Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2011 » Září:

Zákonodárci odsouhlasili novelu zákona, který pomůže v boji s nelegální prací (MediaFax)

"Tento zákon je zcela klíčový v celé sociální reformě, měl by totiž aktivizovat neaktivní občany. Co je velmi důležité, že bude probíhat velká kontrola lidí, kteří jsou zaměstnaní na černo – a takovou práci začneme potírat," řekla ve druhém čtení poslankyně Lenka Kohoutová (ODS).

Podle návrhu, který bude projednávat Senát, bude nově lidem, kteří budou vykonávat pravidelné zaměstnání bez zaměstnaneckého poměru, hrozit jednorázová desetitisícová pokuta. V případě opakovaného provinění potom může hříšník zaplatit i pokutu dosahující až stotisícové částky. Když nebude fyzická osoba schopná se při kontrole na pracovišti prokázat, jakým způsobem je zaměstnaná, zaplatí místo současné pětitisícové pokuty sankci ve výši 10 tisíc korun. Takovou pokutu bude moci zaměstnanec pracující na černo dostat opakovaně až do částky 100 tisíc korun. Navíc se má zvýšit i pokuta za nelegální práci, jež je kvalifikovaná rovnou jako přestupek podle zákona o zaměstnanosti, a to ze současných 10 na 100 tisíc korun.

Diskutovanou změnou, s níž norma také počítá, je zavedení nabídky veřejně prospěšných prací nebo veřejné služby v rozsahu až 20 hodin týdně pro uchazeče o zaměstnání. "Nepřijetí nabídky veřejně prospěšných prací bez vážných důvodů bude mít za následek vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání pro odmítnutí vhodného zaměstnání," píše ministerstvo práce a sociálních věcí na svých internetových stránkách. Stejný dopad bude podle zákona mít i odmítnutí veřejné služby uchazečem o zaměstnání vedeným v evidenci krajské pobočky úřadu práce déle než dva měsíce. Norma má dále omezit zneužívání příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením a zefektivnit podporu tohoto zaměstnávání na chráněných pracovních místech. Nadále se tak nebudou vymezovat chráněné pracovní dílny, ale jednotlivá chráněná pracovní místa. Chráněná místa tak bude možné zřizovat nejen ve specifickém "chráněném" prostředí, ale i u běžných zaměstnavatelů. Ti by potom na takové pracovní místo čerpali příspěvek. "Naším cílem je zpřehlednit stávající systém a snížit administrativní zátěž spojenou s podporou. Pomoc by měla být cílenější a adresnější podporou pro lidi se zdravotním postižením," řekl k záměru již dříve Drábek. Stát vyplatil zaměstnancům na práci handicapovaných jen v roce 2010 více než třímiliardový příspěvek. "Předpokládáme, že na základě novelou upravených podmínek dojde ke snížení vyplácených příspěvků zejména díky eliminaci fiktivního zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Takto uspořené prostředky se využijí pro další podporu skutečného zaměstnávání osob se zdravotním postižením," jsou přesvědčení autoři zákona.

Další novinkou má být zrušení podpory při hledání zaměstnání pro člověka, kterému úřad práce už jednou místo našel, ale on ho svévolně opustil nebo o něj přišel kvůli hrubému porušení pracovní kázně. V takovém případě má být hříšník z evidence uchazečů o zaměstnání na půl roku vyřazený. Přísnější metr chystá ministerstvo práce a sociálních věcí také na agentury práce. Tyto firmy budou muset být nově pojištěné do výše trojnásobku přepokládaného měsíčního výdělku všech svých klientů. Opatření má agenturní zaměstnance ochránit ve chvíli, kdy agentura zkrachuje, aby nezůstali bez prostředků.

Zdroj: MediaFax

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 12.9.2011

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 23.2. 2018 000 05:09.