Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2011 » Srpen:

MPSV chce ve firmách sjednotit pravidla pro dětské skupiny, samo jednu zkouší (MediaFax)

Pro firmy je většinou obtížné zajistit podmínky vyžadované vyhláškou o hygienických požadavcích, zvláště v případě relativně malého počtu dětí. Institut dětské skupiny upravuje nepříležitostnou a nekrátkodobou péči o dítě v režimu i mimo režim zákona o živnostenském podnikání, vždy ale mimo režim školského zákona a zákona o péči o zdraví lidu. Úprava stanovuje hygienické, provozní a prostorové podmínky poskytování péče o děti. Dále také počet dětí, o které může být v jednom časovém úseku pečováno jedním pečujícím a zároveň maximální počet dětí v zařízení, ve kterém je o ně pečováno.

Zákon má určit také odbornou způsobilost pro osoby, které pečují o děti do zahájení povinné školní docházky a povinnost vytvoření výchovně-vzdělávacího konceptu. Dětskou skupinu mohou zřizovat fyzické i právnické osoby podle zákona o živnostenském podnikání, ale také obce a kraje, nestátní neziskové organizace a zaměstnavatelé včetně organizačních složek státu. Ministerstvo práce samo už jednu středně velkou dětskou skupinu provozuje, možné je to totiž i podle současné legislativy. V této skupině na ministerstvu může být v jednu chvíli maximálně osm dětí od dvou do sedmi let věku. "Podle vypracovaného výchovně vzdělávacího konceptu jsou s dětmi realizovány činnosti zaměřené na rozvoj schopností, vědomostí a dovedností dítěte a jeho kulturních a hygienických návyků, přiměřených věku dítěte," uvedla Lydie Keprová z oddělení rodinné politiky ministerstva práce a sociálních věcí. Druhým z nových institutů je institut chůvy. Ten upravuje péči o dítě v domácnosti dítěte poskytovanou v režimu zákona o živnostenském podnikání. U ní je vymezena odborná způsobilost pro osoby pečující o děti do zahájení povinné školní docházky, která je totožná s odbornou způsobilostí u dětské skupiny. Protože chůva o děti pečuje v domácnostech, kde žijí, nevymezuje tento institut nezbytnou hygienickou péči, ani provozní nebo prostorové podmínky jejího poskytování.

V souvislosti s úpravou institutu dětské skupiny a institutu chůvy navrhuje ministerstvo novelizovat zákon o daních z příjmů. Cílem je umožnit zaměstnavatelům uplatnit jako náklady daňově uznatelné náklady na služby péče o děti jejich zaměstnanců. "Pokud dětskou skupinu, mateřskou školu nebo jesle zřídí zaměstnavatel pro děti svých zaměstnanců nebo pokud prostřednictvím nepeněžního příspěvku přispěje na úhradu služeb péče o děti svých zaměstnanců, měl by si podle našeho návrhu moci tyto náklady odečíst z daní," slíbil Drábek a dodal: "Navíc rodič, který se zapojí do pracovního procesu a svému dítěti bude hradit službu péče o děti, obdrží slevu na dani."

Zdroj: MediaFax

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 24.8.2011

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 21.2. 2018 000 00:18.