Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » O MPSV » Vyžádané informace » Archiv » Rok 2011:

Obsah položky 2011/57940-104 Spisový a skartační řád MPSV:

2011/57940-104 Spisový a skartační řád MPSV

Dotaz:

(ze dne 29. 7. 2011)

Dobrý den,

rád bych Vás touto cestou a s odkazem na Zákon o svobodném přístupu k informacím, požádal o poskytnutí následující informace.
Zákon o archivnictví a spisové službě ukládá původcům archiválií disponovat tzv. spisovým řádem, jehož součástí je spisový a skartační plán se specifikací dokumentů a lhůt pro jejich skartaci.
Touto cestou si Vás dovoluji požádat o poskytnutí Spisového řádu Vašeho úřadu, jehož součástí je spisový plán a skartační řád podle zákona o archivnictví, tzn. se specifikací typů dokumentů roztříděných do věcných skupin a vyznačenými skartačními lhůtami.
Děkuji za včasné vyřízení mé žádosti

Odpověď oddělení tiskového:

Vážený pane,
v příloze Vám zasílám Spisový řád MPSV a Skartační řád MPSV.
S pozdravem

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 26.9.2014

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 18.2. 2018 000 02:21.