Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2011 » Červenec:

Kabinet odsouhlasil novelu nemocenského pojištění, rozšiřuje okruh pojištěnců (MediaFax)

Umožňuje to novela zákona o nemocenském pojištění, stávající úprava stavěla osoby samostatně výdělečně činné do nerovné role. Novela přichází poté, co ministerstvo práce a sociálních věcí vyhodnotilo nový zákon, který je v účinnosti dva roky. Zákon rozšiřuje okruh pojištěných osob o některé nové skupiny - jedná se například o společníky a jednatele s. r. o., prokuristy, likvidátory a členy kolektivních orgánů právnických osob.

Další navrhované úpravy se týkají zrušení institutu přerušení pojištění, ten se totiž ukázal jako zcela nepraktický. Dílčích změn plánuje novela dosáhnout u výpočtu a výplaty dávek. Zákon má také upřesnit povinností zaměstnavatelů a orgánů nemocenského pojištění, cílem tohoto kroku je snížit administrativní zátěž při provádění pojištění a postupu lékařů při posuzování zdravotního stavu. Formulačně se také zpřesní některá ustanovení, aby v praxi nedocházelo k výkladovým nejasnostem. Novela ovšem podle předkládací zprávy nepřinese žádné zásadní ani koncepční změny. "Vyhodnocení dosavadní účinnosti zákona o nemocenském pojištění neukázalo potřebu těchto změn; navrhované úpravy mají proto jen dílčí charakter a nemění základní principy zákona o nemocenském pojištění," stojí v důvodové zprávě.

Zdroj: MediaFax

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 22.7.2011

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 21.2. 2018 000 00:24.