Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2011 » Září:

Celkem 232 pohostinským zařízením hrozí po kontrolách z inspektorátu práce uzavření (MediaFax)

"Při uvedeném počtu případů a při průměrné hrubé měsíční mzdě v oblasti ubytování, stravování a pohostinství ve výši 13 tisíc korun to mimo jiné znamená, že zaměstnavatelé odvedou v budoucnu na dani z příjmu fyzických osob a na sociálním a zdravotním pojištění přes 5,5 milionů korun navíc za každý měsíc trvání legálního pracovního poměru," uvedla Foltisová. Cílem kontrol bylo právě odhalovat nelegální práci jak občanů České republiky, tak cizinců. Kontroly se zaměřily na restaurace a na zařízení pohostinských a ubytovacích služeb. Tam se totiž podle Foltisové nelegální práce objevuje velmi často. Mimo nelegálního zaměstnávání kontroloři v Praze narazili na zaměstnavatele, který svým pracovníkům vyplácel méně peněz, než je zaručená minimální mzda.

V celé České republice provedli inspektoři 5197 kontrol. Za správní delikty uložili 528 pokut v celkové výši 8,9 milionů korun. Celkem 232 zařízením hrozí, že jim za závažné porušení příslušných právních předpisů hrozí zrušení živnostenského oprávnění. Navíc inspektoři podali tři oznámení orgánům činným v trestním řízení pro podezření z trestného činu neoprávněného podnikání

Zdroj: MediaFax

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 19.9.2011

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 19.2. 2018 000 17:00.