Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2011 » Červenec:

Jaromír Drábek: Rozhovor - Ozvěny dne (Radiožurnál)

Moderátor (Jan Bumba):
Asi by se musel stát zázrak, aby v den, kdy se dostal návrh důchodové reformy do poslanecké sněmovny najednou našly vláda a opozice společnou řeč. Přesto, že se zástupci vlády sešli s představiteli opoziční ČSSD, potvrdili si jen navzájem, že se neshodnou. Koalice chce zavést tzv. 2. pilíř důchodového systému. Dobrovolné odvody části sociálního pojištění do soukromých fondů. Opozice kategoricky nesouhlasí. Vládní poslanci ale přesto tedy v 1. čtení reformu penzí podpořili. Ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka z TOP 09 jsem se odpoledne zeptal, jaký význam vůbec měla ta dnešní schůzka s opoziční ČSSD.

Host (Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí, TOP 09):
Tak na 1. straně jsme skutečně obě strany potvrdily té schůzky, že pozice jak vládní koalice, tak sociální demokracie jsou jasné, a že ani to setkání na nich nic nemění a ani pravděpodobně nemůže změnit. Tzn., že sociální demokracie vyjádřila, že odmítá ten celkový koncept důchodové reformy, který je předkládaný vládou. Nicméně já musím říct, že jsem nezaznamenal nějaké konkrétní argumenty, kromě toho, že je to nějaké vyvádění peněz toho dnešního průběžného pilíře. Z pohledu vládní koalice a musím říct i z mého osobního pohledu, ta důchodová reforma je prostě nezbytná. Pokud chceme udržet stabilitu důchodového systému v horizontu 10let, tak tu důchodovou reformu prostě musíme provést. Je to vidět i na příkladu řady jiných zemí, které s lepšími či horšími výsledky důchodovou reformu provedly a jde jenom o to, jak dokonale nebo jak dobře nastavíme parametry při formulování důchodové reformy.

Moderátor (Jan Bumba):
A to, že má již o vyvádění části prostředků z průběžného systému, to pro Vás není konkrétní argument?

Host (Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí, TOP 09):
Samozřejmě, ale žádný jiný recept není na stole, protože ty transformační náklady dočasné, které jsou po tu dobu, než se důchodový systém po té změně stabilizuje, ty jsou prostě průvodním jevem. Důležité je, že ty transformační náklady jsou skutečně dočasné, kdežto při tom řešení, které navrhují např. sociální demokraté nebo odbory při posílení 3. pilíře a nezavádění 2. pilíře, tak bohužel potom ty náklady státu jsou trvalé a jednoznačně převyšují dlouhodobé schopnosti státu. To je naprosto zřejmé.

Moderátor (Jan Bumba):
Můžete si být takto jistý tím, co říkáte? Není pravda třeba to, že úspěšnost těch soukromých fondů v rámci 2. pilíře bude do velké míry záviset třeba na tom, kolik lidí jim svěří peníze, a to, že nemůžete vědět?

Host (Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí, TOP 09):
Tak samozřejmě, že je důležité to nastavení parametrů. Nicméně tím nejdůležitějším parametrem určitě není účast %, účasti občanů. Jde zejména o to, aby byly dobře nastaveny regulační mechanismy. Aby bylo také dobře nastaveno to prostředí. A to je nakonec vidět i na, když se podíváme zpět do historie České republiky, i nastavení dnešního 3. pilíře, tedy toho dnešního systému penzijního připojištění. Protože tam ta regulace je potřeba upravit, protože když se podíváte na čísla za minulé roky, tak zhodnocování prostředků dochází v poměrně malé míře právě proto, že ta regulace je příliš silně nastavená a že pouze méně než 5 % těch aktiv fondů jde do akcií. Ale to dávám jako příklad toho, že skutečně je možná diskuse a vracím se k té dnešní schůzce se sociální demokracií. Je reálná diskuse o nastavení těch parametrů. A my jsme se shodli na tom, že budeme společně diskutovat o nastavení 3. pilíře. Tzn., toho dnešního systému penzijního připojištění. Tam žádný problém v otevření té diskuse není. Tu diskusi zahájíme

Moderátor (Jan Bumba):
Pane ministře, opozici jste o správnosti své cesty nepřesvědčili. Ani ČSSD, ani KSČM nesouhlasí s vytvořením 2. pilíře. Nesouhlasí s tím, aby lidé měli možnost vyvádět část peněz z průběžného systému do soukromých fondů. Myslíte, že jste přesvědčili veřejnost?

Host (Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí, TOP 09):
Tak víte, přesvědčit opoziční strany je o něčem, co předkládá vládní koalice, je skutečně velmi obtížné, protože obvykle je to tak, že opoziční strany kritizují a tak je to také v tomto případě. Každý návrh, který vzejde z vládní koalice a tak tomu bylo nakonec i v historii v minulých vládách, ať už byly složené z jakékoliv koaliční skupiny. Tzn., na tom není nic divného ani překvapivého. Důležité je, že jsme se shodli na tématech, na kterých budeme dále spolupracovat tak, aby ten systém byl co nejstabilnější. A z toho vyplývá také důvěryhodnost vůči veřejnosti. Já si myslím, že ta dnešní schůzka je velmi důležitým signálem, protože přesto, že řečnicky nebo vystoupením v médiích opoziční strany velmi vehementně odmítají zřízení 2. pilíře, tak ta situace se možná dá trochu přirovnat k situaci na Slovensku, která byla před několika lety, kde ta rétorika byla podobně ostrá a poté, když se změnila politická reprezentace, tak došlo jenom k velmi drobným úpravám.

Moderátor (Jan Bumba):
Takže nevěříte tomu, co dnes také zaznělo od představitelů ČSSD, že pokud budou sestavovat příští vládu, tak tuto reformu zruší?

Host (Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí, TOP 09):
Já jsem nic takového neslyšel. Já jsem slyšel vyjádření předsedy Sobotky, že pokud se dostanou po příštích volbách k vládě, tak předpokládají, že ten systém budou parametricky upravovat. A pokud by jejich právní a ekonomická analýza vedla k tomu, že je potřeba ten systém zrušit, tak že to udělají. To je úplně něco jiného, než zkratkovité vyřčení toho, že sociální demokracie po volbách ten systém zruší.

Moderátor (Jan Bumba):
Ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek. Na té dnešní schůzce o reformě důchodů byl také statutární místopředseda ČSSD jihomoravský hejtman a poslanec této strany Michal Hašek. Dobrý den. Vítám Vás.

Host (Michal Hašek, místopředseda ČSSD, hejtman Jihomoravského kraje):
Hezký podvečer Vám i posluchačům Českého rozhlasu.

Moderátor (Jan Bumba):
Pane Hašku, čekali jste, že by se vám dnes mohlo podařit zablokovat reformu penzí ve Sněmovně?

Host (Michal Hašek, místopředseda ČSSD, hejtman Jihomoravského kraje):
Víte, za situace, kdy ta schůzka probíhala fakticky řadu hodin po zahájení diskuse ve Sněmovně, diskuse o návrzích zákonů, které vláda schválila na konci června a nechala opozici pouze 10 dnů na jejich prostudování, tak jsme samozřejmě věděli, že zřejmě jaksi finišem té schůzky nebude to, ž premiér Nečas odejde do jednacího sálu a oznámí, že návrhy těch zákonů stáhne. Nicméně já si toho vážím, že ta schůzka proběhla, protože jak už slyšeli posluchači z úst ministra Drábka, my jsme si potvrdili kategorickou neshodu ve věci zřízení 2. pilíře. Mimochodem ta kritika není pouze " od opozice", jak říkal pan ministr Drábek. Ona přišla už v předchozích dnech od expertů vládní vlády NERV a dokonce od České národní banky. Česká národní banka upozornila, že tak jak je napsán dnes ten zákon, tak jak vypadá ten 2. pilíř, tak slovy ekonoma Kohouta je to takový svéráz národní penzijní reformy a podle analýzy České národní banky se vyplatí pouze nejbohatším. Tzn., že na převodu pojistného vydělají lidé s průměrnými příjmy na

Moderátor (Jan Bumba):
Právě. Právě na to jsem se chtěl zeptat, protože ministr Drábek se ohrazoval, proti tomu, že byste říkali, že byste reformu rovnou zrušili. Takže, jak by to bylo, pokud byste vládli v příštím volebním období? Co byste s tou reformou udělali?

Host (Michal Hašek, místopředseda ČSSD, hejtman Jihomoravského kraje):
Podívejte, za 1. pokud se dělá takováto reforma, tak ve standardních demokraciích na západ od českých hranic je to výsledkem celospolečenského konsenzu. Tady se používá válcování momentální většinou ve Sněmovně i při vědomí toho, že rozhodující opoziční strana v zemi jasně říká, že nesouhlasí s tím konceptem. Pokud projde ten zákona a zdá se, že i přes případné úpravy senátu, a možná přes veto prezidenta republiky, je pan Nečas a jeho koalice odhodlán, dotáhnout věc do konce a vyvést z toho průběžného systému řádově těch 20 miliard korun, tak ten zákon vstoupí v účinnost v roce 2013. Tzn., fakticky lidé ty kroky budou podnikat v roce 2013. Uvidíme, jestli do té doby Nečasova vláda vydrží. Jestli tu budou nebo nebudou předčasné volby.

Moderátor (Jan Bumba):
A kdyby ta úprava platila, co byste s tím udělali?

Host (Michal Hašek, místopředseda ČSSD, hejtman Jihomoravského kraje):
Ale kdyby ta úprava platila, tak samozřejmě podle termínu voleb, tak jak to řekl dnes pan předseda Sobotka, my jsme připraveni okamžitě udělat na základě reálného průběhu, tzn., kolik lidí se přihlásí. Jestli vůbec vzniknou v situaci tohoto velmi zvláštního zákona penzijní fondy. Opakuji opět. Soukromí- ekonomové nebo ekonomové soukromých společnostní říkají, že je otázkou, jestli tady vzniknou nové penzijní fondy. Ti ekonomové říkají, že je ten zákon tak nešťastně napsán, že se v podstatě možná nikomu nevyplatí takový riskantní penzijní fond založit. Uvidíme. To přinesou příští roky.

Moderátor (Jan Bumba):
A rozumím Vám správně, že se to v tuto chvíli jeví tak nejasné, že vlastně ani nevíte, co byste dělali?

Host (Michal Hašek, místopředseda ČSSD, hejtman Jihomoravského kraje):
Uvidíme, jak bude ten zákon uveden vládou v život. To za prvé. Ohledně 2. pilíře. Za 2. my samozřejmě si vyhrazujeme právo, jak jsem řekl, na základě ekonomické a právní analýzy pak přistoupit ke škále opatření, od parametrických změn až po úplné zrušení. Samozřejmě přitom budeme dbát ochrany zájmu občanů České republiky a také našeho ústavního pořádku. Já bych to úplné vyloučení nevyloučil, ale není to jediná varianta.

Moderátor (Jan Bumba):
Pane Hašku, prosím už jen velmi krátce, 1,2 věty. Pokud se podíváte na tu ideu nebo nosnou myšlenku, aspoň tak argumentuje vláda, že je potřeba snížit závislost na státem garantovaném důchodovém systému. To je Vám zcela cizí?

Host (Michal Hašek, místopředseda ČSSD, hejtman Jihomoravského kraje):
Podívejte, my dlouhodobě říkáme, že by měl být základem důchodového systému průběžný systém, garantovaný státem. To je nosná věc, kterou sociální demokracie v žádném případě neopustí. Je otázkou, zda se podaří do budoucna zvýšit poměr HDP, který se tady u nás vynakládá na důchody, mimochodem jsme hluboce pod evropským průměrem, a zároveň nám jde o to, aby důchody, které budou vypláceny státem, byly důstojné. Tzn., aby dosáhly alespoň 40% průměrné mzdy.

Moderátor (Jan Bumba):
Jihomoravský hejtman, poslanec ČSSD Michal Hašek. Děkujeme za rozhovor. Nashledanou.

Host (Michal Hašek, místopředseda ČSSD, hejtman Jihomoravského kraje):
Já Vám také děkuji a přeji všem hezký večer.

Moderátor (Jan Bumba):
Skandál, který zasáhl britská média, politické a vlastně i policejní kruhy, který rozpoutalo odhalení, že nedělník News of the World odposlouchával soukromé osoby, aniž to mohl jakkoliv vysvětlit tzv. veřejným zájmem. Na celou aféru těžce doplatit majitel mediálního impéria, kam zmíněný list patřil, Rupert Murdoch oznámil, že se nebude dál ucházet o koupi televize BSkyB, od níž si sliboval možná miliardové zisky. Zdá se, že Murdochovi nic jiného nezbývalo. Proti kontraktu, který měl být uzavřen v dohledné době, se kvůli novému skandálu postavili jak vládní, tak opoziční strany. V Británii na univerzitě ve Waleském Cardiffu působí Jiří Přibáně. Dobrý den.

Host (Jiří Přibáň, profesor Cardiff Law School, University of Wales):
Dobrý večer z Cardiffu.

Moderátor (Jan Bumba):
Dá se říci, že Murdoch jenom uznal realitu? Že vláda by odmítla jeho pokus získat celou televizi BSkyB, tak jako tak?

Host (Jiří Přibáň, profesor Cardiff Law School, University of Wales):
Tak Rupert Murdoch má dnes úplně jiné starosti. Otázka je, jestli vůbec jeho impérium přežije. Takže to, že se vzdal toho převzetí BSkyB, to je jenom jedna taková malá část mnohem většího, nejen toho skandálu, ale zároveň i prostě těch ztrát, do kterých se díky tomu jeho společnost dostane.

Moderátor (Jan Bumba):
je to opravdu tak vážné? Protože to jistý čas, po dlouhý čas to vypadalo, že Murdoch je naprosto neotřesitelná osoba. Lísali se k němu "mnozí politici" a teď tu skutečně vypadá tak, že by mohlo celé jeho mediální impérium zkrachovat?

Host (Jiří Přibáň, profesor Cardiff Law School, University of Wales):
Tak vážné je to pro ruperta Murdocha, ale vážné je to i jak sám říkáte, pro politické elity v Británii. Protože tradičně tisk v Británii je velmi kousavý, nejenom ten bulvární, ale i ten společensky seriózní. A Rupert Murdoch vytvořil takový tlak na politiky, takže Tony Blair jedna z jeho ještě prvních cest v roli ještě opozičního vůdce byla právě k Rupertu Murdochovi. A tu osobu Ruperta Murdocha tady doslova obestírá On je démonizován a zároveň jeho role je zveličována. Nicméně prostě politici se s ním příteličkovali ze všech stran. Z opozice i z vládních stran.

Moderátor (Jan Bumba):
Ve sněmovně vystoupil s velkým projevem i David Cameron. Řekl, za jakých okolností se má odehrát veřejné vyšetřování aféry, kterou vyvolal, teď už tedy bývalý nedělník News of the World. K čemu může takové vyšetřování být dobré?

Host (Jiří Přibáň, profesor Cardiff Law School, University of Wales):
Tak už jenom samotný fakt, že premiér nakonec přistoupil na tento proces veřejného vyšetřování, svědčí o mimořádnosti celé situace. To vyšetřování povede jeden z nejvážnějších odborníků na trestní právo, soudce Leveson a ten proces se bude týkat 2 věcí. Jednak vůbec těch kriminálních aktivit, tedy toho propojení média té Murdochovi společnosti na zkorumpované policisty. To je 1 aspekt, ale 2. aspekt je mnohem závažnější, a to je vlastně propojení politických elit a vůbec regulace tisku a médií ve Velké Británii. Takže tady jsou 2 roviny. Jedna je ta kriminální a druhá je obecnější a týká se role médií ve svobodné společnosti.

Moderátor (Jan Bumba):
Může to nějak tento skandál, nějak výrazně skutečně změnit, právě toto pole, kontrolou nad působení britských médií?

Host (Jiří Přibáň, profesor Cardiff Law School, University of Wales):
Víte, Británie patří mezi země s nejdelší a největší tradicí svobodného tisku. Je to země, která jako 1. zrušila vlastně cenzuru. A, když si uvědomíme vlastně vliv těch médií, tak si myslím, že je jenom v pořádku, že se vlastně rozkryjí i ty vazby mezi médii, politiky a mediálními magnáty, protože Murdochovi lidé pracují jak pro konzervativní, tak pro labouristickou stranu.

Moderátor (Jan Bumba):
Profesor Jiří Přibáň z Univerzity ve Waleském Cardiffu. Děkuji Vám. Nashledanou.

Host (Jiří Přibáň, profesor Cardiff Law School, University of Wales):
Nashledanou.

Moderátor (Jan Bumba):
A náš komentátor Milan Slezák se v dnešní poznámce Ozvěn dne ptá, zda má tato aféra, kromě poražených i nějakého vítěze.

Redaktor (Milan Slezák):
Kauza s nezákonnými odposlechy provozovanými pro média patřící rupertu Murdochovi, se zdárně rozrůstá a už nyní je jisté, že soupiska obětí bude obsáhlá. Soustřeďme se na trojici těch, kteří ztratili nejvíce. Dravý týdeník News of the World, zvláštní kombinace ba i mazaných úsudků a tuze nevybíravých způsobů, přestal po 168letech vycházet. Dal ho zavřít Murdoch, protože si chtěl uchovat naději na zisk televize BSkyB. Kdyby ji skoupil celou, nemusel by se dělit o její reklamní tržby. A ty se u BSkyB odhadují minimálně na miliardu liber ročně. Zatímco News of the World vydělával Murdochovi podstatně méně " jen desítky milionů liber". Jenže Murdoch obětoval News of the World zbytečně. BSkyB totiž nedostane. Třetím poraženým jsou ovšem po News of the World a Murdochovi právě britští politici. K Murdochovi se lísá jak pravice, tak levice. Zkušenosti dokládaly, že koho podpoří Murdochem, vlastně ne bulvární listy, ten vyhraje volby. Byť by do nich šel jako autsajder. Cameronova kritika praktik, které se použily v M

Moderátor (Jan Bumba):
Dodává komentátor Radiožurnálu Milan Slezák.

Zdroj: Radiožurnál

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 15.7.2011

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 20.2. 2018 000 07:04.