Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2011 » Červen:

Nový zákoník práce, Radiofórum (Radiožurnál)

Moderátor (Jan Bumba):
Na jedné straně slyšíme, že nový zákoník práce zpružní pracovní trh a bude motivovat firmy k vytváření nových míst. Na straně druhé argumenty, podle kterých poslední úprava zákoníku výrazně zhorší postavení zaměstnanců. S návrhem, který vypracoval tým ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka dnes souhlasila vláda. To znamená, že je velká pravděpodobnost, že jej podpoří také poslanci vládní koalice ve Sněmovně.

Na telefonní lince je Petr Šimerka, náměstek pro legislativu na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Dobrý den.

Host (Petr Šimerka, náměstek pro legislativu na Ministerstvu práce a sociálních věcí):
Dobrý den.

Moderátor (Jan Bumba):
A ve studiu Vít Samek, vedoucí právního oddělení Českomoravské konfederace odborových svazů. Dobrý den, vítám vás.

Host (Vít Samek, vedoucí právního oddělení Českomoravské konfederace odborových svazů):
Hezký večer.

Moderátor (Jan Bumba):
Pane Šimerko, nejprve jen rámcově. Proč vůbec zákoník práce nějak upravovat? Co je cílem těch změn?

Host (Petr Šimerka, náměstek pro legislativu na Ministerstvu práce a sociálních věcí):
No tak především vycházíme z programového prohlášení vlády a s tím se mohli všichni už téměř před rokem seznámit. Tam jsou konkrétně uvedené některé změny, které by se měly zvážit a nebo dokonce provést. To za prvé. Za druhé máme tady nález Ústavního soudu z roku 2008, který upravil zákoník práce, zrušil některá ustanovení. Ovšem zrušil pouze napadená ustanovení a nezrušil ustanovení, která na ta napadená buď navazují nebo s ním souvisí. Takže bylo potřeba tak zvaně vyčistit. A za třetí jsme chtěli některé formulace upravit tak, aby byly srozumitelnější, jasnější a bylo zcela jednoznačné a neumožňovaly třeba dvojí nebo trojí výklad.

Moderátor (Jan Bumba):
Já jsem, pane náměstku, trošku doufal, že spíš nám řeknete jakousi ideu, která za tou změnou je? Proč měnit zákoník, ne proto, aby ty paragrafy, aby to těm paragrafům hezky slušelo. Ale jaksi, jaká je ta myšlenka za tím?

Host (Petr Šimerka, náměstek pro legislativu na Ministerstvu práce a sociálních věcí):
Tak vy jste ji tady citoval v tom úvodním svém vystoupení.

Moderátor (Jan Bumba):
To znamená?

Host (Petr Šimerka, náměstek pro legislativu na Ministerstvu práce a sociálních věcí):
Zpružnit trh práce, uvolnit některá ustanovení, která jsou příliš, bych řekl, sešněrována. Umožnit zaměstnavatelům na některé věci nebo nové situace a skutečnosti reagovat pružněji. A těch ustanovení je tam celá řada. Je jich tam přes tři sta, z nichž asi třetina jsou pouze, bych řekl, formulační Ale ten zbytek nebo ta větší část jsou změny, které více nebo méně upravují dosavadní, dosavadní texty. Asi by bylo lepší říkat si konkrétně nebo říci si konkrétně, o jaké změny se jedná.

Moderátor (Jan Bumba):
Určitě se podíváme za chviličku podrobněji a konkrétněji. Pane Samku, odboráři, víme, že měli jisté výhrady k plánovaným změnám zákoníku práce. Jak zásadní jsou to výhrady?

Host (Vít Samek, vedoucí právního oddělení Českomoravské konfederace odborových svazů):
To si může každý přečíst na našich webových stránkách.

Moderátor (Jan Bumba):
Tak to jsem nechtěl slyšet.

Host (Vít Samek, vedoucí právního oddělení Českomoravské konfederace odborových svazů):
Ne, já to řeknu, ale uvedu jenom, protože máme toho, jak pan náměstek hovořil o tři sta bodech, tak samozřejmě to bude i velké dílo z hlediska rozsahu. My jsme vytvořili zhruba padesátistránkové podrobné zargumentované stanovisko, a to je na tom webu, takže na to odkazuji. Ale řeknu principielně. Třeba příklad, pan náměstek říká, že sám reaguje na nález Ústavního soudu, což je pravda. Ale sám ten návrh teď si zadělává na další stížnost pro porušení ústavního pořádku, ústavních pravidel. Odkazuji ne na naše analýzy, ale odkazuji tady i na stanovisko Legislativní rady vlády, které předložil ministr Pospíšil k němu. Čili z toho, že byl návrh nakonec schválen, dovozuji, že ministr Pospíšil nakonec tedy sklapl kufry, jak se říká, a podrobil se. Protože tady v tom jeho stanovisku je jasně obvinění na dvou místech ...

Moderátor (Jan Bumba):
Ale to už jsme zase u těch technikálií.

Host (Vít Samek, vedoucí právního oddělení Českomoravské konfederace odborových svazů):
Ona to není technikálie. Já uvedu konkrétní příklad. To je ten konkrétní případ, je dodržování režimu práce neschopného. A kdo ho závažným způsobem poruší, tak nyní je tam řečeno, že může dostat, kromě toho, že samozřejmě nedostane nemocenskou dávku, o tu přijde. Tu náhradu, kterou mu vyplácí zaměstnavatel. Ale současně může dostat výpověď. To už je dvojí sankce. Navíc sankce, která musí být posuzována ve formálním řízení veřejnoprávní povahy. A tuto sankci, tam ten člověk musí dostat šanci se hájit. To je porušení jednoznačně ústavního pořádku České republiky.

Moderátor (Jan Bumba):
Ale nechcete říct, že by neměl mít zaměstnavatel právo kontrolovat, jestli lidé dodržují léčebný režim?

Host (Vít Samek, vedoucí právního oddělení Českomoravské konfederace odborových svazů):
Já bych na to šel ještě šířeji. My jako odbory jsme protestovaly proti tomu, aby se rozšiřovalo oprávnění nebo respektive nejprve povinnost zaměstnavatele hradit náhradu mzdy zaměstnanci v průběhu pracovní neschopnosti. Poněvadž říkáme, toto je věc, kterou má řešit pojistný systém státu, protože to, nemoc nemá vztah k zaměstnavateli. Vy když si zraníte při tenisu koleno, tak jaký vztah to má k tomu zaměstnání? Vy se pak léčíte. A ten vztah mezi vámi je veřejnoprávní mezi vámi a státem. Stát se nicméně rozhodl, že bude šetřit státní systémy, snižovat, zmenšovat. Dělá to plánovitě a přenáší tu zátěž na jiné. Tady v daném případě na zaměstnavatele. No a pak mu dává oprávnění, dobře, když máš ty lidi platit, budeš je taky kontrolovat. A teď to prohlubuje a říká. A teď si na ně dokročíš. A když na to přijde, tak tě vyhodí ze zaměstnání. A nemusíme si říkat, že prostor pro zneužití, když vynechám ten ústavně právní aspekt věci, je tady ohromný.

Moderátor (Jan Bumba):
Pane Šimerko, mění se nějak zásadním způsobem dohled nad lidmi, kteří jsou v léčení?

Host (Petr Šimerka, náměstek pro legislativu na Ministerstvu práce a sociálních věcí):
Myslíte dohled ze strany ..?

Moderátor (Jan Bumba):
Zaměstnavatele?

Host (Petr Šimerka, náměstek pro legislativu na Ministerstvu práce a sociálních věcí):
Zaměstnavatele. No mění se v tom, že zaměstnavatel bude mít, pokud ten zákon nakonec bude schválen v tom, v té podobě, která dneska prošla vládou. Já bych se k tomu pak ještě chtěl vrátit, protože některé věci ve vládě se ještě dneska upravily. Možná že o tom kolega Samek neví. Ale pokud jde o tento výpovědní důvod, tak ten tam zůstal. Tak změní se nebo změní se pravděpodobně, pokud to projde i parlamentem, změní se po prvním lednu příštího roku, pokud nebude tento, tato novela zákona právní účinnosti. Z možnosti a jaksi posílí se postavení zaměstnavatele, právě pokud jde o kontrolu dodržování režimu práce neschopného. A jistá vazba je tam spatřována v tom, že za tu dobu těch jednadvaceti dnů po prvním lednu příštího roku, kdy nenáleží teda nemocenská, ale náleží náhrada mzdy od zaměstnavatele, by mělo být právem zaměstnavatele kontrolovat, zda tu náhradu nevyplácí, náhradu mzdy za dobu neschopnosti, nevyplácí člověku, který se jaksi chová jinak, než by se nemocný člověk měl chovat. To znamená podle pokynů lé

Moderátor (Jan Bumba):
Pane náměstku, omlouvám se, že jsem vám do toho skočil. Ale chtěl jsem se zeptat na to, zda se posílí práva zaměstnavatele i v jiných ohledech? Protože mohli jsme číst v různých debatách, že podle některých názorů ten nový zákoník jde příliš na ruku zaměstnavatelům na úkor zaměstnanců?

Host (Petr Šimerka, náměstek pro legislativu na Ministerstvu práce a sociálních věcí):
No tak to je spíš otázka na pana Samka, v čem to odbory spatřují. Oni napsaly zhruba, já nevím, sto připomínek k tomu. Takže možná že by on vysvětlil, v čem to spatřují. Samozřejmě to je otázka vždycky úhlu pohledu. Zda například to, že se, že se umožní, novelou zákoníku práce umožní například prodloužit zkušební dobu ze tří na šest, až na šest měsíců u vedoucích zaměstnanců. Je to jisté právo zaměstnavatele. Ale tomu odpovídá i právo toho zaměstnance, samozřejmě pokud si nesednou vzájemně v té zkušební době rozvázat pracovní poměr. je to vždycky úhel pohledu. A já si myslím, že ta novela se snaží aspoň býti vyváženou. Ale samozřejmě z pohledu zaměstnavatele, z pohledu zaměstnavatelů je to málo ve prospěch zaměstnavatelů. A z pohledu odborů je to, je to moc výhodné pro zaměstnavatele. takže je to otázka.

Moderátor (Jan Bumba):
Pane Samku, jaká je tedy vaše reakce nebo váš náhled? Myslíte, že se tady posouvá nějak těžiště, že nový zákoník práce bude více sloužit zaměstnavatelům a méně chránit zaměstnance?

Host (Vít Samek, vedoucí právního oddělení Českomoravské konfederace odborových svazů):
Tak já se obávám, že se posouvá způsobem, který nebude sloužit dobře ani zaměstnavatelům. A udělá problémy zaměstnancům. To je ta věc. Protože když si vezmete ty hlavní, tak zvaně flexibilizační prvky, no tak oni vůbec žádnou flexibilitu v sobě neobsahují. Považovat prodloužení zkušební doby za flexibilizační faktor, tak to je možné v českých poměrech. My, když se účastníme mezinárodních akcí, tak za flexibilitou se rozumí úplně jiné věci. To je třeba ten náš dlouhodobý požadavek, a teď když mluvím náš, tak se od obou sociálních partnerů, požadavek například na zavedení kurzarbeitu, režimu zkrácené pracovní doby, při které se stát doplácí část prostředků zaměstnavateli. Ten tím pádem zachová svoji konkurenceschopnost v případě poklesu výroby. A když nastanou problémy a problémy zase se odlijí, tak on má možnost využít kmenový stav zaměstnanců.

Moderátor (Jan Bumba):
Vy jste říkal, že to nebude výhodné ani pro zaměstnavatele, ani pro zaměstnance. Ale dnešní reakce Hospodářské komory hovoří o tom, že nový zákoník umožní ve větší míře zaměstnavatelům a zaměstnancům domluvit se na tom, za jakých podmínek budou zaměstnáni?

Host (Vít Samek, vedoucí právního oddělení Českomoravské konfederace odborových svazů):
No, to by mě zajímalo, jaké velké dohody se tam budou moct uzavírat, které by nebylo možné uzavírat už za stávajícího zákoníku práce. To je prostě, já rozumím, že oni cítili povinnost pochválit vládu za to, že dělá něco, od čeho si cosi slibovali. Ale když si pozorně pročtete materiály Svazu průmyslu, jednáte s jejich lidmi a konec konců hovořil jsem na to téma dneska již v televizi, a byl tam pan prezident Hanák, tak se ukázalo, že i on po původní větě, kdy jakoby ocenil tu snahu vlády jim pomoci, tak na druhé straně vyjmenoval hned dvě, tři věci, které jim k duhu vůbec nejdou. Mimochodem jsou to pakety, dohody o provedení práce. Je to ta nová úprava pracovního poměru na dobu určitou, kde oni čekali prostě zlepšení, která se nedostavila.

Moderátor (Jan Bumba):
A ještě aspoň krátce k té konkrétní věci, kterou teď zmínil pan Samek, a sice limit na dohodu o provedení práce ze sto padesáti hodin za rok na tři sta hodin. Pane náměstku Šimerko, proč dochází k této úpravě?

Host (Petr Šimerka, náměstek pro legislativu na Ministerstvu práce a sociálních věcí):
Dochází to, to je jedna z těch věcí, které, které jsme zapracovali na základě programového prohlášení vlády. A je v tom jaksi spatřováno jaksi rozšíření možností těch pracovních poměrů na dobu určitou. Ale je třeba říct také to B, že tam je, jinak chci říct, že to zůstalo i po jednání vlády, pro informaci. Protože i Legislativní rada vlády jaksi na toto poukazovala. A je třeba říct to B, že je to za předpokladu, že se bude odvádět pojistné na sociální, zdravotní pojištění. Ale jenom nad deset tisíc, nad příjem měsíční deset tisíc korun. Čili jde tam o zpojistnění těch, těchto dohod. A to jsou věci, které připouštím, zaměstnavatelé také, také kritizovali. Nicméně vláda to schválila a bude to takto předloženo do Poslanecké sněmovny.

Moderátor (Jan Bumba):
Pane Samku, prosím už jen velice krátce. Když se na to podívám laickým okem, tak limit na dohodu o provedení práce na tři sta hodin ročně, to by mohlo být výhodné třeba pro lidi na rodičovské dovolené nebo ne?

Host (Vít Samek, vedoucí právního oddělení Českomoravské konfederace odborových svazů):
Tak teoreticky, ale to vám dneska umožňuje krásně udělat dohoda o pracovní činnosti, v případě, že je zakryta pojištěním. Takže ta připomínka, kterou k tomu směřovala a ztotožňuje se s námi zase Legislativní rada vlády. Čili ti experti vládní se s tím také ztotožňují. Ta směřuje k tomu tak, jak jste to teď udělali, tak to znamená, že jste smazali prakticky ten věcný rozdíl mezi dohodou o provedení práce, dohodou o pracovní činnosti. Je to v podstatě zabití toho produktu pro tu situaci, kterou měl vyřešit. Což jsou takové ty malé potřeby na okamžitou jednorázovou záležitost.

Moderátor (Jan Bumba):
Pánové, já oběma děkuji za rozhovor. Děkuji, že jste byli účastníky naší debaty. Vít Samek, právník Českomoravské konfederace odborových svazů. Na shledanou.

Host (Vít Samek, vedoucí právního oddělení Českomoravské konfederace odborových svazů):
Na shledanou.

Host (Petr Šimerka, náměstek pro legislativu na Ministerstvu práce a sociálních věcí):
Na shledanou.

Moderátor (Jan Bumba):
A Petr Šimerka, náměstek pro legislativu na Ministerstvu práce. I vám děkujeme, na shledanou.

Host (Petr Šimerka, náměstek pro legislativu na Ministerstvu práce a sociálních věcí):
Taky, na shledanou.

Zdroj: Radiožurnál

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 1.7.2011

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 23.2. 2018 000 03:06.