Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2011 » Srpen:

Host dne - Jiří Vaňásek, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Minuty regionu (Prima TV)

Moderátor
Po dvou měsících bez práce budou muset nezaměstnaní přijmout nabídku veřejně prospěšných prací, jinak přijdou o podporu. Tak zní nový plán ministerstva práce a sociálních věcí. Co si od něj ministerstvo slibuje? To se budu ptát ředitele odboru služeb trhu práce Ministerstva práce a sociálních věcí pana doktora Jiřího Vaňáska, ředitele odboru služeb trhu práce na MPSV, dobrý podvečer, vítejte ve studiu.

Jiří Vaňásek, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR:
Dobrý den.

Moderátor
Pane doktore, kolik budou muset nezaměstnaní odpracovat na veřejně prospěšných pracích?

Jiří Vaňásek, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR:
V rámci tohoto nového systémového opatření my chceme především motivovat ty uchazeče o zaměstnání k tomu, aby daleko aktivně řešili svojí situaci a samozřejmě chceme vytvořit i podmínky proto, aby jim buď zůstaly ty jejich pracovní návyky nebo aby si vytvořili nové a v rámci tohoto opatření, by ti uchazeči o zaměstnání měli nejvýše odpracovat polovinu standardního pracovního úvazku, to znamená 20 hodin týdně, což je ta maximální hranice.

Moderátor
Říkáte, že chcete uchazeče motivovat, na druhou stranu ale přitom půl úvazku budou mít daleko méně času na to, aby si tu novou práci aktivně hledali?

Jiří Vaňásek, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR:
V současné době je určitým problémem i to, kdy uchazeč o zaměstnání je dlouhodobě v evidenci a ztrácí své pracovní návyky a samozřejmě takový uchazeč je daleko těžko umístitelný na trh práce, je mu daleko obtížněji možné zprostředkovat zaměstnání a z tohoto pohledu to je daleko lepší pro uchazeče o zaměstnání, kdy to pracovní místo získá dříve, to znamená pokud my ho budeme motivovat a bude mít pracovní návyky, zůstanou mu i pro toho zaměstnavatele, což je potom samozřejmě přínos.

Moderátor
Pokud bude chtít nezaměstnaný podstoupit rekvalifikační kurs, nehrozí tam třeba riziko toho, že kvůli těm veřejně prospěšným pracím to třeba nebude stíhat?

Jiří Vaňásek, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR:
Samozřejmě. Pokud by uchazeč o zaměstnání byl zařazen na rekvalifikační kurs, tak v tuto chvíli mu nebudou nabízeny veřejně prospěšné práce, protože ty aktivity úřadu práce by v tu chvíli kolidovaly a toto samozřejmě není tím záměrem tohoto opatření.

Moderátor
Když tedy ten nezaměstnaný, řekněme, třeba tu polovinu úvazku na veřejně prospěšných pracích přijme, pocítí to nějak na svém příjmu?

Jiří Vaňásek, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR:
Ten uchazeč o zaměstnání může samozřejmě standardně brát podporu v nezaměstnanosti, může být účasten na nějakých sociálních dávkách. Pokud přijme veřejně prospěšné práce, tak naopak zaměstnavateli, který ho zaměstná, je hrazena ta mzda až do výše vynaložených skutečných mzdových nákladů, to znamená, on pak je financován ze strany toho zaměstnavatele.

Moderátor
Tato nová povinnost samozřejmě bude ještě znamenat další nutnost zavedení kontroly. Počítá se s tím, že se tedy ty veřejně prospěšné práce budou nějak kontrolovat, kdo je bude kontrolovat, kdo ponese náklady na kontrolu?

Jiří Vaňásek, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR:
Veškeré příspěvky, které jsou poskytovány v rámci aktivní politiky zaměstnanosti, to znamená i příspěvky v rámci veřejně prospěšných prací kontroluje úřad práce s tím, že v případě, kdy něco není v pořádku, je ze strany zaměstnavatele je tento zaměstnanec postihován. V okamžiku, kdy by ten uchazeč o zaměstnání odmítl takovou nabídku veřejně prospěšných prací, mělo by to za následek vyřazení z evidence z uchazečů o zaměstnání až po dobu šesti měsíců, to znamená, on by šest měsíců ztratil nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo na některé jiné sociální dávky, na které by mohl dosáhnout.

Moderátor
Ještě poslední dotaz. Kdyby mohlo nové opatření začít platit?

Jiří Vaňásek, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR:
Navrhovaná účinnost je od 1. ledna 2012.

Moderátor
Tolik Jiří Vaňásek z Ministerstvo práce a sociálních věcí, děkujeme za návštěvu ve studiu.

Jiří Vaňásek, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR:
Děkuji, na shledanou.

Zdroj: Prima TV

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 9.8.2011

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 21.2. 2018 000 18:33.