Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » O MPSV » Vyžádané informace » Archiv » Rok 2011:

Obsah položky 2011/38684-62 Dotace pro organizací Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín:

2011/38684-62 Dotace pro organizací Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín

Dotaz:

(ze dne 10. 5. 2011)

Žadatelka podle zákona o svobodném přístupu k informacím žádá o informace o poskytnutých dotacích na podporu sociálních služeb organizaci Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Odpověď ředitele odboru ekonomického:

K žádosti o podání informace ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vám sdělujeme, že organizaci Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín, Potoky 3314, 760 01 Zlín, IČ 004 26 326, byly v letech 2009-2011 poskytnuty dotace na podporu sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. V letech 2005-2008 nebyly dané organizaci z rozpočtu MPSV poskytnuty finanční prostředky.

Přehled o poskytnutých částkách v jednotlivých letech včetně rozpisu sociálních služeb – účelu, na který byly poskytnuty je uveden v příloze.

Čerpání prostředků dotací v letech 2009-2011 se řídí příslušnou Metodikou, jež jsou uvedeny v příloze, a právními předpisy – především zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 26.9.2014

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 19.2. 2018 000 17:11.