho, co děláme a oni si vymyslí jednu zprávu, jako třeba například bankomaty pro důchodce, což byla úplně vymyšlená zpráv a rozletí se to mediálním světem.

Moderátor:
A PR agentura byla vymyšlená zpráva nebo ne?

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
PR agentura byla vymyšlená zpráva, pan redaktor z České televize to uděl velmi kreativně, to byla zpráva která byla založená na tom, že na ministerstvu je 800 úředníků nejsou dostatečně schopní na to, aby udělali mediální kampaň, my jsme samozřejmě průběžně zvažovali a zvažujeme, co je vhodné dělat vlastními zaměstnanci a co je vhodné zadat odborníkům mimo ministerstvo, žádné masivní mediální kampaně objednávat nebudeme, protože byť si myslím, že třeba důchodová reforma a sociální reforma by si zasloužila vysvětlovací kampaň, tak prostě veřejnost evidentně je více zaměřená na to, aby se nedávali peníze na takovéto věci soukromým subjektům a já prostě ten obecný názor budu respektovat.

Jaroslav Zavadil, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů:
Já jenom k tomu, příště si sem vezmu šachové hodiny a budeme si ťukat čas, protože samozřejmě, pan ministr Drábek tím, jak se dostává do těch hovorů, tak do té rétoriky, tak zabírá více ¨času.

Moderátor:
Ale vy používáte Krátké úderné srozumitelné věty.

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Tak já si myslím, že jo, ono je největší schopnost politika vyjádřit myšlenku holou větou a si myslím, že řada z nich neumí, ale to ne narážím na pana ministra teď. Snad ještě jenom jednu poznámku. Ono je možná dobře, že to ta vláda nemusí vysvětlovat lidem, protože kdyby to vysvětlila, tak ty reakce by byly daleko ostřejší, protože ona těžko může vysvětlit nevysvětlitelné a některé dopady, které tedy jsouce velmi těžko vysvětlují. Tečka. To je všechno, co jsem chtěl teďko říct.

Moderátor:
Když to vrátím, uvažujete vy jako zástupci zaměstnanců, že byste také provedli nějakou..

Jaroslav Zavadil, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů:
Ale my děláme,. My děláme průběžně tu kampaň Otevřete oči a já si myslím, že díky tomu, protože jsme ji dělali masivně přes všechny možné média, přes internetová média,. Přes tisk, přes samozřejmě pořady, tak se domnívám, že ten odraz těch 80 % je součástí této kampaně, protože řada lidí žije v nevědomosti.

Moderátor:
Tak to byla vaše vlastní kampaň nebo si na to najímáte profesionály z agentury.

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Naše vlastní bez agentury.

Moderátor:
Skoro vypadá, že zkrachují mediální a PR agentury tedy pochopil jsem to dobře, že vláda nebude chystat žádnou kampaň, kterou by přesvědčovala občany, aby se zapojili do toho nového druhého pilíře důchodového spoření a že to nechá maximálně na těch fondech, které by na tom měly profitovat?

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
To je předčasná otázka, tak jak jsem řekl, a tak jak to říkám už několik měsíců. My to průběžně vyhodnocujeme, průběžně se tím zabýváme, zatím žádná taková zakázka vypsaná není.

Moderátor:
Zatím není vypsaná, ale je to věc, která je ve hře.

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Samozřejmě vždycky je ve hře to, jakým způsobem co nejlépe informovat občany o tom, jak mají postupovat a my takové informace samozřejmě budeme poskytovat, budeme na to využívat i profesionály i profesionály z privátního světa, protože prostě takové věci jako například sjednocení výplatního místa, to že se všechny sociální dávky od nového roku budou vyplácet na Úřadech práce, to, že dnes je velmi silná neznalost.

Jaroslav Zavadil, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů:
To je ale jiné téma, a já bych byl rád kdybychom se tomuto teď vyhnuli, protože k tomu bych tady mohl hodinu vypravovat, jak si to zase myslíme my.

Moderátor:
Mohl byste,. Ale už by se to nevešlo do toho času, který máme na Partii.

Jaroslav Zavadil, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů:
To říkám, tak abychom se neotevírali těma…

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Mohu odpovědět na ti vaši otázku? Tak to jsou samozřejmě, co se týká podávání informací, občanům, jak se mají zachovat v určitých životních situacích, tam já to považuji za velmi důležité. Jiná věc je propagace nějakého systému, to samozřejmě je věc potom ke zvážení, jakým způsobem propagovat nějaké kroky, ale informace občané musejí mít a na tom je potřeba trvat.

Moderátor:
Já se omlouvám, pokud teď ukáži nějakou zásadní neznalost způsobu, jakým se připravuje státní rozpočet. Já bych předpokládal, že v době, kdy máte hotový rozpočet kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí na příští rok, což asi máte, když ho projednává vláda, že tam bude kolonka reklama, propagace nebo cokoli, kde budete vědět, kolik na to máte v příštím roce vyčleněno a jestli s takovým výdajem počítáte nebo ne.

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Ano, samozřejmě tyto informační aktivity, jsou většinou financovány z evropských peněz, a tam je potom poměrně velká vůle, jakým způsobem ty evropské peníze směřovat.

Moderátor:
Takže počítáte s tím, že v příštím roce bude Ministerstvo práce a sociálních věcí utrácet za reklamu ať svoje nebo evropské peníze?

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Za reklamu nikoli, za informační kampaň, ano, i letos i příští rok.

Moderátor:
Vidím, že bez komentáře. Pojďme se tedy vrátit k té podstatě, o které mluvíme., to znamená, o důchodovém spoření. Pan Zavadil už naznačoval, že k němu má celou řadu výhrad, tak je pojďme shrnout.

Jaroslav Zavadil, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů:
Já bych začal tedy malou důchodovou novelou, protože to, co provedlo, to znamená, použiji těch čísel, 10, 70, 20, to znamená, že 10 % lidí zůstává od 1. října bude nastupovat se stejným výměrem.

Moderátor:
Čili myslíte způsob, jakým vláda reagovala na nález Ústavního soudu, že důchod nejsou spravedlivé.

Jaroslav Zavadil, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů:
70 % vláda prostě okrade a 20 % přidá. My tomu říkáme, že vlastně se trvale okradli penzistu. V tomhle tom případě, v malé důchodové novele. Zajímavé, je, že to je zkratka TOP, to je jenom spíš bonmot.

Moderátor:
Počkejte, co je to?

Jaroslav Zavadil, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů:
Trvale okradené penzisty.

Moderátor:
Vy jste si dal práci to vymyslet.

Jaroslav Zavadil, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů:
No chviličku jsem nad tím přemýšlel, ono to není potřeba dlouho nad tím přemýšlet, že to je jedna věc, to se prostně nemění a do 1. 10. to nastane a budou mít ti lidé, tak jsem tady naznačil. Jinak co se týče celkové důchodové.

Moderátor:
Nechme reagovat tedy ministr Drábka na tu interpretaci malé důchodové reformy.

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Tak ta interpretace je samozřejmě vyplývá z toho, že tady je představa ,že jsou nějaké nekonečné peníze, které lze rozdělovat, Ústavní soud jasně řekl, jakým způsobem je potřeba posunout výpočtový vzorec, já jsem neměl jinou možnost než respektovat nález Ústavního soud a to jsem samozřejmě respektoval. Ten výpočtový vzorec si myslím že je velmi vyvážený v tom, že nepostihuje nejnižší příjmovou skupinu, což samozřejmě, že byly další alternativní návrhy které to řešily jaksi od nuly až do nejvyššího, já si myslím, že to řešení, které jsem navrhl, které nepostihne nesníží nejnižší vyměřované důchody, takže je tím postupem, za kterým si stojím, to že samozřejmě těch peněz není nekonečně mnoho a pokud Ústavní soud nařídí, že se ten výpočtový vzorec musí změnit, no tak, že když se někomu zvýší, tak se někomu jinému musí ten výpočtový nárok do budoucna snížit, já nevím, jak v tomhle tom si někdo představuje perpetuum mobile, že se prostě netisknou další peníze, které prostě fakticky nejsou.

Jaroslav Zavadil, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů:
Pane ministře, jenom dvě poznámky,. Vy dobře víte, že Ústavní soud určitě nechtěl, aby se šlo touto cestou,. On jenom řekl, že je potřeba zvýhodnit ty, kteří do toho systému platí více a pokud se týká peněz, které to stojí, tak všichni víme, vy také, že to je částka zhruba kolem 5 miliard, kdyby tedy zůstala ta zachovaná progrese nebo respektive, kdyby ta …

Moderátor:
Chcete říct, že kdyby se víc přidalo těm, kteří platili více, takže by to stálo 54 miliard a nemuselo by se šetřit na těch ostatních.

Jaroslav Zavadil, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů:
A nemuselo by se šetřit na těch ostatních. A 5 miliard, nezlobte se na mě, v tomhle tom rozpočtu našem a to se vracím zase zpátky k těm kauzám, které se tady objevují a já je tady nebudu jmenovat, protože všichni je dobře známe, to jsou stovky miliard, které nám utíkají do vzduchu a my se tady bavíme o eliminaci dopadu na důchodovou malou reformu ve výšce a v částce 5 miliard. Chápu, že to není perpetuum mobile.

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Jestli tomu správně rozumím, tak tady je návrh, když už dnes je ten důchodový účet v deficitu 30 až 40 miliard, tak mu dávat dalších 7 nebo 8 miliard deficitu.

Jaroslav Zavadil, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů:
Ne, to jste špatně pochopil.

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
To si myslím, že je řešení, které já jsem nemohlo navrhnout.

Jaroslav Zavadil, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů:
Ne to jste špatně pochopil, já znovu říkám, že vláda by se měla zabývat zdroji a těch zdrojů tady několik je a já teďko nemám čas je tady všechny vyjmenovat, ale mohl bych, kde se těch 5 miliard určitě najde a kde tedy nás stojí kauzy jako je Promo Pro a další Drobilova aféra a další a další, mohl bych jich tady jmenovat několik, desítky, desítky dokonce stovky miliard a my jdeme 5 miliardami do tohoto problému.

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Já chci jenom připomenout to, že se na rozdíl od jiných zemí, každoročně valorizují důchody, to že důchody na rozdíl od jiných zemí každoročně.

Moderátor:
Ony se nevalorizují každoročně, ale na základě když stoupne inflace.

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Každoročně zvyšují svojí reálnou hodnotu, na rozdíl od velké řady evropských zemí, kde na tu valorizaci v reálné hodnotě prostě nemají, tak si myslím, že návrh, abychom dnešní deficit důchodového účtu mezi 30 a 40 miliardami ještě zvyšovali na základě nálezu Ústavního soud, že se má změnit vzorec výpočtu, že je prostě nesprávný a já takový návrh jsem nepředložil a myslím si, že to bylo odpovědné vůči hospodaření státu, vůči všem našim občanům, protože prostě není možné do nekonečna zvyšovat výdaje státního rozpočtu.

Moderátor:
Pardon, pane ministře, já jsem v té dokumentaci pana Zavadila slyšel trochu něco jiného. Jedna z věcí, které vláda sliboval byly výraznější úspory na velkých nákupech na velkých zakázkách, zprůhlednění výběrových řízení a to je věc, ve které úplně vláda zatím nepředvádí, že by odtamtud dokázala vytáhnout peníze.

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Tak já si myslím, že by bylo dobré říci, že například Ministerstvo práce a sociálních věcí už od začátku roku má všechna výběrová řízení na webu. Všechna včetně smluv. Myslím si, že v tomhle postupujeme velmi razantně, snížení provozních nákladů z roku na rok o více než 10 % si myslím, že je taky naprosto jasné. To, že k tomu přispěje samozřejmě nižší úroveň ztrácení peněz na provozní náklady, to jsou čísla, která jsou naprosto jasná, zřetelná dokazatelná.

Moderátor:
Máte spočítáno, kolik jste tím zveřejňováním výběrových řízení ušetřili?

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
To nejde spočítat, to je věc, kde chcete něco, do není uskutečnitelné, ale pokud vám řeknu, že provozní výdaje jsme tímto způsobem snížili z roku na rok o více než 10 % a do příštího roku snížíme o 20 %, tak to si myslím, že jsou skutečně hraniční čísla, za která se zaprvé nemusíme stydět a za druhé, která jsou hraniční a to vám řekne každý manažer ve všech oblastech nejenom ve veřejné správě.

Moderátor:
Nicméně pokud to nejde spočítat tak, všechny ty argumenty, které zaznívají zleva, zprava, zadávejme jinak veřejné soutěže a ušetříme tu 70, tu 140 miliard, jsou prostě evidentně čísla úplně vycucaná z prstu.

Jaroslav Zavadil, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů:
Já si nemyslím, že jsou čísla vycucaná z prstu. Dám jeden příklad, eko zakázka o které se hovoří už delší dobu, byla kdysi kvantifikovaná částkou 100 miliard korun, to je ta zakázka, kterou vypisuje Ministerstvo financí, dneska se mluví o 50 miliardách, to znamená, že tem je nějaký posun, my se domníváme, že to je ještě méně, takže takhle je potřeba přistupovat ke každému bodu jednotlivých věcí.

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
A tohle si myslím, že je naprosto typický příklad, jak zkreslovat informace, protože 115 miliard korun byly celkové garance státu, nikdy nemluvil o tom, že by to měla být cena té zakázky., to byly celkové garance státu. To, že se předpokládalo, že ta zakázka by mohla být někde v rozmezí, cena té zakázky někde v rozmezí mezi 30 a 50 miliardami korun to je pravda, to, že ta nejnižší nabídka, která je na úrovni, která je vyšší než 50 miliard korun, to si myslím, že povede alespoň mě jako člena vlády k tomu, že nepodpořím, aby se taková zakázka uzavřela. Ale nikdy nebyla taková vyřčená informace, že by ta zakázka měla stát 115 miliard. To byl celkový souhrn závazků státu.

Moderátor:
To je celkem klíčová informace, takže ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek bude hlasovat proti tomu, aby byl vyřčen vítěz soutěže o eko zakázku?

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Já si samozřejmě počkám na odborné zhodnocení, odborné argumenty, v tuto chvíli říkám, že jsem rozhodnut nepodpořit uzavření takové zakázky.

Moderátor:
Taková byla nedělní Partie s Jaromírem Drábkem a Jaroslavem Zavadilem, pánové děkuji, že jste přišli, na shledanou.

Jaroslav Zavadil, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů:
Na shledanou.

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Děkuji za pozvání.

Moderátor:
A já se na vás těším opět příští neděli v 11 hodin tady na Primě.

Zdroj: Prima TV

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 19.9.2011

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 20.2. 2018 000 10:24.