Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Novinky:

MPSV: Reakce na nepřesné informace ohledně odměn pro agentury práce za zprostředkování zaměstnání

Základní fakta:
  1. Zákon o zaměstnanosti již dnes ukládá spolupráci úřadům práce s agenturami práce pro dosažení maximální možné zaměstnanosti.
  2. Pravidla pro tuto spolupráci nejsou nikde ukotvena, proto je MPSV zpřesňuje a sjednocuje.
  3. Nejde o žádné české specifikum, stejný model funguje například ve Skandinávských zemích, či ve Velké Británii.
  4. MPSV nepropouští ty zaměstnance úřadů práce, kteří se zabývají zprostředkováním práce.
  5. MPSV ruší ta pracovní místa, která se stala zbytná díky centralizaci procesů – dochází k zúžení té části aparátu, která zajisšťovala samotnou existenci úřadů, nikoli práci s klienty (propouštěným zaměstnancům nabízí možnost dalšího vzdělání, resp. přeškolení pro práci v oblasti kontrol či dávek v hmotné nouzi.
  6. Výpočty, které se objevily v dnešním tisku ohledně nákladů na služby agentur práce, jsou mírně řečeno zavádějící. Pokud bychom tímto způsobem porovnávali náklady na zprostředkování zaměstnání úřadem práce a agenturami práce, pak lze konstatovat, že úřad práce je schopen zajistit agendu zprostředkování zaměstnání uváděnému počtu uchazečů o zaměstnání (72 750 uchazečů o zaměstnání) naopak o 428 milionů korun dráž.
  7. Konečná výše odměny agentury práce bude závislá na rychlosti a kvalitě zprostředkování. V případě zprostředkování práce ÚP úspěšnost hodnocena, resp. zohledňována pochopitelně není.

K propouštění zaměstnanců ÚP dochází v souvislosti s centralizací agend v rámci jedné organizace. Počet vedoucích zaměstnanců díky snížení počtu rozhodovacích úrovní klesl k 1. srpnu o 122. Činnosti, které byly dříve vykonávány na úrovni okresního úřadu práce a řízené jeho vedoucím zaměstnancem, jsou dnes řízeny z úrovně krajských poboček Úřadu práce. V souvislosti s přechodem ekonomických činností na krajské pobočky Úřadu práce budou zrušena ekonomická střediska zřízená u bývalých okresních úřadů práce. Předpokládá se, že reorganizace se dotkne cca 174 zaměstnanců, jejichž pracovní pozice bude zrušena. Propuštěným zaměstnancům je nabízeno zařazení do vzdělávacích programů, ve kterých mohou být přeškoleni na specialisty v oblasti dávek hmotné nouze (plánovaná nová agenda Úřadu práce) nebo v oblasti inspekce práce.

Rozhodně tedy nedochází k propuštění zaměstnanců v souvislosti se sdíleným zprostředkováním zaměstnání. Propouštění nemá ani časovou souvislost, neboť k organizačním změnám dochází v průběhu letošního roku a navrhovaná úprava nabyde v případě schválení účinnosti nejprve 1. 1. 2012.

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 1.9.2011

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 24.5. 2019 000 00:44.