Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2011 » Červen:

Odstupné bude podle odpracovaných let (Právo)

Dnes mají zaměstnanci zaručeno, že při skončení zaměstnání ze zákonem stanovených důvodů musí dostat nejméně tři průměrné měsíční hrubé platy.

Práce na dobu určitou až tři roky
Pracovní poměr na dobu určitou bude možné opakovat bez přerušení práce maximálně na celkovou dobu tří let, zatímco dosud je to možné jen na celkovou dobu dvou let. Oblíbené dohody o provedení práce, které nyní často využívali důchodci, studenti i zaměstnanci k vedlejším výdělkům a jež dosud nepodléhaly placení zdravotního ani sociálního pojistného, budou těmito odvody zatíženy v případě, pokud výdělek přesáhne 10 000 korun hrubého měsíčně. Lidé tedy jako dnes zaplatí z tohoto výdělku daň z příjmů a navíc proti dnešku odvedou navíc 11 procent ze svého hrubého výdělku na obě pojištění. Současně se zvýší počet hodin, které lze na základě těchto dohod odpracovat, ze 150 na 300 hodin ročně.

Podstatně přísněji než dosud bude moci zaměstnavatel postupovat vůči zaměstnanci, který v době prvních jednadvaceti dnů pracovní neschopnosti, po kterou pobírá od zaměstnavatele náhradu mzdy, poruší léčebný režim. V zákoníku práce bude tento případ považován za nový výpovědní důvod. Novinkou má být i to, že zkušební dobu bude možné u vedoucích pracovníků prodloužit ze současných tří měsíců na šest měsíců.

"Připravované změny zákoníku práce - přes dílčí opatření, která zlepší právní regulaci pracovněprávních vztahů - celkově snižují úroveň ochrany a jistot zaměstnanců a omezují jejich odborová práva," uvádí se ve stanovisku Českomoravské konfederace odborových svazů, které je zveřejněno na její webové stránce.

Ministr: podpoří se nová pracovní místa
Podle odborářů návrh ponechává stále velký prostor pro ty formy pracovněprávních vztahů, které nezajišťují zaměstnancům dostatečnou ochranu. "Pracovní poměr na dobu neurčitou s plným úvazkem je základním předpokladem pro rozvoj osobního, zejména rodinného života zaměstnance," uvádějí ve stanovisku. Podle předkladatele, ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka (TOP 09), se však návrhy zpružní pracovní trh. "Úpravy povedou k větší flexibilitě pracovněprávních vztahů a k vyšší motivaci zaměstnavatelů při vytváření nových pracovních míst," soudí Drábek. Zdůraznil přitom, že všechny hlavní návrhy vycházejí z programového prohlášení vlády. Novela přináší rovněž dílčí změny i do kolektivního vyjednávání a upravuje rovné podmínky pro všechny zástupce zaměstnanců.

Co se má změnit

  • Zkušební doba u vedoucích zaměstnanců se může prodloužit až na 6 měsíců
  • Odstupné př výpovědi do 1 roku trvání zaměstnání odstupné pouze jeden měsíční plat, při výpovědi do 2 let jen dva měsíční platy
  • Pracovní poměr na dobu určitou půjde opakovat ("řetězit") až do celkové doby 3 let (dosud 2 let)
  • Výpověď pokud zaměstnanec v období prvních 21dnů pracovní neschopnost 21 dnů poruší léčebný režim, bude mu firma moci dát výpověď
  • Dohody o provedení práce

z výdělků z dohod o provedení práce nad 10 000 korun měsíčně se bude platit sociální a zdravotní pojistné, počet hodin na tuto dohodu se zvýší ze 150 na 300 ročně

Zdroj: Právo

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 1.7.2011

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 24.2. 2018 000 19:09.