Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Noviny Práce a sociální politika » Sociální dávky:

Nový způsob vyplácení dávek ušetří státu miliardu

Karta bude mít tři funkce: identifikační, autorizační a dobrovolnou platební. Sloužit bude zejména k identifikaci na úřadě nebo například u lidí se zdravotním handicapem jako průkazka spojená s řadou zvýhodnění. Autorizační funkce umožní z domova realizovat činnosti spojené s veřejnou správou. Využití platební funkce nebude povinné, ale dobrovolné. Každý, kdo dostane kartu, si bude moci nechat peníze převádět na svůj vlastní účet u kterékoli banky.

MPSV se snaží efektivně spravovat státní prostředky, proto potřebuje nastavit účinnou kontrolu vyplácených peněz. Karta mimo jiné zajistí státní správě přehled o všech dávkách vyplácených konkrétnímu člověku v daném čase. Karta sociálních systémů umožní přesun využívání sociálních dávek do bezhotovostního styku, takže oprávněný úředník bude moci okamžitě zjistit všechny dávky vázané k jednomu rodnému číslu.

Dnes se vyplácí v České republice více než 20 různých typů sociálních dávek. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) se zaměřuje na pojistné dávky, Úřad práce ČR (ÚP ČR) na ty nepojistné. MPSV chce opustit zastaralý systém hotovostního vyplácení peněz, kdy různé dávky dnes vyplácí různé organizace, a to různými kanály. Přechod na bezhotovostní systém kromě účinné kontroly zajistí úsporu na poplatcích za převod – místo dosavadních více než 20 korun za každou složenku bude transfer zdarma. Podobný systém zavedla a využívá již řada evropských zemí, například Itálie, Velká Británie, Finsko a další, mimo EU třeba také USA. Zavádí jej v současné době i sousední Slovensko.

Standardní služby budou bezplatné, stát nezaplatí ani korunu

V ČR je nyní asi 65 000 POS terminálů, které přijímají platební karty. V zadávacích podmínkách soutěže je, že možnost výběru musí být v každé obci s pověřeným úřadem. Dnes je v ČR asi 650 obcí s rozšířenou působností. Dostupnost bankomatů je srovnatelná s počty pracovišť České pošty. Pro občana se tedy podmínky nezhorší. V rámci standardní služby bude jeden výběr z bankomatu zdarma a jeden převod zdarma ke každé dávce, nákup kartou u obchodníka a možnost podívat se na zůstatek na účtu. Zavedení a provoz systému nebude vytvářet žádné finanční požadavky na státní rozpočet.

Obchodní sektor je na změnu ve způsobu vyplácení dávek připraven. Zapojit se do nového systému budou moci všichni obchodníci s autorizovatelným terminálem. Autorizace bude provádět MPSV, nepovolí ji například baru nebo herně. MPSV spolu se Svazem obchodu a cestovního ruchu (SOCR ČR) představilo nový systém podnikatelům v maloobchodu a pohostinství. Podle prezidenta svazu Zdeňka Juračky jsou obchodníci změně nakloněni, neboť zavedení karty pro ně může představovat rozšíření jejich obchodních aktivit.

Se spuštěním systému MPSV počítá během roku 2012. Náběh jednotlivých příjemců sociálních dávek do systému bude postupný. Závisí to na technologických možnostech dodavatele vydávat karty. Návratnost souvisí s dobou kontraktu.

Potřebný servis zajistí dodavatel, vítěz soutěže

MPSV vypsalo obchodní veřejnou soutěž na dodavatele a provozovatele nového systému. Podmínky obchodní soutěže jsou od jejího vyhlášení 30. června 2011 zveřejněny na webu MPSV na adrese www.mpsv.cz/cs/10990.

Současně s vypsáním obchodní soutěže se konal také první workshop pro potenciální dodavatele a členy České bankovní asociace. MPSV jako vyhlašovatel v návaznosti na dotazy, žádosti o upřesnění a připomínky potenciálních navrhovatelů, doručených vyhlašovateli a diskutovaných na druhém workshopu, který se konal 22. července 2011, upravilo a doplnilo podmínky obchodní veřejné soutěže o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o zajištění administrace výplaty nepojistných dávek a dávek z oblasti státní politiky zaměstnanosti a provozování karty sociálních systémů. Dotazy navrhovatelů i odpovědi jsou rovněž zveřejněny na webu MPSV.

Oznámení o změně podmínek a upravené znění soutěžních podmínek pak MPSV zveřejnilo 9. srpna 2011 na svých webových stránkách a zároveň přiměřeně prodloužilo lhůtu pro podání návrhů do 31. srpna 2011. Vítěze obchodní veřejné soutěže oznámí MPSV do 20 dnů od uplynutí lhůty pro podání návrhu, smlouvu předpokládá uzavřít ještě do konce září 2011. Konkrétní podmínky fungování a detaily používání možnosti hotovostních či bezhotovostních operací budou známy po uzavření smlouvy.

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 15.9.2011

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 21.7. 2019 000 11:03.