Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2011 » Září:

Jaromír Drábek: Rozhovor – Ranní interview (Radiožurnál)

Moderátor (Jan Pokorný):
Výpověď kvůli porušení léčby na nemocenské, změny v odstupném nebo omezení smluv na dobu určitou. I to může přinést nový zákoník práce z dílny ministerstva práce a sociálních věcí. Dnes o něm budou rozhodovat, nebo mají rozhodovat poslanci. Proto v Ranním Interview po telefonu vítám ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka, místopředsedu TOP 09. Dobrý den.

Host (Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí):
Pěkné ráno.

Moderátor (Jan Pokorný):
Tak, abyste se dotrénoval, pane ministře na tu parlamentní debatu, tak Vám budu chvílemi oponovat. Výše odstupného v závislosti na délce odpracovaných let, kterou zavádí novela zákoníku práce. Prý bude diskriminovat mladé zaměstnance, soudí odbory. Souhlasíte s tím?

Host (Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí):
Nikoliv, naopak. To je motivace k tomu, aby zaměstnavatelé vytvářeli dlouhodobá pracovní místa, protože dnes, právě z toho důvodu, že odstupné jednotné 3měsíční, tak raději přijímají zaměstnance na dobu určitou. A takhle, když to odstupné odstupňujeme podle délky zaměstnání, tak je potom mnohem pravděpodobnější, že právě toho mladého zaměstnance vezmou na dobu neurčitou.

Moderátor (Jan Pokorný):
A není to tak, že potom v případě potřeby, bude vlastně nejlevnější propustit ty mladé zaměstnance, kteří sotva nastoupili?

Host (Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí):
Ale to přece tak není. Je to právě v tom, že dnes ten zaměstnavatel velmi pečlivě zvažuje, jestli nabere nového zaměstnance. A na jedné straně, tak jak bylo řečeno, zpřísňujeme nebo zpřesňujeme tu úpravu pracovních poměrů na dobu určitou. Ale na 2. stranu musíme také vytvořit podmínky pro to, aby vznikaly pracovní poměry na dobu neurčitou. A toto je vyzkoušený a velmi dobrý způsob, jak motivovat zaměstnavatele, aby vytvářeli více míst na dobu neurčitou.

Moderátor (Jan Pokorný):
Odbory, které tu chystanou novelu kritizují, také soudí, a vypadá to na 1. pohled vážně, že je v rozporu s českou ústavou. Říkají, že je to například situace, kdy člověk pracuje u firmy, která s ním sjedná pracovní poměr, ale nevyhotoví písemnou pracovní smlouvu, pokud podle chystané úpravy přijde na kontrolu inspekce práce a zjistí to, tak se stane ta smlouva neplatnou od samého počátku. Říkají odbory. Co říká ministr?

Host (Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí):
No, to je starý argument, protože na základě projednávání s legislativci a právě s ústavními právníky, tak byla ponechána úprava v tzv. relativní neplatnosti, ale na 2. stranu se mnohonásobně zvyšují pokuty za nedodržení písemné formy. Tedy ten zaměstnanec si může být jist, že ten pracovní poměr vznikl, nicméně budou obě strany postiženy za to, že tu smlouvu neuzavřeli písemně. To je jediný způsob, jak účinně bojovat proti nelegálnímu zaměstnávání, které obírá o prostředky všechny systémy, do kterých přispíváme - zdravotní, sociální, daňový.

Moderátor (Jan Pokorný):
Tak, je tam ještě 1 taková, nebo je tam hodně zajímavých pasáží, ale co třeba ta, za porušení léčebného režimu hned výpověď. On to je opravdu tak velký problém?

Host (Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí):
Tak to je 3. skupina těch opatření. My musíme lépe chránit obě strany toho pracovněprávního vztahu. A na 1. straně jsme tady mluvili o těch opatřeních v pracovních poměrech na dobu určitou v odstupném, které mají přispět k větší motivaci k zaměstnávání a k lepší ochraně zaměstnanců. Na 2. straně také musíme chránit toho zaměstnavatele. A pokud někdo hrubě nebo opakovaně porušuje léčebný režim, a to zdůrazňuji hrubě nebo opakovaně, no tak pak musí mít možnost se také, zaměstnavatel, který hradí 1. 3 týdny nemoci, nějakým způsobem bránit.

Moderátor (Jan Pokorný):
Pracovní smlouva na dobu určitou. Tu bude možné sjednat podle toho návrhu maximálně na 3 roky, a to nanejvýš 3x za sebou u 1 zaměstnavatele. Proč jste zvolili právě takové omezení? 3x.

Host (Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí):
No, na jednu stranu je potřeba, aby byla co největší smluvní volnost. Tzn., aby zaměstnanec se zaměstnavatelem se mohli dohodnout, pokud možno co nejpružněji. Proto ta možnost 3x 3 roky. Na 2. straně tím zabráníme tomu dosavadními případnému spekulativnímu opakování krátkodobých pracovních poměrů, třeba 6x po 2 měsících nebo dokonce 2 roky je možné dnes uzavírat pracovní poměry na dobu určitou opakovaně po krátkém období. A to samozřejmě musíme vyloučit.

Moderátor (Jan Pokorný):
Je tam třeba zdánlivá drobnost. Nový zákoník má také pro tatínky garantovat, že dostanou 1 den placeného volna po narození dítěte. K čemu je to dobré?

Host (Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí):
Tak, ten návrh to neobsahuje, protože zákoník práce neobsahuje takové podrobnosti. Ty jsou stanoveny prováděcím nařízením vlády. My o tom budeme diskutovat, až budu předkládat novelizaci nařízení vlády. Ale vlastní zákoník práce takové opatření neobsahuje.

Moderátor (Jan Pokorný):
Myslíte si, že se to všechno stihne projednat, a tak sněmovna, pokud tu normu schválí, tak to půjde do Senátu. Tam se dá předpokládat, že senát ho možná odmítne a vrátí sněmovně. Kdy by bylo ideální, aby začal nový zákoník platit?

Host (Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí):
Tak já nejsem takový pesimista. Přes ty různé vyhrocené názory my jsme o té předloze velmi pečlivě diskutovali v tripartitě a dokonce existuje dohoda mezi Svazem průmyslu a Českomoravskou konfederací odborových svazů, že kromě změny v pracovních podmínkách, které já jsem podpořil, tak že nebudou uplatňovat žádné další návrhy. Tedy já ani nevidím důvod, proč by Senát měl takovouto vyváženou novelu zákoníku práce vracet, ale samozřejmě to je na rozhodnutí senátorů. V každém případě navržená účinnost je od 1. ledna.

Moderátor (Jan Pokorný):
Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí v ranním Radiožurnálu. Hezký den, pane ministře. Na shledanou.

Host (Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí):
Děkuji za pozvání. Pěkný den všem.

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 12.9.2011

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 21.2. 2018 000 20:20.