Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Noviny Práce a sociální politika » Dobrý tip:

Jak získat prostředky na projekty podporující aktivní stárnutí?

Brožura byla vydána v rámci propagace blížícího se Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 2012. I když většina iniciativ na podporu aktivního stárnutí nebude v nadcházejících letech financována z prostředků EU, některé projekty mohou na prostředky z evropských fondů dosáhnout. Z publikace se dozvíte, kolik prostředků z fondů EU je pro tyto účely vyčleněno a jak je mohou místní a regionální iniciativy získat. Důraz se klade hlavně na mezinárodní partnerství.

Součástí brožury jsou i příklady projektů, které finanční prostředky EU již získaly, a také krátké prezentace nejdůležitějších programů EU, které finančně podporují nové projekty aktivního stárnutí.

Brožuru si můžete zdarma stáhnout (v angličtině) z webových stránek Evropské komise na adrese http://ec.europa.eu (Politiky – Zaměstnanost a sociální práva – Zaměstnanost, sociální věci a sociální začlenění – Co je nového? – Aktuality – 17/08/2011 New brochure on EU funding possibilities to promote active ageing).

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 15.9.2011

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 19.2. 2019 000 21:38.