Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2011 » Červenec:

Alarmující počet případů zaměstnávání načerno zjistilo MPSV v hotelech a restauracích, Ekonomika ČT 24 (ČT 24)

Moderátor (Michala Hergetová):
Alarmující počet případů zaměstnávání načerno zjistily červnové kontroly ministerstva práce a sociálních věcí v hotelech a restauracích. Prověrky proto zesílí, budou opakované a zaměří se i na jiné resorty. Cizinci bez pracovního povolení nebo Češi, kteří pracují a přitom jsou na úřadech vedeni jako nezaměstnaní a tedy pobírající podporu. Takové a další případy nelegálního zaměstnávání lidí odhalili kontroloři ministerstva práce a sociálních věcí.

Host (Viktorie Plívová, mluvčí MPSV):
V této fázi jsme se zaměřili hlavně na ubytovací a stravovací zařízení. Výsledky kontrol byly poměrně tristní.

Redaktor (Redaktor):
Jen za červen inspektoři odhalili 1100 porušení zákoníku práce a víc než 500 nelegálně zaměstnaných Čechů i cizinců.

Host (Viktorie Plívová, mluvčí MPSV):
U toho nelegálního zaměstnávání byl počet Čechů vyšší než počet cizinců, v těch 500 případech to byl poměr 377 ku 130.

Redaktor (Redaktor):
Časté byly i případy, kdy zaměstnanec pracovníkům neplatil ani zaručenou minimální mzdu. Kontroloři jich napočítali přes 300.

Host (Čchen-lej Čan, provozovatel čínských restaurací):
Ano, je to pravda, ale my to zrovna řešíme, to rádi uslyší i zaměstnanci, že budou mít větší výplatu. To není zase taková komplikace, my to dáme co nejdříve do pořádku.

Redaktor (Redaktor):
Při odhalení práce načerno hrozí zaměstnavateli sankce až 5 mil. Kč. Reálně však bývá průměrná pokuta u živnostníků o poznání nižší, okolo 20-30 000 Kč, v některých případech ale ministerstvo po kontrole dokonce navrhlo živnostenskému úřadu odebrání živnosti.

Host (Miroslav Krutina, právník):
Samozřejmě se přihlíží k závažnosti toho jednání, způsobu jeho provedení atd.

Redaktor (Redaktor):
Ministerstvo práce bude v kontrolách dál pokračovat a to i opakovaně na stejných místech, kde už inspektoři nelegální zaměstnávání odhalili. Od nového roku by měly kontroly ještě posílit. Státní úřad inspekce práce chce do budoucna nasadit do terénu až dvojnásobný počet pracovníků.

Moderátor (Michala Hergetová):
Toto téma probereme s náměstkem ministra práce a sociálních věcí Karlem Machotkou, dobrý večer.

Host (Karel Machotka, náměstek ministra práce a sociálních věcí):
Dobrý večer.

Moderátor (Michala Hergetová):
Slyšeli jsme, že se zaměříte na další oblasti kromě hotelnictví a restaurací, tak které oblasti budete kontrolovat?

Host (Karel Machotka, náměstek ministra práce a sociálních věcí):
Nadále bude prioritou nelegální práce, ale já tady nebudu vyjmenovávat přímo odvětví, kam půjdeme, ale myslím, že jsou nasnadě. Jsou to odvětví jako je třeba stavebnictví, další odvětví ve službách atd.

Moderátor (Michala Hergetová):
Máte nějaké odhady, propočty, o kolik podle vás stát přichází právě kvůli takové práci načerno? Koukala jsem na propočty - 7 mil. jen na těch 200 nezaměstnaných, kteří jsou vedeni na úřadu práce?

Host (Karel Machotka, náměstek ministra práce a sociálních věcí):
Ano, k dnešnímu dni jsme odhalili 280 pracovníků, kteří byli evidováni na úřadu práce a zároveň pracovali a to buď na černo nebo i legálně, ale prostě byl tam ten fenomén podvodu, kdy oni zároveň pobírali dávku, stát za ně platí sociální a zdravotní pojištění a dnes jsme ušetřili více jak 10 mil. pouze na těchto několika stovkách lidí, takže v celé republice jsou to desítky, stovky milionů, o které stát přichází pouze na placení zdravotního a sociálního a další desítky a stovky na dávkách - jak sociálních tak podpora v nezaměstnanosti.

Moderátor (Michala Hergetová):
Když jste mluvil o tom, že budete dál kontrolovat práce načerno, tak co je všechno nelegální, co je práce načerno?

Host (Karel Machotka, náměstek ministra práce a sociálních věcí):
Nelegální práce je definována v zákoně o nezaměstnanosti a má 2 formy, taková ta jednodušší z hlediska kontroly je nelegální práce cizinců, kdy cizinec, který nemá pracovní povolení, pracuje nelegálně. O něco složitější je to u té nelegální práce českých občanů resp. občanů EU, kdy se jedná o výkon závislé práce, což je pojem v zákoníku práce. Ta závislá práce má několik znaků, ale dnes existuje podle zákona možnost vymluvit se na to, že sice vykonávám závislou práci, ale vykonávám jí např. podle občanského zákoníku nebo jí vykonávám jako podnikatel. Toto my chceme změnit a již máme připravenou novelu, která je v současné době ve sněmovně, která zamezí této výmluvě a každá závislá práce, která nebude vykonávána v pracovněprávním poměru bude považována za nelegální práci.

Moderátor (Michala Hergetová):
Odebrání živnostenského oprávnění je ten nejtvrdší trest?

Host (Karel Machotka, náměstek ministra práce a sociálních věcí):
Ne, samozřejmě vedle toho jsou sankce v podobě pokut, jak tady již bylo řečeno, ta horní hranice je až 5 mil. Kč pro toho, kdo zaměstnává...

Moderátor (Michala Hergetová):
Ale zároveň bylo řečeno, že nejčastěji je to kolem 20, 30 tisíc.

Host (Karel Machotka, náměstek ministra práce a sociálních věcí):
To je v důsledku judikatury, rozhodování soudů, kdy my jsme v průběhu minulých let prohrávali soudy, které poukazovaly na to, že ta pokuta nesmí být likvidační pro podnikatele a při prvním porušení musí umožňovat další zvyšování. Ono je to zhruba 50 tisíc na jednoho nelegálního pracovníka. Tohle chceme změnit a už při této kontrolní akci ho měníme. Uvidíme, jak na to budou reagovat soudy. Zároveň na to budeme reagovat i legislativně, budeme tu sankci zvyšovat a budeme se snažit víc do té sankce promítnout tu nebezpečnost, která nespočívá pouze v počtu, jestli těch lidí je zaměstnáno 10, 100 nebo jenom jeden, ale i ten jeden nelegální pracovník např. v restauraci je nebezpečný fenomén, který je na trhu práce.

Moderátor (Michala Hergetová):
Děkuji, na shledanou.

Zdroj: ČT 24

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 14.7.2011

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 19.2. 2018 000 17:08.