Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2011 » Červen:

Domov seniorů má pět hvězdiček (Prachatický deník)

Systém Značka kvality v sociálních službách, jehož realizace probíhala od září 2009, byl vyvinut Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR a společností Hartmann - Rico společně s odborníky na problematiku péče o seniory a oblast kvality z řady odborných institucí a organizací.

Pro jeho výslednou podobu, tzn. hodnocení 284 kritérií v 5 základních oblastech, pak byl zásadní rozsáhlý dotazníkový průzkum provedený mezi seniory v pobytových zařízeních sociálních služeb, v domech s pečovatelskou službou i vlastních domácnostech. Nastavení hodnot pro vlastní certifikaci bylo následně pilotně ověřeno ve 12 pobytových zařízeních sociálních služeb s kapacitou 10 - 400 lůžek v 6 krajích ČR.

Proces externí certifikace, jehož výslednou podobou je přidělování hvězd na základě dosaženého bodového hodnocení, byl úspěšně dokončen v prvních pěti zařízeních. Právě jejich zástupcům Jaromír Drábek předal certifikáty a zlaté tabulky s příslušným počtem hvězd. Maximální počet 5 hvězd dosáhl Domov seniorů Mistra Křišťana Prachatice, certifikáty s počtem 4 hvězd převzali zástupci Domova sociální péče Hagibor, Domova Slunečnice Ostrava, G-centra Tábor a Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava.

Jak na tiskové konferenci uvedl prezident APSS ČR Jiří Horecký, cílem projektu inspirovaného některými systémy používanými v zahraničí je napomoci orientaci seniorů a jejich blízkých v otázce úrovně poskytovaných sociálních služeb a motivovat management jednotlivých zařízení k zvyšování jejich kvality. Jeho základními atributy jsou transparentnost, dobrovolnost (certifikace není povinná), finanční přístupnost (systém je neziskový, certifikované subjekty hradí pouze samotné náklady na certifikaci) a především hodnocení jednotlivých zařízení pohledem uživatelů sociálních služeb, což projekt činí v České republice zatím ojedinělým. V současné době má o certifikaci zájem dalších šest desítek pobytových zařízení sociálních služeb v ČR a v srpnu jej APSS ČR začne na základě dlouhodobé spolupráce zavádět také na Islandu. Do budoucna se počítá s modifikací systému i pro další typy sociálních služeb.

Zdroj: Prachatický deník

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 24.6.2011

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 24.2. 2018 000 03:30.