Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Zaměstnanost:

Obsah položky Mezinárodní výzkum dospělých PIAAC:

Mezinárodní výzkum dospělých PIAAC

logo PIAAC

Předpoklady úspěchu v práci a v životě

Projekt PIAAC (Programme for International Assessment of Adult Competencies) je výzkumný projekt OECD, který hodnotí úroveň a rozdělení funkční gramotnosti dospělé populace v mezinárodním kontextu jednotným a konzistentním způsobem. Zaměřuje se na klíčové pracovní dovednosti, které jsou vyžadovány pro úspěšné zapojení do ekonomik a společností 21. století.

Obecným cílem projektu je získat informace o úrovni funkční gramotnosti české dospělé populace v mezinárodním srovnání a jejím vývoji v uplynulém desetiletí. Informace z výzkumu budou využity také pro hodnocení dovedností u krátkodobě nezaměstnaných osob.

Co se dozvíme z výzkumu PIAAC?

Výzkum poskytne podrobnou informaci o znalostech a dovednostech využívaných na trhu práce a bude hledat odpovědi na otázky, jak je funkční gramotnost důležitá pro životní úspěch, jaké dovednosti jsou pro dobré životní uplatnění nejdůležitější a do jaké míry je nízká úroveň funkční gramotnosti spojena s rizikem nezaměstnanosti. Výzkum umožní porovnat dovednosti různých skupin: žen, mužů, minorit, pracujících působících v různých ekonomických oblastech, absolventů různých typů škol a úrovní vzdělávání.

(zdroj: www.piaac.cz).

Mezinárodního výzkumu PIAAC se účastní většina členských zemí EU-15 a OECD: Austrálie, Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Japonsko, Kanada, Jižní Korea, Kypr, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rusko, Slovensko, Spojené státy americké, Španělsko, Švédsko a Velká Británie.

MPSV se bude aktivit projektu účastnit zejména při vyhodnocování výsledků – získané výsledky o úrovni znalostí a dovedností dospělé populace v aktivním věku vyžijeme především v souvislosti s jejich zapojením na trh práce. Výsledné poznatky by měly vést k určení silných a slabých stránek uplatňovaných politik v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti a následně k přijetí potřebných opatření či reforem s cílem efektivnějšího propojení vzdělávacích systémů s potřebami trhu práce.

Harmonogram projektu PIAAC
Příprava pilotáže1/2010 - 3/2010
Provedení pilotáže4/2010 - 5/2010
Zpracování dat z pilotáže a příprava hlavního šetření5/2010 - 7/2011
Provedení hlavního šetření8/2011 - 3/2012
Zpracování dat a zveřejnění výsledků4/2012 - 12/2013
Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 14.9.2011

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 25.8. 2019 000 09:12.