Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2011 » Září:

Za nelegální práci cizinců bude zřejmě nově pokuta až pět milionů korun (MediaFax)

"Tento návrh je čistě transpoziční, neobsahuje nic jiného, než transpozici evropské směrnice," ujistil poslance ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek (TOP 09), který zároveň vyjádřil politování nad tím, že dolní komora parlamentu odmítla schválit normu již po prvním čtení. Pokud novela projde zdárně celým legislativním procesem, cizinec nebude smět v Česku pracovat bez platného oprávnění k pobytu, a to bez ohledu na vztah mezi ním a zaměstnavatelem. Transponovaná evropská směrnice jasně zakazuje členským státům zaměstnávat neoprávněně příslušníka třetí země. Cizí státní příslušník musí zaměstnavateli předložit platné povolení k pobytu a naopak zaměstnavatel během doby, kdy u něj cizinec pracuje, mít v rukou kopii povolení nebo záznam kvůli kontrolám. Dále se stanovuje povinnost uhradit dlužnou odměnu za vykonanou práci.

Cizinec podle nové předlohy bude muset pracovat nejméně tři měsíce a výše odměny se musí rovnat nejméně minimální mzdě. V případě odhalení bude muset zaměstnavatel, který podvádí, zaplatit za cizince celkovou částku odpovídající výši zdravotního a sociálního pojistného včetně penále, které má za cizince povinnost odvést. Návrh zákona počítá s tím, že cizinec může požadovat úhradu dlužné odměny, zaměstnavatel ale není povinný uhradit celou částku jen za předpokladu, že splnil všechny povinnosti podle zákona o zaměstnanosti. Směrnice také ukládá členským státům průběžné kontroly v místech, kde se soustřeďuje nelegální práce na území Evropské unie. Ta navíc nařizuje členským státům každoročně do 1. července podávat Evropské komisi zprávu o těchto "zátazích".

Se schválením návrhu zákona a vytvoření evidence podvodných zaměstnavatelů souvisí i navýšení prostředků. Náklady na vytvoření a vedení "černé listiny" zaměstnavatelů se mohou vyšplhat až na 2,7 milionu korun. Předloha také vymezuje pojmy související s novým druhem provinění a přestupku v rámci nelegální práce. Sněmovna normu přikázala k projednání výboru pro sociální politiku a zkrátila lhůtu k projednání na 10 dnů.

Zdroj: MediaFax

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 2.9.2011

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 20.2. 2018 000 16:41.