Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2011 » Červenec:

Nelegální zaměstnávání cizinců (ČT 24)

Moderátor:
Vláda dnes na svém zasedání mimo jiné projedná návrh zákona, který výrazně zpřísní postihy za zaměstnávání cizinců načerno. Co konkrétně novela přináší a jaké sankce hrozí firmám za nelegální zaměstnávání, o tom už více s mým hostem. Pozvání do studia přijal Jiří Vaňásek z Ministerstva práce a sociálních věcí. Dobré dopoledne. Pane Vaňásku, řekněme si nejprve, kolik cizinců pracuje na území ČR legálně a odkud k nám přicházejí, případně v jakých oborech pracují?

Jiří Vaňásek, ředitel odboru služeb trhu práce, MPSV:
Tak v ČR v současné době pracuje 215 tisíc zahraničních pracovníků, z nichž je zhruba 40 tisíc cizinců, kteří právě k tomu, aby mohli pracovat na území ČR, potřebují jednak pracovní povolení a také povolení k pobytu. Především se jedná o pracovníky ze zemí Ukrajiny, Vietnamu nebo Mongolska. Ty oblasti jsou různé, jsou to oblasti stavebnictví, mohou to být ale samozřejmě i oblasti, kdy je potřebováno jaksi vysokoškolské vzdělání a kvalifikovaná pracovní síla. Takže jsou to skutečně různé oblasti.

Moderátor:
Tak a teď přejděme na nelegální zaměstnávání cizinců, protože o tom teď bude v našem vysílání hlavně řeč. Odkud přicházejí nejčastěji tito lidé a v jakých oborech pracují?

Jiří Vaňásek, ředitel odboru služeb trhu práce, MPSV:
Tak jak my máme zmapováno především z naší kontrolní činnosti, tak především tito lidé pracují v těch méně kvalifikovaných oborech, jako jsou např. obory stavebnictví, jsou to služby. Z poslední vlastně kontrolní činnosti byly vlastně i výsledky nebo byly zjištěny výkony nelegální práce v oblasti pohostinství např. Především se potom jedná o cizince, kteří tedy buď nemají platné pracovní povolení, nebo povolení k pobytu.

Moderátor:
Jsou to lidé např. traduje se z Ukrajiny.

Jiří Vaňásek, ředitel odboru služeb trhu práce, MPSV:
Mohou to být samozřejmě občané Ukrajiny, mohou to být občané i jiných zemí mimo EU.

Moderátor:
Máte nějaké odhady, kolik cizinců pracuje načerno na našem území, nelegálně?

Jiří Vaňásek, ředitel odboru služeb trhu práce, MPSV:
Pokud se týká vlastně práce nelegálního zaměstnávání na českém trhu práce, tam je to potřeba vidět v širším kontextu, nejen v oblasti cizinců, ale vůbec i v oblasti výkonu nelegální práci třeba např. občanů ČR. Z té poslední kontrolní činnosti např. v oblasti pohostinství jen třeba v měsíci červnu nebo v této oblasti přistiženo při výkonu nelegální práce 500 občanů, ať už občanů ČR nebo cizinců. Čili v˙ této souvislosti ta zpřísnění, která jsou navrhovaná jak legislativní, tak kontrolní činnost, si myslím, že je velmi potřebná.

Moderátor:
K té legislativě navrhované se za chviličku dostaneme. Můžete říct alespoň odhadem, o jaké částky přichází kvůli nelegálnímu zaměstnávání cizinců ČR?

Jiří Vaňásek, ředitel odboru služeb trhu práce, MPSV:
Tak pokud si uvědomíme, že v případě, kdy je tento občan nelegálně zaměstnáván a není za něj tedy odváděno ani zdravotní pojištění, není za něj odváděno sociální pojištění, v řadě případů se snaží tyto osoby využívat i systému dávek, tak pokud znovu se vrátím k té poslední kontrolní akci, která proběhla v měsíci červnu, tak jenom v rámci těch vlastně 500 případů ČR vlastně mohla ušetřit zhruba nějakých deset milionů korun.

Moderátor:
Tak a vraťme se k samotnému návrhu zákona, který dnes projedná vláda. Co konkrétně si od tohoto zákona slibujete? Co je tady zatím špatně? Proč si vůbec mohou dovolit firmy v Česku nelegálně zaměstnávat cizince? A nejen cizince.

Jiří Vaňásek, ředitel odboru služeb trhu práce, MPSV:
Tak v rámci tohoto zákona především dochází k transpozici tzv. evropské směrnice, tzv. sankční směrnice, kdy tedy jejím cílem je jednak ochrana právě těch cizinců, kteří tedy pracují bez platného povolení k pobytu. A na druhé straně zpřísnění postihů těm fyzickým a právnickým osobám, který tento výkon té nelegální práce těmto cizincům bez platného povolení k pobytu umožní.

Moderátor:
Jaké konkrétní postihy tedy hrozí firmám podle této novely zákona?

Jiří Vaňásek, ředitel odboru služeb trhu práce, MPSV:
Především dochází k zpřesnění definice nelegální práce a v souvislosti s tím dochází i k zavedení nové skutkové podstaty. To znamená, v případě, kdy fyzická nebo právnická osoba umožní výkon nelegální práce cizinci, který nebude mít oprávnění k pobytu, to znamená, nebude mít platné povolení k pobytu, může jí za takové jednání hrozit pokuta až v maximální výši pěti milionů korun, což je poměrně významný sankční postih.

Moderátor:
Jak je tomu doposud. Jsou ty sankce tak nízké, že si to firmy tzv. mohou dovolit zaměstnávat načerno?

Jiří Vaňásek, ředitel odboru služeb trhu práce, MPSV:
Ty sankce, i doposud samozřejmě těch pět milionů pokut za výkon nelegální práce, ta sankce tam je, ale neváže se na ty situace, kdy ten cizinec nemá platné povolení k pobytu. Váže se to na situace, kdy nemá platné pracovní povolení nebo není tady tedy na našem území legálně. Toto se vlastně vztahuje především tedy do oblasti, v případě, kdy ten cizinec nemá platné povolení k pobytu.

Moderátor:
A jaké změny v tomto směru přinese reorganizace úřadů práce? Kolik pracovníků z úřadu práce přejde pod obor této kontroly? Kolik se jich bude zabývat právě touto činností? Protože víme, že možná i tam je ta díra malinko.

Jiří Vaňásek, ředitel odboru služeb trhu práce, MPSV:
Tak určitě jedním z cílů reorganizace úřadu práce bylo i zvýšení vlastně personálních kapacit v oblasti kontrolní činnosti. Dlouhodobým cílem, a teď jsou i připraveny už legislativní změny, je převést vlastně kontrolní činnost pod Státní úřad inspekce práce. A v té souvislosti samozřejmě posílit i personální kapacity v řádech několika stovek pracovníků.

Moderátor:
Od kdy by teoreticky mohl nový zákon začít platit? Pokud projde vládou a Poslaneckou sněmovnou?

Jiří Vaňásek, ředitel odboru služeb trhu práce, MPSV:
Ten nový zákon by měl vlastně platit ode dne vyhlášení ve sbírce zákonů.

Moderátor:
Odhad váš?

Jiří Vaňásek, ředitel odboru služeb trhu práce, MPSV:
Je to velmi problematické odhadnout. Samozřejmě to musí projít standardní legislativní cestou, to znamená v Poslanecké sněmovně, v Senátu, podléhá to samozřejmě pak podpisu pana prezident a vyhlášení ve sbírce zákonů. Těžko odhadnout v tuto chvíli.

Moderátor:
Já vám děkuji. Přeji hezký den.

Zdroj: ČT 24

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 22.7.2011

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 20.2. 2018 000 16:44.