Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ochrana práv dětí » Národní dotační tituly » Dotace na podporu rodiny pro nestátní neziskové organizace v dotačním řízení Rodina:

Dotační řízení pro rok 2012

Výsledky námitkového řízení a upravené rozpočty k námitkám

V levé části této stránky naleznete výsledky námitkového řízení.

Příjemce dotace v námitkovém řízení bychom chtěli upozornit, že musí vyplnit upravený rozpočet nejpozději do 14 dnů od přijetí rozhodnutí o přiznání námitky (tzn. od přijetí rozhodnutí poštou v listinné podobě). Upravený rozpočet se vyplňuje v rámci webové aplikace OKslužby-rodina. Bez splnění této podmínky nelze dotaci vyplatit.

V případě dotazů ohledně fungování aplikace OKslužby-rodina kontaktujte linku podpory 236 072 280, mail: hotline.oknouze@oksystem.cz.
V případě dotazů k dotačnímu řízení kontaktujte pracovníky oddělení rodinné politiky, rodina@mpsv.cz, tel. 221 922 822.

Autor: Odbor 21
Poslední aktualizace: 9.11.2017

Nastavení zobrazení:

Sociálně-právní ochrana dětí
Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 19.12. 2018 000 10:05.