Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » O MPSV » Vyžádané informace » Archiv » Rok 2011:

2011/34253-31 Zvláštní určení platového tarifu

Dotaz:

(ze dne 20. 4. 2011)

Dobrý den,

Prosím o písemné zodpovězení následujícího dotazu. Byl mi jako zaměstnanci státní správy stanoven platový tarif platovým výměrem podle § 6 (zvláštní způsob určení platového tarifu) nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
Mám ve výše popsaném případě (§6 zvláštní způsob určení platového tarifu) povinnost dokládat dobu praxe?

Odpověď ředitele odboru personálního:

K Vašemu dotazu na povinnost dokládání doby praxe sděluje Ministerstvo práce a sociálních věcí, že při určování platového tarifu v rámci rozpětí platových tarifů stanovených pro nejnižší až nejvyšší platový stupeň příslušné platové třídy podle § 123 odst. 6 písm. f) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a § 6 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, může zaměstnavatel využívat jiné hledisko než je započitatelné praxe. Jestliže zaměstnavatel nahradí hledisko započitatelné praxe jiným hlediskem, nevztahuje se na něho povinnost zařadit zaměstnance podle započitatelné praxe do platového stupně podle § 123 odst. 4 zákoníku práce ani požadovat doložení započitatelné praxe ve smyslu § 4 nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 26.9.2014

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 19.2. 2018 000 03:04.