Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Novinky:

MPSV pořádá workshop k veřejné soutěži sociální karty

V současné době je výplata různých druhů dávek a příspěvků v rámci resortu MPSV značně roztříštěná, a to jak z hlediska přidělování nároků, tak z hlediska výplat a platebních kanálů. „To je velmi neefektivní zejména z pohledu personálních a finančních nároků na správu těchto prostředků. Zároveň je ale tento stav nevýhodný i z pohledu občanů, kteří podporu státu potřebují,“ vysvětluje náměstek ministra práce a sociálních věcí Vladimír Šiška. Zefektivnění, zjednodušení a zpřehlednění celého systému výplat sociálních dávek a příspěvků by tak podle něho mělo být vzhledem k finančnímu objemu těchto dávek významným zdrojem úspor státního rozpočtu ČR. MPSV předpokládá úsporu nákladů na administraci dávek po celkové implementaci systému ve výši zhruba jedné miliardy korun. „Systém mj. umožní i lepší kontrolu vyplácených dávek, pokud se tedy například někdo pokusí uplatnit příspěvek na bydlení v restauraci, tak tato operace bude zamítnuta,“ vysvětluje Vladimír Šiška. Naopak u dávek určených k volnému užití se pak stát pochopitelně o to, k jakému účelu byla částka použita, zajímat nebude.

Ministerstvo práce a sociálních věcí nyní připravuje obchodní veřejnou soutěž o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o zajištění administrace výplaty nepojistných dávek a dávek z oblasti státní politiky zaměstnanosti a provozování karty sociálních systémů. U příležitosti vyhlášení této obchodní veřejné soutěže MPSV pořádá 30. 6. informativní workshop, jehož cílem je:

  • seznámit jeho účastníky s konceptem administrace dávek prostřednictvím karty sociálních systémů a používání karty sociálních systémů v prostředí Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí;
  • rámcově představit podmínky veřejné obchodní soutěže;
  • předat všem zájemcům kompletní soutěžní dokumentaci.

Pozvánka na chystaný workshop byla rozeslána v minulých dnech všem potencionálním účastníkům obchodní veřejné soutěže o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o zajištění administrace výplaty nepojistných dávek a dávek z oblasti státní politiky zaměstnanosti, provozování systému karty sociálních systémů, tj. bankovním institucím s příslušným oprávněním k činnosti podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách ve znění pozdějších předpisů, resp. zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů.

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 29.6.2011

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 24.5. 2019 000 00:57.