Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2011 » Srpen:

MPSV: Měsíční příjem domácností za dobu existence ČR vzrostl čtyřnásobně (MediaFax)

Jak dále vyplývá z publikace průměrná měsíční mzda zaměstnance v národním hospodářství se zvýšila více než čtyřnásobně na 23 951 Kč. Průměrná měsíční výše starobního důchodu pak vzrostla z 2734 Kč v roce 1993 na 10 093 Kč v roce 2010. Z dalších údajů vyplývá, že index spotřebitelských cen dosáhl 258,2 procenta, přičemž nejvyšší byl vzestup cen v letech 1993 až 1998. Největší podíl na růstu cen pro domácnosti měly v uplynulých 18 letech bydlení a výživa, což zasáhlo nejvíce domácnosti důchodců. Zajímavostí také je, že v roce 2010 vydal člen zaměstnanecké domácnosti za nákup zboží a služeb průměrně za měsíc 11 188 Kč, což představovalo navýšení proti roku 1993 o 7814 Kč. Celkově ale přírůstek výdajů za celé období zaostal za přírůstkem měsíčních příjmů.

Z dat České národní banky (ČNB) pak vyplynulo, že zadluženost českých domácností u bank výrazně vzrostla, a to z 92,8 mld. Kč na 1,044 bil. Kč v roce 2010, což znamená jedenáctinásobný nárůst. V nárůstu zcela převažovaly korunové půjčky (od roku 2000 zejména na bydlení). Ve vydaném materiálu lze najít například vývoj a strukturu příjmů a výdajů domácností, mezd, úvěrů a úspor. Při jeho zpracování ministerstvo vycházelo zpravidla z dat Českého statistického úřadu (ČSÚ), zejména statistiky rodinných účtů, která je průběžně k dispozici. Některá data však bylo nezbytné upravit tak, aby je bylo možné metodicky a obsahově srovnávat za celé období let 1993 – 2010.

Zdroj: MediaFax

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 31.8.2011

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 22.2. 2018 000 01:58.