Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2011 » Červen:

Závažné nedostatky v systému péče o ohrožené děti, Radiofórum (Radiožurnál)

Moderátor (Jan Bumba):
Případ týraného osmiletého chlapce z Brna ukázal velice drastickým způsobem na závažné nedostatky v systému péče o ohrožené děti. Má se i kvůli tomuto případu změnit mnoho věcí. Sociální pracovníci mají například dostat jakýsi návod, jak předcházet případům týrání dětí. Pomůže to? Na telefonní lince je nyní ředitel odboru rodiny a dávkových systémů na Ministerstvu práce a sociálních věcí, Miloslav Macela. Dobrý den, vítám vás.

Host (Miloslav Macela, ředitel odboru rodiny a dávkových systémů na Ministerstvu práce a sociálních věcí):
Dobrý den.

Moderátor (Jan Bumba):
A ve studiu ředitelka Fondu ohrožených dětí, Marie Vodičková. Dobrý den.

Host (Marie Vodičková, ředitelka Fondu ohrožených dětí):
Dobrý den.

Moderátor (Jan Bumba):
Vy jste v tomto složení vlastně na vlnách Radiožurnálu diskutovali o případu Dominika před více než čtvrt rokem. Kam se věci pohnuly za tu dobu, pane Macelo?

Host (Miloslav Macela, ředitel odboru rodiny a dávkových systémů na Ministerstvu práce a sociálních věcí):
Máme připravenou novelu zákona o sociálně-právní ochraně dětí, která je dokončena v paragrafovaném znění. A v nejbližších dnech nebo týdnech by měla být předložena do vlády. A velká část této novely se týká právě činnosti orgánů sociálně-právní ochrany dětí. V podstatě zavádí do jejich práce metody moderní sociální práce, které jsou běžné v Evropě.

Moderátor (Jan Bumba):
Paní Vodičková, řekla byste, že ten případ osmiletého Dominika z Brna připoutal pozornost veřejnosti i úřadů k problému týraných dětí žádoucím způsobem?

Host (Marie Vodičková, ředitelka Fondu ohrožených dětí):
Tak určitě. Myslím, že je to dobře, že Ministerstvo tedy ustavilo tu expertní komisi. A touto problematikou se tedy více zabývá. Ale osobně se domnívám, že to nestačí jenom ta novela tedy, že by jednak orgány sociálně-právní ochrany měly být zřízeny vertikálně, aby se zajistila tedy jednotnost praxe. Měly by být posíleny tedy personálně, protože pořád těch pracovníků je málo třeba na práci v terénu. A právě vzhledem k tomu, že těch týraných dětí vlastně vychází najevo jen zhruba dvě procenta, ten případ Dominika byl takový mimořádný, že bylo spoustu signálů, které byly tedy v podstatě jaksi přehlíženy. Ale ve většině případů, třeba když jde zejména o malé děti, tak ty signály ani třeba nejsou.

Moderátor (Jan Bumba):
Pane řediteli, vy jste dnes představili ty chystané změny v systému péče, můžete, prosím, zcela konkrétně říci, jaké kroky chystá vaše ministerstvo kromě novely zákona? Jak by to mělo v praxi vypadat? Co by se mělo změnit?

Host (Miloslav Macela, ředitel odboru rodiny a dávkových systémů na Ministerstvu práce a sociálních věcí):
Tak já souhlasím s paní Vodičkovou, že novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí je pouze dílčí záležitostí. Na legislativní úpravy by měly navázat konkrétní kroky ve vztahu k pracovníkům, jako je trénink jejich dovedností, jasná metodika. Takovou velkou systémovou změnou by mělo být pochopitelně i posílení té řídící funkce. To vertikální řízení, jak tady bylo zmíněno. Ale to už není předmětem této novely, ale mělo by to být jedním z opatření národní strategie péče o ohrožené děti, která bude předložena také do vlády v letošním roce. My se potýkáme s tím, že v tom nejsme sami, jako sociální oblast. Že do toho vstupuje školství, zdravotnictví, vnitro, prostě celá řada dalších rezortů. A my potřebujeme jejich přístupy sjednotit a právě na bázi vládního dokumentu.

Moderátor (Jan Bumba):
Takže to by měla být vládní strategie, která sjednotí ty přístupy, protože často slyšíme o tom, že ta péče je roztříštěná?

Host (Miloslav Macela, ředitel odboru rodiny a dávkových systémů na Ministerstvu práce a sociálních věcí):
Ano, je to, je to, je to velká bolest českého systému. Shodou okolností jsme se včera vrátili ze Ženevy, kde bylo zasedání Výboru OSN, které hodnotilo úroveň ochrany práv dětí. A to hlavní, ta hlavní výtka ve směru k České republice byla právě ve vztahu k roztříštěnosti systému.

Moderátor (Jan Bumba):
Paní Vodičková, pan ředitel Macela zmínil například trénink nebo metodické pokyny pro sociální pracovníky. Jsou tohle věci, které skutečně pomůžou?

Host (Marie Vodičková, ředitelka Fondu ohrožených dětí):
Tak v řadě případů určitě pomůžou. Zejména tam, kde ty signály o zanedbávání nebo týrání jsou nějaké zjevné. Ale mě třeba velmi mrzí to, že nebyl akceptován ten návrh jaksi vyhledávání dětí, ohrožených, týraných, zanedbávaných prostřednictvím dat zdravotních pojišťoven, které mají data o tom, že rodiče nechodí třeba s malými dětmi na preventivní kontroly, protože jim tam nepřijde vlastně platba za to.

Moderátor (Jan Bumba):
A promiňte, že vám skáču do řeči. jen aby to bylo úplně jasné, měly by to reportovat zdravotní pojišťovny, nikoliv lékaři?

Host (Marie Vodičková, ředitelka Fondu ohrožených dětí):
Tam u těch lékařů se to ani nemusí sejít, protože tito rodiče často měnili lékaře nebo vůbec s tím dítětem k lékaři nejdou. Ani ho třeba nepřihlásí. Ale u zdravotních pojišťoven se na to rodné číslo soustřeďují platby. A pokud tam nepřijdou, tak je zjevné, že rodiče s dítětem nikam nechodí. Což už je určitý signál.

Moderátor (Jan Bumba):
To by mohl být ten základní zdroj informací o tom, že někde je něco špatně?

Host (Marie Vodičková, ředitelka Fondu ohrožených dětí):
Právě pro ty případy, které vůbec jako běžně nevyjdou najevo. Kde se o nich ani ty orgány nemohou dozvědět. A někdy ani sousedé. Takže to si myslím, že by byl takový unikátní projekt, který vymyslela jedna naše tedy jaksi externí spolupracovnice. A před sedmi lety vlastně původně byl podporovaný a pak to tak nějak jako utichlo. Tak bych byla ráda, kdyby se mohl uvést v život.

Moderátor (Jan Bumba):
Pane Macelo, byl by to užitečný recept, kdyby se využívaly jako právě možná ten prvotní signál data zdravotních pojišťoven tak, jak to teď pospala paní Vodičková?

Host (Miloslav Macela, ředitel odboru rodiny a dávkových systémů na Ministerstvu práce a sociálních věcí):
No, my připravujeme daleko sofistikovanější systém, který bude shromažďovat data nejenom ze zdravotnictví, ale i z dalších oblastí, kde se děti pohybují, to znamená ze školství, data policie. Je to systém včasné intervence, o němž vláda rozhodla zhruba před sedmi týdny, že bude nasazen na národní úrovni. A ten by měl sociálním pracovníkům velmi rychle a ve velmi komplexní podobě servírovat ta dat, na jejichž základě by mohli vyhodnocovat situace rodin a dětí. Samozřejmě jedním z velmi důležitých kritérií je také ochrana osobních údajů. Takže my celou tuto záležitost konzultujeme s Úřadem pro ochranu osobních údajů.

Moderátor (Jan Bumba):
Že když jsme četli výtahy z té analýzy, kterou si zadalo ministerstvo, tak tam jednoznačně se konstatuje, že tam došlo k selhání při práci těch sociálních pracovníků nebo pracovnic. Paní Vodičková, vy se pravděpodobně v rámci své práce ve Fondu ohrožených dětí setkáváte také se sociálními pracovníky. Jací lidé vykonávají tuto práci? Jakou s nimi máte zkušenost?

Host (Marie Vodičková, ředitelka Fondu ohrožených dětí):
Tak my máme převážně zkušenost dobrou. Ale tam je třeba i problém v tom, že třeba naši sociální pracovníci, kterých máme asi šedesát těch terénních, tak mají předepsané psychologické vyšetření, a aby měli takové vhodné osobnostní vlastnosti pro to, aby mohli do terénu chodit vlastně. Tam musí být určitá odolnost proti stresu. A zase empatie, sociální cítění a podobně. To si myslím, že by pomohlo, kdyby se to mohlo rozšířit i třeba na sféru státní. Ale my celkem ve většině případů máme dobré, dobrou spolupráci. A musím říct, že to je práce velmi náročná. A vzhledem k tomu, jak je ...

Moderátor (Jan Bumba):
O tom, myslím, nikdo nepochybuje, že to je práce náročná?

Host (Marie Vodičková, ředitelka Fondu ohrožených dětí):
Ale právě že těch pracovníků je málo a zřejmě ne vždycky jsou vybraní nebo se přijmou ti, kteří se na to osobnostně hodí. A potom třeba dojde k tomu selhání, jako v případě toho Dominika.

Moderátor (Jan Bumba):
Pane Macelo, v kontextu zase toho případu z Brna, máte k dispozici už tu zmiňovanou analýzu. Zpřísní se třeba nějak pravidla pro nábor sociálních pracovníků?

Host (Miloslav Macela, ředitel odboru rodiny a dávkových systémů na Ministerstvu práce a sociálních věcí):
Sociální pracovníci jsou zaměstnanci obcí. To znamená, že my nemůžeme přímo ovlivnit, jací lidé tuto, tuto problematiku na té konkrétní obci vykonávají. Co ovšem chceme zavést, tak jsou pravidla pro jejich práci. Orgány sociálně-právní ochrany dětí v podstatě budou první úřední agendou v zemi, která bude mít standardy kvality práce. Ministerstvo vnitra postupně plánuje standardizovat všechny úřední činnosti. Ale tím, že právě sociální ochrana dětí má velkou rozhodovací pravomoc, má velkou moc nad osudy konkrétních dětí a konkrétních rodin, tak tahle ta míra kontroly a míra stanovení postupu by měla býti ještě silnější. Takže, takže v této situaci, kdy skutečně jsou to zaměstnanci obcí a krajů, tak to chceme jednak podpořit tímto metodickým vedením, zákonnými změnami. A samozřejmě i jakýmsi přesvědčováním o změně přístupu.

Moderátor (Jan Bumba):
Pane řediteli, teď tedy vaše ministerstvo chystá určité kroky. Dá se předpokládat, že po zavedení těch změn nebude moci dojít k případu, jako byl ten Dominikův z Brna?

Host (Miloslav Macela, ředitel odboru rodiny a dávkových systémů na Ministerstvu práce a sociálních věcí):
Samozřejmě bude docházet k takovým případům, protože my nežijeme v ideálním světě a v ideální společnosti. Ale musíme si být jisti, a to nejenom stát, ale celá společnost, že jsme udělali vše pro to, abychom těmto případům předcházeli. A abychom je minimalizovali.

Moderátor (Jan Bumba):
Myslíte, paní Vodičková, že ty kroky, o kterých teď byla řeč, ty návrhy, že povedou k tomu, že třeba alespoň bude možné odhalit dřív nějaké případy ohrožených dětí, týraných dětí?

Host (Marie Vodičková, ředitelka Fondu ohrožených dětí):
No tak možná nějaké ano. Ale já tady musím říct, že pokud jde o ten systém včasné intervence, tak ten nebude využívat data zdravotních pojišťoven, pokud vím. A dokonce i zástupci z Ministerstva vnitra právě říkali, že je mrzí, že tento projekt, který by skutečně velice jaksi vlastně bez lidského selhání poukázal na případy, kdy tento rodič nechodí s malým dítětem na preventivní kontroly, s miminkem, s batoletem. Tak tam to signalizuje něco špatného. Ten signál by šel do počítače sociální pracovnice státní, takže tam vůbec nejde o nějaké ohrožení osobních údajů. No, tak já doufám, že časem se to přece jenom podaří prosadit, protože to by byl systém, který by opravdu hodně pomohl v těch případech, kde ty signály vůbec nějak jinak nevyjdou najevo. A kdy ty děti jsou týrané v podstatě skrytě třeba celé dětství.

Moderátor (Jan Bumba):
Pane Macelo, dá se asi říci nebo konstatovat, že i po zavedení těch změn nebude možné vyloučit to osobní selhání třeba nějakého sociálního pracovníka?

Host (Miloslav Macela, ředitel odboru rodiny a dávkových systémů na Ministerstvu práce a sociálních věcí):
Tak individuální selhávání budou. Tady jde o to, nastavit takový systém, který je velmi brzy odhalí a který je dokáže včas, včas napravit. To znamená i systém nějakých supervizí, nějakého dohledu nad prací, nad prací konkrétních pracovníků. Ale abychom mohli dohlížet účinně, tak musíme stanovit ty postupy.

Moderátor (Jan Bumba):
A ještě, ještě prosím jenom jednu větu, pane Macelo, kdo ponese odpovědnost za provedení těch změn na ministerstvu? Vy osobně?

Host (Miloslav Macela, ředitel odboru rodiny a dávkových systémů na Ministerstvu práce a sociálních věcí):
Tak ministerstvo řídí pan ministr, takže on jako člen vlády je tím nejodpovědnějším. Ale ty změny připravuje odbor rodiny a dávkových systémů, po té věcné stránce samozřejmě.

Moderátor (Jan Bumba):
Ředitel odboru rodiny a dávkových systémů na Ministerstvu práce a sociálních věcí, Miloslav Macela. Děkujeme za rozhovor, děkujeme za účast v debatě. Na shledanou.

Host (Miloslav Macela, ředitel odboru rodiny a dávkových systémů na Ministerstvu práce a sociálních věcí):
Na shledanou.

Moderátor (Jan Bumba):
Ve studiu byla ředitelka Fondu ohrožených dětí Marie Vodičková. Děkujeme, že jste přišla, na shledanou.

Host (Marie Vodičková, ředitelka Fondu ohrožených dětí):
Děkuji také, na shledanou.

Zdroj: Radiožurnál

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 2.6.2011

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 18.2. 2018 000 10:05.