Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » O MPSV » Vyžádané informace » Archiv » Rok 2011:

2011/36982-33 Elektronický právní informační systém využívaný na MPSV

Dotaz (ze dne 6. 5. 2011):

Vážení,ve smyslu § 14 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) žádáme o poskytnutí následujících informací podle § 8b ve spojení s § 9 odst. 2 Zákona týkajících se Vašeho úřadu coby povinného subjektu (dále jen „Instituce“):

 1. Jaký elektronický právní informačníí systém (systém pro vyhledávání právních předpisů, judikatury a literatury aj.) Instituce využívá?
 2. Kolik uživatelských licencí výše uvedeného systému (popřípadě jednotlivých systémů, využívá-li Instituce více druhů takových systémů) Instituce zakoupila? V případě, že Instituce pořizuje takový systém i pro jí založené právnické osoby nebo jí zřízené popřípadě řízené státní příspěvkové organizace, prosíme o rozčlenění informace podle předchozí věty také podle takových právnických osob či organizací.
 3. Kolik uživatelů má přístup do těchto systémů a kolik jich je odhadem reálně využívá?
 4. Kdo je dodavatelem výše uvedených systémů, resp. licencí a kdy byly s těmito dodavateli uzavřeny příslušné smlouvy? V případě, že k navyšování počtu licencí od jednotlivých dodavatelů docházelo postupně, prosíme též poskytnout údaje o rozsahu a roku jednotlivých navýšení. Prosíme též o informaci o způsobu výběru tohoto dodavatele (např. druh zadávacího řízení podle zákon ač. 137/2006 Sb.).
 5. Pokud Instituce využívá časově omezené licence či aktualizace, prosíme o informaci, na jak dlouhou dobu resp. do kdy jsou zajištěny stávající licence či aktualizace podle sjednaných smluv.
 6. Jaká byla ročně vynakládána částka v posledních 3 letech za jednotlivé systémy (či jednotlivou licenci) včetně jejich aktualizací?
 7. Zvažuje Instituce obnovení licencí resp. smlouvy na aktualizaci či změnu (nebo doplnění nového) elektronického právního informačního systému? Pokud ano, kdy lze tento krok očekávat.
 8. Který odbor či jiná organizační součást Instituce rozhoduje o pořizování a správě elektronických právních informačních systémů.

Odpověď odboru informačních a komunikačních technologií:

na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. Vám zasíláme požadované odpovědi na dotazy k elektronickému právnímu informačního systému využívaném na MPSV:

 1. ASPI
 2. Jedna centrální síťová instalace na platformě klient/server pro MPSV a ÚP ČR.
 3. Cca 8000 uživatelů.
 4. Wolters Kluwer ČR, a.s. dříve ASPI, a.s. na základě smlouvy z roku 1991.
 5. MPSV nepoužívá časově omezené licence.
 6. V letech 2008-2010 MPSV vyplatilo 5 337 912,00 Kč:
  1. 2008 – 1 785 833,00 Kč
  2. 2009 – 1 753 416,00 Kč
  3. 2010 – 1 748 663,00 Kč
 7. MPSV nezvažuje žádnou změnu právního systému
 8. Odbor centrálních nákupů, právní podpory a správy majetku
Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 26.9.2014

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 19.2. 2018 000 02:46.